Undersökning om digitalisering i svenska skolor 2020

26. Jun 2020 | Rebecka Ragnhäll

Clio har med hjälp av Analyse Danmark och siffror från Enkätfabriken genomfört en undersökning om digitala läromedel i svenska grundskolor. Den visar att svenska lärare ligger efter digitalt jämfört med de danska. Vidare känner sig lärarna inte helt rustade inför framtidens kompetensbehov. Läs mer om undersökningen och ta del av hela rapporten.


Undersökningen omfattar 1 409 lärare och skolledare och ger en inblick i hur det går med digitaliseringen runt om i landets skolor. Undersökningen görs årligen och fokuserar i år på:

  • Digitaliseringsnivå i grundskolan
  • För- och nackdelar med digital lärandeteknologi
  • Framtidens kompetenser
  • Inflytande och beslutsfattande

Ladda ner hela undersökningen här »

Sverige ligger efter digitalt

Svenska lärare jobbar inte särskilt digitalt – endast 13 % använder enbart eller till största delen digitala läromedel i sin undervisning. Jämförelsevis ligger samma siffra i Danmark på 36 %. Av de svenska lärarna håller 63 % sin undervisning helt eller till största delen utan digitala resurser – jämfört med 29 % av de danska. Skolan i Sverige är med andra ord mer analog än i vårt grannland.

It-infrastruktur är det främsta hindret

45 % av lärarna upplever att dålig internetanslutning och otillräcklig it-utrustning är de största hindren för att använda digitala läromedel. Det är en minskning med 2 procentenheter jämfört med förra året, men fortfarande långt ifrån bra. Därefter följer inloggningsproblem (32 %) och kostnaden för läromedlen (28 %).

Alla är överens om att barn och skolelever är vår framtid och att framtiden är digital. Men nästan hälften av lärarna i undersökningen uppger att tekniken är det främsta hindret för att använda digitala läromedel i undervisningen. Detta skapar kvalitetsskillnader i undervisningen skolor emellan.

Ladda ner hela undersökningen här »

66 % av skolorna har en digital strategi – men det vet inte alla lärare om

Statliga initiativ och större inköp av digitala läromedel har lett till en ökad digitalisering av undervisningen. Men fokuset har inte varit lika stort på att underlätta för skolor och kommuner att ta fram en digitaliseringsstrategi.

Undersökningen visar att 66 % svarar att deras skola har en offentlig, tillgänglig strategi för hur de arbetar med it i undervisningen. Detta är en relativt stor ökning från förra året, då endast 47 % svarade att deras skola hade en digital strategi.

Infographic

Se marknadsundersökningen i en infografik här »

Framtidens kompetenser

Undersökningar visar att uppemot hälften av våra nuvarande yrken inte längre kommer att finnas år 2030. 31 % av lärarna menar att de känner sig rustade för att förbereda eleverna på en oviss men garanterat digital framtid.

Dock svarar 15 % av lärarna att de är dåligt eller mycket dåligt förberedda för framtiden. För att bli bättre förberedda menar 64 % att de skulle behöva mer tid för praktisk övning, och 45 % svarar att de skulle behöva läromedel för att stödja undervisningen.

De område lärarna känner sig bäst förberedda att inkludera i undervisningen är samarbete och kritiskt tänkande, medan de känner sig minst rustade för att inkludera teknologiförståelse och entreprenörskap.

Majoriteten av lärarna är nöjda med sitt jobb

Slutligen svarar 78 % av lärarna att de är nöjda eller mycket nöjda med sina jobb. Och tur är väl det, för när det kommer till kritan är det duktiga och engagerade lärare som gör att undervisningen blir riktigt bra!

Ladda ner hela undersökningen här »

Vill du börja med en digital framtid redan nu? Prova Clios läromedel gratis i 30 dagar