Så tycker Clios användare

Därför arbetar vi med Clio

Caroline Almborg, lärare på Thoren Framtid i Falkenberg

 

“Att använda Clio har förändrat min undervisning. Jag tycker att vi jobbar mycket mer praktiskt än vad vi gjorde tidigare. Jag tycker också att jag hittar mycket fler tillfällen där eleverna får vara aktiva på lektionerna, och jag tycker att de får reflektera mycket mer själva än vad vi har gjort tidigare.

Jag skulle verkligen rekommendera alla lärare att prova Clio. Just eftersom man kan få en provperiod hade jag rekommenderat alla att testa. Vi är öppna för att prova Clio i fler ämnen också.”

Caroline jobbar som lärare på mellanstadiet och undervisar i SO- och NO-ämnena.

Simona Wahlsten, lärare på Broskolan i Upplands-Bro

 

“Jag tycker att det som underlättar mest för mig och som jag tycker är mest positivt med Clio är proven. Jag gillar att jag kan utforma proven som jag vill genom att både lägga till och ta bort delar och att de dessutom är självrättande.

Eleverna får direkt se sina resultat och antal rätt svar i både poäng och procent, men även se vad det är som de hade fel på. Det är en smart funktion istället för att de ska vänta på att allt ska hinna rättas och kanske glömma bort vad provet handlade om. Det är enormt tidseffektivt och mycket mer pedagogiskt.”

 

Simona jobbar som lärare på högstadiet och undervisar i svenska och engelska.

Natan Löksa, elev på Thoren Framtid i Falkenberg

 

“Det har funkat jättebra att använda Clio för mig tycker jag. Vi använde ett annat digitalt läromedel på min skola förut, och vi har märkt att Clio är en aning bättre. Det är väldigt bra att man ska reflektera över saker som man läser, så att man inte bara läser och kanske inte förstår så bra.”

 

Natan går i årskurs 6 på Thoren Framtid i Falkenberg och använder Clio i SO- och NO-ämnena.

Tina Maslac, lärare på Kristinebergskolan i Oskarshamns kommun

 

“I min undervisning med Clio använder jag mig av texten och läsguiderna, som jag tycker är fantastiska eftersom de bidrar till elevernas läsförståelse. Clio erbjuder olika sätt att ta till sig innehållet, man har tänkt ganska långt vad gäller olika individanpassningar. Det är något som eleverna uppskattar.

Jag skulle absolut rekommendera Clio till andra lärare – våga vidga era vyer!”

 

Tina Maslac jobbar som lärare och undervisar i svenska och engelska.

Andrey Shupliakov, lärare på Nya Elementar i Stockholm

 

“Det som jag märker när jag använder Clio är att engagemanget i klassrummet definitivt har ökat. Jag uppskattar mest uppgifterna där eleverna får visa sina kunskaper genom att lösa och sedan förklara praktiska uppgifter. Det aktiverar eleverna och det märks att det engagerar.

Jag peppade mitt arbetslag jättemycket för att vi skulle välja Clio. Clio fyller ett hål som inget annat läromedel i matematik gör – och det är problemlösningsdelen och meningsfullheten. Clio tar oss med på ett äventyr som är kopplat till matte och gör något annorlunda som skapar meningsfullhet och omväxling. Vi behöver ställa oss upp, undersöka, vara aktiva och tänka i kontexten som eleverna lever i. Hittills har jag inte hittat något annat läromedel som gör det här.”

 

Andrey jobbar som lärare på mellanstadiet och undervisar i matematik.

Svea Widell, elev på Thoren Framtid i Falkenberg

 

“Min lärare brukar använda Clio på lite olika sätt. Hon brukar använda läsguiderna, visa filmer eller så får vi i uppgift att måla bilder. Jag tycker det är roligast när vi får rita och skapa, eller kanske göra en teater. Vi gjorde till exempel en uppgift nyss när vi målade hur det ser ut i en moské, det var jätteroligt.

Det är kul att jobba med Clio för man får liksom mer att göra, det är roligare än att sitta och läsa. Det känns som det är mer tydligt och exakt vad man ska göra när vi jobbar med Clio.”

 

Svea går i årskurs 5 på Thoren Framtid och använder Clio i SO- och NO-ämnena.

Edla Lemke, elev på Thoren Framtid i Falkenberg

 

“Jag tycker att det är skillnad på att jobba med Clio än att jobba med vanliga skolböcker. Det är andra frågor i Clio än vad det är i skolböckerna, och det blir roligare för att det blir mer varierande. Jag tror de flesta av mina klasskompisar tycker det är roligt att använda Clio.”

 

Edla går i årskurs 4 på Thoren Framtid och använder Clio i SO- och NO-ämnena.

Jonatan Tensetti, lärare på Vittra Västra hamnen i Malmö

 

“Jag använder Clio i svenska, SvA och engelska, och jag använder Clio i någon form varje vecka, oftast varje dag. Clio hjälper mig att få en färdig grovskiss för året, och så kan jag sedan välja om jag helt ska utgå från Clios planering eller om jag ska lägga till något eget.”

 

Jonatan jobbar som lärare på högstadiet och undervisar i  svenska, engelska och svenska som andraspråk.

Stojanka Drinic, biträdande rektor för mellanstadiet på Nya Elementar i Stockholm

 

“Det märks att Clio inte har varit en vanlig bok som bara blivit digital. Det är ett väldigt modigt läromedel som vågar se på lärande på ett annat sätt, kanske just på grund av att man inte fastnar i den traditionella synen på hur ett läromedel ska vara.

Det är som att Clio inte har några spärrar för hur lärandet ska gå till. Det finns ett nytänk, en nyfikenhet och en utvecklingsvilja som jag och lärarna verkligen uppskattar. Jag skulle verkligen rekommendera andra skolor att använda Clio.”

 

Stojanka arbetar som biträdande rektor för mellanstadiet på Nya Elementar i Stockholm, en skola med nästan 1200 elever i årskurs F-9.

Röster från Edtech-världen

Ett samarbete för läsförståelse

  Professor Simon Calmar Andersen har arbetat med barns trivsel och lärande i över 20 år. Just nu arbetar han på ett projekt där man ska undersöka hur lärarens användning av differentieringsfunktioner i klassrummet kan hjälpa till att öka elevernas läsförståelse.

  Som stöd för detta använder Simon Calmar och hans forskningsteam Clios digitala resurser och differentieringsverktyg. Utan dessa skulle forskningsprojektet vara mycket mer komplicerat, eftersom forskningsteamet skulle behöva vara ute i klassrummen och observera undervisningen och elevernas läsförståelse på daglig basis. Därför gör Clios verktyg stor skillnad:

  Digitala hjälpverktyg är ju inte vår expertis. Clio arbetar professionellt inom det fältet och har gjort det i flera år.

  Spännande! Vi ser verkligen fram emot att få se resultaten av Simons undersökning.

  Vad tycker lärare och skolledare att digitala läromedel har för fördelar?

   I vår marknadsundersökning om digitalisering i svenska skolor 2020 har vi frågat lärare och skolledare vad de anser är de största fördelarna med att använda digitala läromedel i undervisningen – och här har vi topplistan:

   1. Det blir lättare att skapa varierade lektioner (50 %)
   2. Materialet är alltid uppdaterat (47 %)
   3. Det gör det lättare att anpassa lektionerna till varje individuell elev (34 %)

    

   Vad är fördelarna för eleverna?

    I marknadsundersökningen från 2020 tillfrågades lärarna om varför de tycker det är en fördel för eleverna att bli undervisade med digitala läromedel. De tre viktigaste punkterna är:

    1. Eleverna blir mer motiverade att delta på lektionerna (39 %)
    2. Eleverna blir bättre rustade för framtiden (35 %)
    3. Det aktuella materialet gör undervisningen mer relevant för eleverna (34 %)

    En viktig fördel med digitala läromedel är att undervisningen kan anpassas till varje enskild elev.
    Här kan du kan läsa mer om hur vi på Clio jobbar med det »

     

    Vad säger branschorganisationen Swedish Edtech Industry?

     Vi har frågat Johanna Karlén som är kvalitetschef på Swedish Edtech Industry om varför digitala läromedel bidrar till ett ökat lärande i undervisningen:

     Digitala läromedel kan bidra till en bättre likvärdighet och inkludering genom att det bland annat finns fler sätt att presentera materialet på.

     Därmed finns det flera möjligheter för eleverna att ta till sig ett material på – lyssna, läsa, titta, skriva och interagera. Det ger en ökad möjlighet att individanpassa, vilket innebär att man arbetar inkluderande.

     Nyfiken på att läsa mer?

     Träffa Marina, Stojanka och Caroline och läs om deras resa med att använda Clio.

     Caroline, lärare

     Caroline har precis börjat använda Clio – och märker redan skillnad.

     Läs Carolines historia här »

     Stojanka, biträdande rektor

     På Nya Elementar i Stockholm stöttar Clio lärarnas undervisning.

     Läs Stojankas historia här »

     Marina, lärare

     Lärandeteknologi har förändrat Marinas undervisning.

     Läs Marinas historia här »

     Blir du också sugen på att testa Clio?

     Självklart ska du få testa vårt läromedelsuniversum och se hur materialet kan stötta din undervisning. Därför kan du få en gratis testperiod till alla våra ämnesportaler.

     Vill du veta vad Clio kan erbjuda dig?

     Boka ett möte med oss för att få veta mer