Ny föräldraundersökning om undervisningen under covid-19

04. May 2021

På uppdrag av Clio har Analyse Danmark genomfört en föräldraundersökning med svar från 502 föräldrar med barn i förskoleklass och till och med årskurs nio i Sverige. Undersökningen ger en inblick i deras uppfattning av undervisningen under covid-19.

Föräldraundersökning


Undersökningen genomfördes under perioden 25/3 2021 – 31/3 2021 med hjälp av stickprov från svenska respondenter i onlinepanelen. De tillfrågade föräldrarna har barn i kommunal skola, privatskola, friskola, specialskola eller annan typ av skola.

I allmänhet är föräldrarna nöjda med skolorna – 71 % svarar att de är mycket nöjda eller nöjda med sitt barns skola.

Föräldrarna är nöjda med hanteringen av online-undervisningen och vill ha mer

2020 bjöd på nya och oförutsedda utmaningar, och online-undervisning blev en del av många elevers vardag. Undersökningen visar att hälften av respondenternas barn har haft undervisning online. Trots att sådan undervisning i många fall inte var förutsedd eller planerad anser 71 % av de föräldrar vars barn har deltagit i online-undervisningen att skolan har hanterat det bra eller mycket bra.

Även om bara ungefär hälften av barnen haft online-undervisning anser 64 % av föräldrarna att skolorna i framtiden borde erbjuda någon form av online-undervisning för de elever som inte kan närvara i skolan.

Se hela undersökningen här »

Föräldrarnas samarbete med skolan och lärarna upplevs inte som förbättrat

Samarbetet mellan föräldrarna och skolan upplevs inte som förbättrat under covid-19. 37 % av föräldrarna svarar att de i viss eller mindre utsträckning har fått ett närmare samarbete med någon av barnens lärare. Vidare anser hela 51 % att samarbetet inte alls har blivit närmare.

Digital kompetens är viktigt i framtiden

Undersökningen visar att det finns en osäkerhet när det kommer till skolans strategi för digitala läromedel. 48 % av respondenterna svarade “vet ej” på frågan om skolan har en digital strategi. Men för majoriteten av föräldrarna är digital strategi och lärande inte utan betydelse. 78 % av dem är nämligen av uppfattningen att digital kompetens är viktigt för deras barn i förhållande till framtida utbildning och arbete.

Covid-19 har även inneburit nya sätt att undervisa på. Enligt 57 % av föräldrarna har det senaste året i mycket hög grad eller i hög grad resulterat i nya undervisningsmetoder och tillvägagångssätt. Det finns också en utbredd upplevelse av att användningen av digitala läromedel har ökat under perioden.

Se hela undersökningen här »

Prova Clios digitala lärandeuniversum gratis i 30 dagar

Upptäck hur terminsplaneringar kan hjälpa dig

12. Apr 2021 Vi vet hur tidskrävande det kan vara att pussla ihop det kommande läsåret, särskilt om man är nyexaminerad eller ska börja undervisa i ett nytt ämne. Därför har Clio tagit fram färdiga terminsplaneringar du kan utgå från och spara massor av tid. Läs mer om planeringarna och hur du bäst drar nytta av dem! Läs mer

Lärorika utomhusaktiviteter

24. Mar 2021
Solsken och frisk luft ger eleverna ny energi, något som alltid kan behövas! Därför har vi samlat ihop ett gäng spännande utomhusaktiviteter som kombinerar rörelse med lärande!
Läs mer

Vad tror du om framtidens undervisning?

17. Sep 2020 Skolan har förändrats mycket jämfört med bara för 30 år sedan, och man kan fråga sig hur skolan kommer att se ut om ytterligare 30 år. Vad tror du? Läs mer