Så kvalitetssäkras materialet i våra portaler

18. Apr 2018

Vårt material hamnar aldrig i dina händer utan att det noggrant har kvalitetsgranskats först. Här på Bonnier Education har vi två avdelningar som arbetar med att granska allt som skapas hos oss.

Allt material i våra ämnesportaler skapas av våra redaktörer här på Bonnier Education. I del ett och två av den här bloggserien har du mött två av dem som har berättat hur det arbetet går till.

Men vad händer efter att materialet är skapat? Det kan du läsa om här, då det är dags för vår språkgranskningsavdelning och uploadavdelning att berätta hur de arbetar för att kvalitetssäkra materialet!

Språkgranskning

Efter att våra redaktörer har tagit fram en aktivitet, en text eller något annat material skickas det alltid till vår språkgranskningsavdelning. Här arbetar sex personer som är utbildade lingvister, språkkonsulter eller översättare.

Språkgranskarnas roll är att läsa igenom allting som ska publiceras och se till att det är korrekt. De kollar främst att grammatiken stämmer, att språket flyter på och att språket är anpassat efter de olika nivåerna, högstadiet och mellanstadiet samt standardtexter och lättlästa texter.

Språkgranskarnas arbete garanterar att allt är rätt och riktigt och håller riktigt hög nivå. Ofta görs detta i samarbete med redaktörerna:

– En drömkorr skulle enligt mig vara att man får en text, ändrar allt och sedan är det klart. Men så är det inte alltid. Ofta behöver man bolla tillbaka texten till redaktören, som ju är expert på faktainnehållet, för att diskutera en formulering, säger Matilda Carlberg som är teamleader för språkgranskarna.

Efter att texten är språkgranskad skickas materialet vidare till uploadavdelningen.

Upload

Om språkgranskarna tittar på textinnehållet, så fokuserar upload på layout och bild. Julia Nyback, teamleader på upload, förklarar att de jobbar som webbredaktörer. De säkerställer att formen i portalerna är rätt och följer Clio Onlines standard. Upload kontrollerar bland annat

  • att alla delar finns med
  • att alla länkar fungerar och leder till relevant innehåll
  • att det interaktiva innehållet fungerar
  • att krediteringen stämmer och att vi har rätt att använda de bilder och artiklar som vi publicerar.

Det viktigaste för upload är att se till att materialet har optimal läsbarhet och att bilder, länkar och andra källor stämmer.

– Om det är något som får oss att undra “Hm, var kommer det här ifrån?”, då kommer antagligen våra användare också att undra det, säger Julia.

När upload är klar med layouten är materialet färdigt att användas av dig och dina elever!

Är arbetet helt klart då?

Arbetet är aldrig helt klart. Upload och språkgranskarna kollar regelbundet igenom materialet och uppdaterar gamla texter. Ett parti kan ha bytt namn, eller så är det en ny president någonstans i världen, och då måste det ändras i portalerna. Men det är just det som är så fantastiskt med digitala läromedel – när världen förändras så förändras även vårt läromedel.