Så har lärandeteknologi förändrat min undervisning

29. Sep 2020 | Rebecka Ragnhäll

Istället för att baxa in tjock-TV:n i klassrummet behöver du numera bara slå på smartboarden. Och istället för att rätta uppgifter med röda pennan kan du ta hjälp av självrättande programvara. Lärandeteknologi har intagit undervisningen, men hur underlättar den egentligen för lärarna? Det har vi pratat med Marina om, som är grundskollärare på Hökåsenskolan.


Vill du också komma igång med lärandeteknologi i din undervisning? Få tillgång till våra läromedel och verktyg här »


Marina jobbar som svenska-, matematik- och engelskalärare på Hökåsenskolan i Västerås. Här berättar hon om sin resa med digital lärandeteknologi och hur det har påverkat hennes undervisning.

Så började det

Marina berättar att hon började använda digitala läromedel av många olika anledningar. När eleverna fick tillgång till Ipads i den dagliga undervisningen öppnade det upp möjligheten att anpassa undervisningen på ett helt annat sätt, utan att det behövde vara utpekande för enskilda elever. Dessutom får hon möjlighet att följa eleverna mer aktivt och ge snabbare respons.

– Ett stort plus är ju även att rättning ofta sker per automatik!

Läs mer om självrättande Clio Quiz »

När vi frågar Marina hur hennes undervisning förändrats på grund av digital lärandeteknologi beskriver hon att hon kan anpassa undervisningen efter hennes elevgrupper mycket bättre. Hon känner att hon kan lägga mer tid på att utveckla och förbättra sin undervisning. Dessutom är det lättare att “våga” testa nya saker, då hon sällan behöver “bygga upp det själv från grunden”, tillägger hon.

Digitala funktioner och differentieringsverktyg

En viktig funktion som lärandeteknologi möjliggör är nya och fler sätt att kunna differentiera undervisningsmaterialet efter enskilda elever på. Enligt Marina är de digitala funktioner som underlättat mest i hennes undervisning uppläsningsfunktioner, självrättande uppgifter och bildstöd. Hon berättar att hon även försöker använda sig av så många differentieringsverktyg som möjligt, då det hjälper henne att nå fler av hennes elever.

– Jag använder bland annat uppläsningsfunktioner av olika slag, och möjligheten att tala in text både vid kortare och längre skrivande och under provtillfällen.

För- och nackdelar med digital lärandeteknologi

Den digitala teknologin är förstås inte alltid en dans på rosor. Vi alla ju alla varit där själva – kämpandes med teknik som vägrar att samarbeta. (Och sedan slutar det nästan alltid med att någon kommer och får det att fungera, genom att göra EXAKT samma sak som man själv precis gjort.)

Enligt Marina är en negativ aspekt av digitala läromedel att eleverna får tillgång till så mycket mer än bara det digitala läromedlet på sina Ipads. När eleverna har ett analogt läromedel är det “lättare” att se till att de arbetar med det de har framför sig. En annan nackdel, tillägger hon, är att digitala läromedel kräver att tekniken runt omkring fungerar.

Läs vad vår undersökning om digitaliseringen i svenska skolor visade »

De största fördelarna enligt Marina, förutom de stora möjligheterna att anpassa materialet, är möjligheterna som kommer med att läsa texter.

– När det kommer till läsande och skrivande är digitala läromedel fantastiska. Eleverna kan arbeta med texter och läsning på ett helt annat sätt när vi har digitala förutsättningar.

Eleverna är snabbt med på banan

Den yngre generationen är, som vi alla vet, i princip uppväxta med datorer och telefoner och hanterar oftast dessa utan problem. För Marinas elever verkar lärandeteknologin inte vara något undantag. Hon berättar att de är snabba på att lära sig hur digitala läromedel fungerar. Elevernas enda problem är att de inte alltid kommer ihåg sina lösenord. Som en lösning på detta får hennes elever därför ha en lösenordsbok där de ska ha uppdaterade lösenord till sina digitala verktyg i skolan. Ett annat problem som kan uppstå är ibland när vissa sidor strular så att det kanske inte ser likadant ut för alla elever, tillägger hon.

Slutligen ville vi veta vad hon tror att hennes elever uppskattar mest med lärandeteknologi.

Stort tack till dig, Marina, för att du ville dela din resa och dina erfarenheter av lärandeteknologi med oss!

Har du också några tips eller en historia som du har lust att dela med oss? Tveka inte att skriva till oss på infose@clio.me!

Få överblick över vad digital lärandeteknologi kan innebära för din undervisning

Antingen analog eller digital undervisning? Använd både och!

04. Sep 2020 Frågeställningen är inte ny men den har i hög grad blivit allt mer aktuell i kölvattnet på nödundervisningen som uppstod i och med covid-19. Men har debatten kommit att handla om fel sak? Läs mer

Få mer tid med dina elever

11. Aug 2020 En lärares främsta uppgift är att undervisa och utveckla skolbarnens färdigheter och kunskaper. Det är en uppgift som bör tas på största allvar! Därför kan det vara frustrerande när planering och administrativt arbete kommer i vägen och äter upp majoriteten av tiden. Här får du några råd om hur du kan få ännu mer tid till det viktigaste – dina elever! Läs mer

En värld av möjligheter

07. Aug 2020 Tekniken tar mer och mer plats i vår vardag – och det gäller även i undervisningen. Här får du en inblick i den värld av möjligheter som väntar vid slutet av den digitala undervisningsregnbågen 🌈 Läs mer