Uppsala kommun satsar på digitalisering i skolan

01. Nov 2018 |

Sedan början av 2018 pågår ett projekt i Uppsala som syftar till att öka digitaliseringen i kommunens skolor. Nio skolor har valts ut, med den gemensamma utmaningen att höja sina resultat. Vi har träffat Sara Lundberg, verksamhetsutvecklare digitalisering på Uppsala kommun, för att höra mer om hur man lagt upp arbetet.

Berätta om projektet! Vad innebär det?

Projektet är ettårigt och finansierat av statsbidraget för jämlik skola. När vi planerat vårt arbete så har vi tittat både på den forskning som finns i ämnet och på beprövad erfarenhet. För även om digitalisering är nytt så är det ju inte helt nytt, det finns lärdomar från andra att utgå ifrån. Projektet består nu av tre delar: likvärdig tillgång till teknisk utrustning, fortbildning och stöd till skolorna samt digitala läromedel.

Varför vill ni digitalisera skolan?

Målet är ju inte att digitalisera för sakens skull. Utan att hitta tidsenliga utbildningsformer och förnyade arbetssätt. Det här gör vi för att höja elevernas kunskapsresultat.

Barnen vi undervisar har inte samma referensramar som vi har. De är uppvuxna i en miljö där det digitala kan kännas mer hemma än det analoga. Vi måste hitta en balans i det. Så ser samhället ut nu och då måste skolan passa in. Med det här vill vi att eleverna ska känna ökad lust för skolan. Vår vision är att fler elever ska få studentmössan.

Vad ser du som projektets största utmaningar?

Att få med alla på tåget. Och att se till att skolorna har den utrustning som krävs, så att det inte faller på att nätet är dåligt eller att man inte har den utrustning som de behöver i klassrummet. Det är just detta vi försöker att parera med projektets tre delar.

Vilka reaktioner har ni fått så här långt?

Överlag positivt. När vi träffar skolledare och lärare ser vi att de vill det här väldigt mycket. De vill ju vara bra på sitt jobb och de förstår att det här är jätteviktigt för eleverna.

Men det finns också en digital ångest där en del lärare undrar om den undervisning man har gjort i 15 år inte duger. Men det handlar om att fortsätta utvecklas och anpassa sig efter nya förutsättningar. Där har Clio verkligen hjälpt eftersom alla lärare kan ta ett steg i taget från sin nivå.

Och det är otroligt viktigt med det kollegiala för att kunna bolla med varandra. Vi ser till exempel redan nu att lärarna börjat planera undervisningen på ett nytt sätt genom att skicka ut förberedelser till eleverna innan lektionen. Det är kul att se.

Vad säger eleverna?

Från eleverna har vi fått mycket positiva reaktioner. De vill ju jobba digitalt och är redan digitala. Vi märker att de är grymma på sociala medier och att söka saker på Google men när de ska använda Excel, strukturera sina dokument eller granska sina källor så är det mycket saker som de ännu inte kan.

Hur vet ni om projektet lyckats?

Planen är att utvärdera i december men det blir först till sommaren som vi kommer att följa upp elevernas kunskapsresultat ordentligt. Vi behöver ett läsår för att kunna se effekten av detta. Det blir spännande!


Om projektets tre delar:

1. Likvärdig tillgång

Det är svårt att bli digital utan utrustning. Därför har Uppsala kommun utrustat skolorna med datorer eller Ipads. Man måste inte vara 1:1 men man behöver en viss maskinpark.

2. Fortbildning och stöd

Fortbildning och stöd till skolorna både under och efter projektet är en viktig framgångsfaktor. I projektet har man därför anställt två digitaliseringshandledare som ska starta upp och stödja befintliga processer på skolorna. På så sätt driver skolorna själva sin digitalisering men med stöd från projektet.

3. Digitala läromedel

En gemensam plattform för alla skolor gör att det kollegiala lärandet ökar. Uppsala kommun valde därför Clio för alla skolor. För den som är ovan att arbeta digitalt erbjuder Clio en fast ram som skapar trygghet för läraren. Och den digitalt erfarne läraren kan skapa sitt eget och använda valda delar av innehållet men i samma plattform. Att det finns något för alla nivåer ser man som en fördel.

Prova gratis i 30 dagar

Har du inte tillgång till vårt läromedel ännu? Prova våra portaler gratis i 30 dagar tillsammans med dina elever och kollegor.