Rapport om digitalisering i svenska skolor 2019

16. Aug 2019 |

Den senaste rapporten från Bonnier Education visar att svenska lärare ligger efter digitalt jämfört med de danska.

picture of a girl with the hands in front of her head and the text Digitization in swedish schools 2019
Vi har undersökt

  • digitaliseringsnivå
  • fördelar och nackdelar med digital inlärningsteknik
  • digitala strategiers effekt
  • inflytande och beslutsfattande
  • fokus på lärare och rektorer.

Ladda ner hela undersökningen här. » 

Sverige ligger efter digitalt
Svenska lärare jobbar inte särskilt digitalt – endast 13 % använder enbart eller till största delen digitala läromedel i sin undervisning. Jämförelsevis ligger den siffran på 36 % i Danmark. Av de svenska lärarna håller 65 % sin undervisning helt eller till största delen utan digitala resurser – av de danska är andelen 27 %. Marknaden i Sverige är med andra ord mer analog.

It-infrastruktur är det främsta hindret
47 % av lärarna upplever att dålig internetanslutning och otillräcklig it-utrustning är de största hindren för att använda digitala läromedel. Därefter följer inloggningsproblem (35 %) och kostnaden för läromedlen (28 %).

Alla är överens om att barn och skolelever är vår framtid och att framtiden är digital. Men nära hälften av lärarna i undersökningen uppger att tekniken är det främsta hindret för att använda digitala läromedel i skolundervisningen. Detta skapar kvalitetsskillnader skolor emellan.
– Det måste bli bättre, säger Angelica Hedin, Sverigechef på Bonnier Education.

Hälften av skolorna har en digital strategi – men det vet inte lärarna om
Statliga initiativ och större inköp av digitala läromedel har lett till en ökad digitalisering av undervisningen. Men fokus har inte varit lika stort på att underlätta för skolor och kommuner att ta fram en digitaliseringsstrategi.

Undersökningen visar att endast 47 % svarar att deras skola har en offentlig, tillgänglig strategi för hur de arbetar med it i undervisningen – trots att skolan använder digital inlärningsteknik. Den visar också att 24 % av lärarna inte vet om deras skola har en strategi. Den vanligaste orsaken till att skolorna inte har en är att de har interna riktlinjer på området. Därefter saknas resurser till att kunna arbeta med en digital strategi.

Undersökningen baseras främst på data från Lärarbarometern och är genomförd av Analyse Danmark.

Ladda ner hela undersökningen här. »