Cookie- och integritetspolicy

Cookie- och integritetspolicy

Välkommen till sidan om vår cookie- och integritetspolicy. Här kan du läsa om vilka vi är och hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, använder vårt digitala läromedel eller på andra sätt är i kontakt med Clio. Vi beskriver också hur vi använder cookies på vår webbplats och våra ämnesportaler. Här kan du dessutom läsa om vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen och hur du kan komma i kontakt med oss om du har frågor om eller synpunkter på dina eller dina barns personuppgifter.

Clio är ett modernt läromedelsförlag som producerar digitala läromedel, som vi levererar till ett stort antal grundskolor i Sverige. Vårt läromedel är tillgängligt för lärare och elever via våra digitala ämnesportaler. Vårt läromedel är dock mycket mer än ett vanligt digitalt undervisningsmaterial. Vi har nämligen utvecklat flera verktyg som gör det möjligt för lärare att enkelt administrera, individanpassa och utvärdera undervisningen på klass- och elevnivå.

Både som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde hanterar vi personuppgifter om användare, kunder, samarbetspartner och privatpersoner som antingen besöker vår webbplats eller tar kontakt med oss.

För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar personuppgifter har vi bland annat anställt en data protection coordinator. Du kan alltid kontakta honom om du har frågor om eller problem med hur vi hanterar personuppgifter. Nedan finns hans kontaktuppgifter.

Rasmus Klingsholm Borg
Clio
Esplanaden 8A
1263 Köpenhamn
Danmark
privacy@clio.me
+45 25 36 01 44

I detta avsnitt kan du läsa om vad cookies är, hur och varför vi använder cookies på vår webbplats och våra ämnesportaler, samt hur du kan göra om du vill radera eller undvika cookies.

3.1 Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. En cookie kan användas till många ändamål, till exempel till att känna igen din dator eller minnas dina anteckningar från sista gången du besökte en webbplats. Då cookies kan användas i olika syften, lagras oftast fler än en cookie när du besöker en webbplats eller använder en app. Det finns dock ingen personlig information sparad i cookies, och de kan inte innehålla virus.

3.2 Så använder vi cookies på vår webbplats
För att vår webbplats ska fungera optimalt lagrar vi både nödvändiga och funktionella cookies när du besöker den. Vi lagrar också cookies som gör att vi kan minnas dina inställningar från sista gången du besökte vår webbplats och föra statistik över hur du och andra besökare använder den. Dessutom lagrar vi cookies som gör att vi kan rikta vår marknadsföring och annat innehåll till dig på internet. Dessa cookies lagras både av oss själva och tredje part. Om du till exempel ser reklam för Clio i ditt Facebookflöde kan det bero på att du tidigare har besökt vår webbplats. Vi använder även riktade cookies för att kunna optimera vår produkt till varje enskild användare.

3.3 Så använder vi cookies på våra ämnesportaler
Vi använder cookies för att hantera inloggningen på våra ämnesportaler och kontrollera om användaren är inloggad eller inte, samt för att skräddarsy innehåll och tekniska funktioner som kan ge dig den bästa möjliga upplevelsen av ämnesportalerna. Vi lagrar även cookies som gör att vi kan föra statistik. Det i sin tur gör att vi kan förstå hur du och andra användare använder våra ämnesportaler.

3.4 Vem får cookies?
Både nödvändiga och funktionella cookies blir tilldelade alla som besöker Clio eller loggar in på våra ämnesportaler. Cookies för marknadsföring tilldelas däremot endast lärare, för att kunna skapa en optimal användarupplevelse för varje enskild lärare.

3.5 Översikt över cookies
Här får du en överblick över alla de cookies som vi använder, samt syftet med dessa.

3.6 Så länge lagras våra cookies
Cookies raderas automatiskt när deras livslängd löper ut. Tiden kan variera från 1 dag till 730 dagar. Alla cookies förnyas vid varje besök.

3.7 Radera och undvik cookies
Vill du inte att vi lagrar cookies kan du blockera dem genom att följa Mina Cookies – vägledning för att hantera cookies. Var dock uppmärksam på att vår webbsida och våra portaler inte fungerar utan cookies.

Vi samlar in och hanterar personuppgifter om användare, kunder, samarbetspartner och de som besöker vår webbplats, då dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna leverera vårt läromedel och service på bästa sätt. Uppgifterna samlas även in för att vi ska kunna komma i kontakt med våra kunder, leverantörer och samarbetspartner, ta emot och utföra betalningar enligt avtal och skicka nyhetsbrev till de som önskar information om vår verksamhet och våra produkter. Vi behöver också hantera personuppgifter om de som tar kontakt med oss via mejl och sociala medier, eller de som anmäler sig till våra event.

Vi på Bonnier Education vill skapa och erbjuda det bästa läromedlet på marknaden och ge våra kunder och användare den bästa användarupplevelsen. Vi använder därför personuppgifterna för att utveckla våra produkter och anpassa dem till våra användare. I följande avsnitt kan du läsa om vilka uppgifter vi samlar in i olika syften.

4.1 När du är kund hos Clio eller har en testperiod
När du startar en testperiod eller ett abonnemang hos Clio samlar vi in uppgifter om dig, som namn, mejl, telefonnummer, skola, jobbtitel och adress. Vi samlar in dessa uppgifter för att kunna leverera våra produkter, informera om hur de ska användas, ta emot betalningar och upprätthålla kundrelationen.

Vi samlar också in och hanterar uppgifter om våra kunders intresse för Clio. De uppgifterna hanterar vi internt för att kunna rikta och optimera våra produkter och tjänster.

4.2 När du är leverantör eller samarbetspartner
Clio har flera leverantörer och samarbetspartner. För att kunna utföra betalningar och ta emot tjänster enligt avtal kan vi behöva samla in och hantera personuppgifter om medarbetare hos dessa. Vi samlar i dessa fall in uppgifter om namn, telefonnummer, mejl, jobbtitel och arbetsplats. I enstaka fall samlar vi även in och hanterar andra personuppgifter.

4.3 När du besöker vår webbplats
Som framgår i avsnitt 3.1 lagras cookies på datorer, surfplattor eller mobiltelefoner hos alla som besöker www.clio.me Dessa cookies innehåller inte personuppgifter, men de ger oss möjlighet att samla in information om besökarna. Uppgifterna som samlas in är IP-adress, enhetens geografiska placering, webbläsare och uppgifter om hur Clios webbplats används. Det kan till exempel handla om vilka sidor som har besökts och hur länge en användare har befunnit sig på en viss sida.

Uppgifterna används främst för att försäkra att vår webbplats fungerar korrekt och ger en optimal användarupplevelse för varje enskild besökare. Uppgifterna används helt enkelt till att göra analyser och föra statistik över hur besökare använder vår webbplats. Det kan hjälpa oss att förstå besökarnas intressen och preferenser, så att vi blir mer medvetna om vad de tycker om våra produkter. Uppgifterna används också till att rikta marknadsföring och innehåll.

4.4 När du anmäler dig till nyhetsbrev och event, samt besvarar undersökningar
Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att ta emot marknadsföring och information om våra produkter och tjänster. När du gör det godkänner du att vi samlar in uppgifter, som namn, mejl och vilka produkter du vill ha information om. Om du inte godkänner detta kan vi inte skicka anpassade nyhetsbrev till dig. Du kan alltid ta tillbaka ett godkännande genom att klicka på länken för avprenumeration i nyhetsbrevet eller skriva till privacy@clio.me.

Vi anordnar regelbundet seminarier, kurser och event. För att kunna registrera anmälningar och se till att de som har anmält sig får information om eventet behöver vi samla in och hantera ett antal personuppgifter. Uppgifterna som vi då samlar in är namn, jobbtitel, arbetsplats och mejl.

Vi på Clio skickar ibland ut frågeformulär till olika målgrupper. Våra undersökningar är ibland anonyma och ibland inte. Om undersökningen inte är anonym samlar vi in uppgifter om namn, ålder, kön, jobbtitel och geografisk placering, men bara om du ger din tillåtelse först.

4.5 När du är i kontakt med Clio via mejl eller sociala medier
Du kan kontakta oss via mejl, telefon eller sociala medier om allt möjligt, som frågor om ditt abonnemang eller hantering av personuppgifter. När du tar kontakt med Clio samlar vi in uppgifter om dig. Det rör sig oftast om uppgifter om namn, telefonnummer och mejl, men vi kan också spara meddelanden som skickas till oss.

4.6 När du använder Clios ämnesportaler
Är du elev använder du antagligen ämnesportalerna för att din lärare eller skola har bestämt att du ska göra det. Vi vill att du ska vara medveten om att din skola då har godkänt att vi får hantera dina personuppgifter, som namn, skola och årskurs.

Eftersom din skola har beslutat att vi får hantera dina uppgifter är det skolan som är personuppgiftsansvarig. Clio är däremot personuppgiftsbiträde. Det innebär att vi endast får hantera dina uppgifter i de syften som skolan har bestämt.

Vi på Clio vill att du ska få en optimal användarupplevelse. Därför samlar vi in statistik och gör mätningar och analyser av hur du använder Clio. Vi är inte intresserade av att mäta exakt hur du använder portalen, utan uppgifterna används endast i pseudonymiserad och aggregerad form, så att vi kan skaffa oss en överblick över hur samtliga användare använder portalen.

Det kan hända att vi hanterar personuppgifter som du inte själv har gett oss. Det kan till exempel handla om information från din arbetsgivare eller uppgifter som finns tillgängliga på nätet. Vi samlar bara in sådana uppgifter när det är nödvändigt.

Du har alltid rätt att veta vilka uppgifter vi har om dig. Läs mer om det i avsnitt 7 om dina rättigheter.

Majoriteten av uppgifterna som vi samlar in är nödvändiga för att vi som verksamhet ska kunna uppfylla vårt åtagande gentemot våra kunder, användare och samarbetspartner. Om du inte godkänner att vi hanterar dina uppgifter kommer du inte att kunna ta del av flera av våra tjänster. Du kommer till exempel inte att kunna få vårt nyhetsbrev eller använda våra ämnesportaler.

Även om vi väldigt gärna vill samla in uppgifter om hur du använder vår webbplats och våra ämnesportaler för att kunna analysera, utveckla och marknadsföra våra produkter, har vi full förståelse för om du inte vill att vi gör det. Kontakta oss om du inte vill att vi använder dina uppgifter i dessa syften.

De personuppgifter vi samlar in används i första hand internt. Vi kan dela med oss av uppgifter inom Clio-koncernen, men personuppgifterna blir varken delade eller vidarebefordrade till tredje part, förutom om vi enligt lag skulle bli tvungna till det, om någon som har rätt till uppgifterna begär ut dem.

Vi använder personuppgiftsbiträden för att till exempel förvara alla användar- och kunduppgifter eller skicka nyhetsbrev och undersökningar. De får bara hantera personuppgifterna i de syften som vi har gett tillåtelse till. För att försäkra oss om att dina personuppgifter inte används på fel sätt väljer vi noga ut våra personuppgiftsbiträden, och vi ingår alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem.

Några av våra personuppgiftsbiträden har sin verksamhet i USA eller andra länder utanför EU, vilket innebär att dina uppgifter kommer att sparas utanför EU. Vi försäkrar dock att våra personuppgiftsbiträden skriver under EU-kommissionens standardavtal för överföring av personuppgifter eller har uppnått EU-US Privacy Shield-certifiering, vilket gör dem förpliktigade att hantera personuppgifter enligt den europeiska dataskyddsförordningen.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på syftet med att vi samlar in dem. Vi kan därför inte säga exakt hur länge vi sparar dem, men vi hanterar dem bara så länge som det är nödvändigt för oss att uppfylla syftet. Kunduppgifter blir till exempel hanterade så länge som vi har en kundrelation med en specifik kund, eftersom vi inte annars kan uppfylla våra skyldigheter. Utvalda uppgifter kan även komma att sparas i upp till fem år efter att kundrelationen har upphört, i de fall vi är förpliktade av lagen att spara dem.

Vill du veta mer om hur länge vi sparar dina uppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

För att säkra dina personuppgifter och din rätt till dataskydd har vi etablerat flera tekniska, fysiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vi på Bonnier Education har bland annat antagit interna riktlinjer för hur verksamheten och våra medarbetare ska behandla personuppgifter. Våra medarbetare har tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna utföra sitt arbete. Därutöver har vi antagit en IT- och säkerhetspolicy som ska respekteras av samtliga medarbetare. De informeras också om hur de ska hantera personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vår cookie- och integritetspolicy kan komma att ändras löpande, så att den alltid speglar hur vi hanterar personuppgifter. Vi uppmanar dig därför till att hålla dig uppdaterad om vår cookie- och integritetspolicy, men naturligtvis meddelar vi berörda parter om vi gör ändringar som har betydelse för dataskyddet.

Du har enligt gällande lagstiftning rätt att veta vilken information Clio har registrerat om dig, samt varför vi behöver dessa uppgifter.

Du kan alltid kontakta oss om du vill få en översikt över dina personuppgifter hos Clio. Om du skulle anse att vi har felaktiga uppgifter eller att vi behandlar dem på ett felaktigt sätt, kan du invända mot behandlingen. Beroende på vad det gäller, kommer vi att ta ställning till om vi ska korrigera eller radera uppgifterna, och hur det i så fall kommer att påverka din tillgång till våra ämnesportaler och produkter. Kontakta vår data protection coordinator via privacy@clio.me.

Om du efter kontakt med oss ändå skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

Cookie- och integritetspolicyn är senast uppdaterad den 26. Feb 2019.