Till våren erbjuder Clio alla ämnen!

17. Nov 2021 | Ellen Frick

Vi har riktigt glada nyheter. Till våren kommer Clio att erbjuda alla ämnen till mellan- och högstadiet! Då utökar vi nämligen vårt digitala läromedel med moderna språk och de praktisk-estetiska ämnena. Ni kan därmed se fram emot åtta nya ämnen: franska, spanska och tyska samt idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, musik, bild och slöjd.

nya ämnen

Ett digitalt läromedel för alla

I och med lanseringen av de åtta nya ämnena kan vi med stolthet erbjuda ett digitalt läromedel i alla ämnen för mellan- och högstadiet. Med ett ännu bredare utbud kan alla skolor och lärare därmed ta del av Clios läromedel och multimodala undervisningsmaterial.

Moderna språk och de praktisk-estetiska ämnena

Clio Moderna språk bygger på texter och aktiviteter som på ett pedagogiskt och motiverande sätt stöttar elevernas inlärning. Vi vill främja språkglädjen och elevernas lärande med ett material som är engagerande, interaktivt och multimodalt och som uppmuntrar till nyfikenhet och samarbete. Materialet lägger stort fokus på att utveckla elevernas förmåga att förstå och kommunicera på det nya språket samt ta del av kulturella förhållanden i de länder där språket talas.

De praktisk-estetiska ämnena värdesätter lärande genom aktivitet. Här ligger de praktiska och kreativa momenten i fokus. I kombination med understöttande texter uppmuntras eleverna att testa, känna och skapa både framför och bortom skärmen. Eleverna uppmanas att använda sig av en stor mängd kunskaper i praktiken, såsom att tolka i bild, resonera i idrott, planera i slöjd eller språkanalysera i musik. Detta ger eleverna verktygen att både skapa och tänka innovativt vilket vi tycker är viktiga kompetenser såväl i som utanför skolan.

Vi ser fram emot att snart kunna berätta mer om (och visa!) de nya ämnena – så håll utkik i våra kanaler!

Jag vill anmäla mig till Clios nyhetsbrev för att hålla mig uppdaterad om alla spännande nyheter