Kom

Making Kids Smarter

Vi tror på læring. Vi tror på mennesker. Vi tror på teknologi.
Ikke mindst tror vi på, at vi sammen kan få alle børn til at lære mere.

Ny

Ny platform på vej!

Clio's

Bliv en del af Clio's testpanel

Har du spørgsmål til vores læremidler?

Få besøg af en af vores dedikerede og nysgerrige lærere til et kursus, en nørdet fagsnak, en skræddersyet workshop
eller et online webinar. Se alle dine muligheder herunder.

Forløb og aktiviteter, som hitter lige nu

Kildekritisk kursus

 • Historiefaget
 • 7.-8. klasse
 • Ca. 8 Lektioner

I dette forløb skal I træne jeres evner inden for kildekritik, så I bliver dygtige til at udvælge og vurdere kilder.

Jordens sfærer – en intro til geografi

 • Geografi
 • 7. klasse
 • Ca. 3 Lektioner

I dette forløb skal I arbejde med Jordens overordnede sfærer. Forløbet er en introduktion til faget geografi og til det naturfaglige arbejde.

Hvad tror vi på og hvorfor?

 • Kristendomskundskab
 • 7.-8. klasse
 • Ca. 4 lektioner

I dette forløb skal du arbejde med begrebet tro. Du skal undersøge, hvad det vil sige at tro, og diskutere, hvad tro betyder for menneskers liv.

I starten af forløbet skal du se en kortfilm, der handler om en mand, der fandt sin tro. Bagefter skal du arbejde med den kristne trosbekendelse for at finde ud af, hvad kristne tror på. Den kristne tro skal du sammenligne med troen i andre religioner. Men forløbet handler ikke kun om, hvad de store religioner siger om tro. Det handler også om dig og din tro.

Elektricitet og kredsløb

 • FysikKemi
 • 8. klasse
 • Ca. 6 lektioner

I forløbet skal I arbejde med grundlæggende ellære. I skal øve jer i at bruge strømforsyningen i lokalet og derefter udføre en række simple elektricitetsforsøg. I skal bygge serie- og parallelforbindelser og måle strømstyrke og spænding på forskellige kredsløb.

1. verdenskrig

 • Historiefaget
 • 8.-9. klasse
 • Ca. 10 Lektioner

I dette forløb skal I undersøge 1. verdenskrigs årsager, forløb og konsekvenser. Forløbet er delt op i tre delemner: Krigens årsager, Krigen i store træk samt Krigens afslutning og konsekvenser. Undervejs i forløbet vil film, øjenvidneberetninger, romanuddrag, kort, fotografier, krigsplakater og meget andet gøre jer klogere på “Den store krig”, som den i eftertiden blev kendt som.

Sygdomme

 • Historiefaget
 • 5.-6. klasse
 • Ca. 10 Lektioner

I dette forløb skal I arbejde med forskellige sygdomme, der har haft stor betydning gennem tiden. I skal se på, hvad spedalskhed betød for dem, der fik det, hvad man gjorde for at bekæmpe den dødelige tuberkulose, og hvordan pesten dræbte store dele af den europæiske befolkning.

I skal blandt andet bruge tekster og videoklip til at samle viden om sygdommene, og så skal I leve jer ind i historien, når I skal kæmpe mod pesten og leve som en spedalsk.

Etik – godt og ondt

 • Religionsfaget
 • 6. klasse
 • Ca. 11 Lektioner

I dette forløb skal I sætte fokus på begrebet etik og tale om, hvad der er godt og ondt, rigtigt og forkert i forhold til kristendommen og i forhold til jeres egen mening. I skal læse, diskutere, tegne og skrive historier og også arbejde med venskab og fjendskab.

Økonomi for begyndere

 • Samfundsfaget
 • 8. klasse
 • Ca. 10 Lektioner

I dette forløb skal I arbejde med økonomi. I skal se på, hvad penge egentlig er, og hvordan pengene strømmer rundt i samfundet. I skal lære om forskellige økonomiske begreber, der bruges til at forstå og beskrive samfundets økonomi og til fx at vurdere, om Danmark og danskerne bliver rigere eller fattigere. Når I har lært om de økonomiske begreber, skal I selv bruge dem til at undersøge og fortælle, hvordan det går med Danmarks økonomi.

Coronaspillet

 • Samfundsfaget
 • 8. - 10. klasse
 • ca. 60 min.

I coronaspillet kan I lære om de forskellige muligheder, regeringen har for at begrænse smittespredning, og I kan få en bedre forståelse for, hvad ministeriernes og embedsmændenes rolle er i sådan en situation.

I spillet kan I give anbefalinger, der ligner dem, som Mette Frederiksen også fik af sit embedsapparat i foråret 2020. Der er også anbefalinger, som ikke blev givet i Danmark, men i andre lande, fx i Sydkorea. De anbefalinger, som eleverne kan give, tager dermed udgangspunkt i realistiske scenarier. Begivenhederne i spillet tager også udgangspunkt i reelle begivenheder under pandemien.

Kryds og bolle

 • Teknologiforståelse
 • 7.-9. klasse
 • Ca. 3 lektioner

I dette forløb skal I lære, hvordan I kan arbejde med designtænkning. Det er en særlig måde at arbejde på, som bl.a. hjælper med at gøre jer bedre til at få idéer og løse problemer. Forløbet er en del af forskningsprojektet GBL21.

I dinosauernes verden

 • Natur/teknologi
 • 3. klasse
 • Ca. 9 lektioner

I dette forløb skal I lære om, hvordan verden så ud på dinosaurernes tid. I skal lære om dinosaurerne, krybdyrene i vandet, flyveøglerne og de fugle, der levede dengang. I skal læse tekster og lave en vægordbog med de fagord, I lærer. I skal i grupper tegne modeller, der viser, hvor store dyrene var, og hvordan de så ud. Og så skal I lave en fremlæggelse for resten af klassen om det, I har lært.

Kristne symboler

 • Kristendomskundskab
 • 3. klasse
 • Ca. 6 lektioner

I dette forløb skal I arbejde med tekster om kristne symboler. I skal også sætte fokus på faglig læsning i teksternes læseguides. Desuden skal I lave en collage og skrive en historie.

100-dagesfesten

 • Børnehaveklassen
 • 0. klasse
 • Ca. 19 lektioner

I dette forløb skal du arbejde en masse med tallet 100. I skal starte hver dag med at synge “100-dagessangen”. I løbet af ugen skal du lave matematiklege med 100, ordlege med 100, vise 100 ting frem og lave kunst, hvor du selv er 100. Til sidst skal I spise frokost sammen i klassen og fejre, at I hver især er blevet 100 dage klogere.

Jødedommen I

 • Kristendomskundskab
 • 6. klasse
 • Ca. 8 lektioner

I dette forløb skal I blive klogere på jødedommens historie og myter, og I skal arbejde med pilgrimsfærd, som er en rejse til et helligt sted. I skal sammenligne disse emner inden for jødedommen med kristendommen.

I forløbet skal I også læse tekster og præsentere jeres viden i en tidslinje og en digital præsentation. Desuden skal I arbejde med jødedommens myter med særlig fokus på historien om Moses.

Welt der Tiere

 • Tysk
 • 5. klasse
 • Ca. 5 lektioner

I forløbet møder du en masse dyr, som både er kæledyr, husdyr og vilde dyr. Samtidig får du opbygget et tysk ordforråd om de forskellige dyr. Du lærer at beskrive dyrenes kendetegn med tyske ord og korte sætninger. Du får også mulighed for at præsentere et kæledyr i ord og billeder på en planche, som skal hænges op i klassen.

Sport ist spitze

 • Tysk
 • 7. klasse
 • Ca. 7 lektioner

In diesem Thema arbeitest du mit deinem Wortschatz zum Thema Sport. Du lernst deutsche Sportwörter und kombinierst die Wörter, um neue Wörter zu bilden. Du wirst auch mehr über die Sportinteressen deiner Klassenkameraden und professionelle Sportler lernen. Zum Schluss hast du die Möglichkeit, den Sport-Kommentator zu spielen

Escape house

 • Matematik
 • 6. klasse
 • Ca. 4 lektioner

I forløbet møder du Jasmin og Isabella. De bliver spærret inde i huset på Kirkegade 5, og det er din opgave at hjælpe dem ud. For at gøre det skal du løse opgaver, der handler om de fire regningsarter.

Demokrati og magt

 • Samfundsfag
 • 8. klasse
 • Ca. 10 lektioner

I forløbet arbejdes der med forskellige former for og opfattelser af demokrati. Arbejdet tager udgangspunkt i, hvornår I oplever demokrati i jeres egen hverdag. I skal undersøge, hvilke muligheder man har for indflydelse i et demokrati, og hvilken betydning demokratiet har for samfundets indretning.

De fire regningsarter

 • Matematik
 • 7. klasse
 • Ca. 4 lektioner

I dette forløb skal du øve dig i de fire regningsarter. Du skal både arbejde med at løse større problemer og med at lave mindre opgaver. Du kommer også til at arbejde med positionssystemet. Det handler om, at et ciffers værdi afhænger af, hvilken position i et tal det har. Ettallet i 10 har fx en lavere værdi end ettallet i 100. Du skal også øve dig i at afrunde tal korrekt og øve dig i vigtige begreber inden for matematikken.

Kildekritisk kursus

 • Historie
 • 7.-8. klasse
 • Ca. 8 lektioner

Dette forløb træner dine evner inden for kildekritik. På den måde bliver du bedre til at vurdere de kilder, du benytter – fx når du skriver en opgave. Når du læser forløbets tekster, lærer du kildekritikkens vigtigste begreber at kende.

I forløbets aktiviteter arbejder du med begreberne, fx når du skal bruge et billede som kilde. Som start på forløbet skal du læse en artikel, der omhandler en alvorlig problematik: doping blandt børn!

Maskiner og sikkerhed i værkstedet

 • Håndværk og design
 • 3.-5. klasse
 • Ca. 2 lektioner

I skal i dette korte forløb introduceres for håndværk og design-lokalet og få kendskab til nogle af de maskiner, I kan arbejde med i faget. I skal arbejde sammen i grupper og blive eksperter på hvert jeres område og efterfølgende videregive jeres viden til jeres klassekammerater. Til sidst skal I sammen med jeres lærer opstille et regelsæt for, hvordan I færdes i lokalet, eller lokalerne, så I kan arbejde sikkert med håndværk og design.

Glæde og samarbejde

 • Idrætsfaget
 • 1. klasse
 • Ca. 9 lektioner

I forløbet skal du lave en masse sjove aktiviteter, hvor du skal samarbejde. På den måde kan du mærke, hvor glad du bliver af at bevæge dig sammen med andre. I de første aktiviteter skal du udvise tillid og samarbejde med en makker. I de næste aktiviteter skal I samarbejde i større grupper. I skal også samarbejde i akrobatikøvelser og i boldspil.

Akrobatik

 • Idrætsfaget
 • 8.-9. klasse
 • Ca. 8 lektioner

I forløbet Akrobatik vil der være opgaver, som stiller krav til jeres samarbejdsevne. I skal lære at stole på hinanden og røre hinanden. De færdigheder er grundlæggende for, at akrobatik kan fungere med fx sikker modtagning. I skal undervejs prøve en masse klassiske færdigheder inden for akrobatik, og I skal udvikle jeres egne opstillinger. Sidst i forløbet skal I gruppevis udvikle et lille show, som I skal vise for resten af klassen.

Kend dit køkken

 • Madkundskab
 • 4.-5. klasse
 • Ca. 9 lektioner

I dette forløb skal I lære skolekøkkenet at kende. I skal vide, hvor de forskellige ting befinder sig, og hvordan de forskellige køkkenredskaber ser ud og virker. Desuden skal I lære, hvordan man læser en opskrift, så I kan lykkes med jeres madlavning.

I den sidste halvdel af forløbet skal du arbejde med rim. Der findes forskellige slags rim, som du skal have styr på. Til sidst skal du selv prøve at skrive en sang med rim i. Det er spændende, om du selv kan lave en sang – måske bliver den kort eller lang. Hvem ved? Måske gør naboens ged?

Rytmer og rim

 • Musik
 • 3. klasse
 • Ca. 8 lektioner

I dette forløb skal du først arbejde med rytmer. Du skal lære om noder og om, hvordan man kan skrive rytmer ned med noder. Du kommer til at lære nye sange, som du skal klappe rytmer til. Du skal også prøve dig selv af med rytmebanko, hvor det er vigtigt at finde ud af, hvordan en rytme er.

Som mor sagde

 • Musik
 • 5.-6. klasse
 • Ca. 7 lektioner

I forløbet skal I lære historien om Lukas Graham, og I skal lære at spille et af deres største hits, “Mama Said”. Nummeret har en meget fængende melodi, og der er sikkert mange af jer, der kender det i forvejen. I det originale nummer er der sang, klaver, trommer og bas, men I kan også lære at spille nummeret på stavspil, guitar og keyboard.

This Is England

 • Engelsk
 • 3. klasse
 • Ca. 8 lektioner

In this unit, you will learn about the country of England. You will also learn about school in England and English food. There will be text to read, songs to learn and activities to do. At the end of this unit, you will know a lot about England.

Back to school

 • Engelsk
 • 5. klasse
 • Ca. 9 lektioner

In this unit plan, you will learn about British school and school traditions. There will be texts to read, videos to watch and activities to do with your classmates. You will talk about your own school, design a school uniform, and finally, you will discuss the pros and cons of British and Danish schools.

Ordklasser 2

 • Dansk
 • 3. klasse
 • Ca. 15 lektioner

I dette forløb skal I arbejde med ordklasser. Ord i samme ordklasse bøjes på samme måde, og de bruges til de samme ting i sætningerne. I skal lære om og lave aktiviteter med de tre ordklasser: navneord, udsagnsord og tillægsord. I skal både læse, skrive, løbe og gå på jagt efter en hel masse ord i de forskellige ordklasser.

Communication strategies

 • Engelsk
 • 7. klasse
 • Ca. 5 lektioner

In this unit plan, you will practise communication strategies and play language-learning games. Talk to your classmates, practise using gambits, feel confident about speaking English, and become more fluent.

Værd at vide om vejret

 • Geografi
 • 7.-8. klasse
 • Ca. 7 lektioner

Gennem forløbet vil du stifte bekendtskab med forskellige dele af vejret, og det er meningen, at du også selv kommer til at måle på vejret. Derudover kommer du til at mærke på egen krop, hvordan forskellige dele af vejret virker. Til sidst er det meningen, at du bliver i stand til at lave og forklare dine egne realistiske vejrkort og dermed forklare, hvordan vejret bliver de næste dage.

Grammatik

 • Dansk
 • 5. klasse
 • Ca. 13 lektioner

I dette forløb skal du først have genopfrisket de forskellige ordklasser. Derefter skal du arbejde med at lære reglerne for, hvornår de forskellige ord har de forskellige endelser. Du skal arbejde med reglerne på en sjov måde. Til slut skal du have genopfrisket, hvornår du skal sætte komma.

Komma

 • Dansk
 • 7. klasse
 • Ca. 11 lektioner

I dette forløb skal I blive mere sikre i at sætte komma med startkomma. Tegnet komma markerer, hvor en sætning stopper, og en ny sætning begynder. Kommaer kan også vise noget om, hvad der betydningsmæssigt hører sammen, og hvad der skal skilles ad i en sætning.

Ferskvand

 • Biologi
 • 7.-9. klasse
 • Ca. 9 lektion

I forløbet om ferskvand skal I læse og undersøge en række ting om vandløb eller søer. I skal blandt andet læse forskellige tekster om levevilkår, respiration og fødekæder. I skal lære at udføre forskellige effektive fangstteknikker og studere små vanddyrs tilpasning til livet under vand. Undervejs i forløbet skal I vise, hvordan I indfanger vanddyr, samt udarbejde modeller, der viser eksempler på fødekæder, energiomsætning og respirationsformer hos ferskvandsorganismer.

Skulpturens verden

 • Billedkunst
 • 2. klasse
 • Ca. 12 lektioner

Dette forløb handler om skulpturer. Du skal undersøge, hvordan skulpturer kan have forskellige udtryk. En skulptur har et andet udtryk, end et billede har. Materialer kan give et bestemt udtryk. I dette forløb skal du afprøve mange sjove materialer. Du skal også lære at sætte materialer sammen, så din skulptur holder

Hvad øjet ser

 • Billedkunst
 • 3. klasse
 • Ca. 13 lektioner

I dette forløb skal du arbejde med tegneteknikker, der kan lære dig at iagttage dit motiv og overføre det, som dit øje ser, og ikke det, du ved. Du vil blive præsenteret for teknikker, så du kan tegne tredimensionelt og i perspektiv og lære at bruge forskellige tegneredskaber, fx blyant, kul og kridt.

Nej betyder nej!

 • Samfundsfag
 • 8. - 9. klasse
 • 30 minutter

En ny samtykkelov er vedtaget!

I dette forløb skal I undersøge,  hvad vi kan gøre ved antallet af voldtægter i Danmark.

Hvad synes andre om Clio?

Læringsplatform

Glæd dig til vores nye platform

Vælg dine fag

Vælg dine fag

Vil du prøve om det er noget for dig?

Vi forstår godt, hvis du lige vil se vores læringsunivers an. Derfor kan du anmode om en gratis prøve på 30 dage. Ring til os, og hør om dine muligheder.