skolledare

Få rapporten om Digitalisering i svenska skolor 2019

I rapporten har vi undersökt digitaliseringsnivå, för- och nackdelar med digital inlärningsteknik, vilken effekt digitala strategier har och hur stort inflytande lärare och rektorer besitter när det kommer till inköp av digital teknologi. Svenska lärare jobbar inte särskilt digitalt, och 47 % av lärarna upplever att dålig internetanslutning och otillräcklig it-utrustning är de största hindren för att använda digitala läromedel.