Clios stora novelltävling

24. Sep 2019 | Linn Wigen

Går det framtida författare i din klass? För tredje året i rad arrangerar Clio en novelltävling för åttondeklassare. Väck författaren till liv i dina elever och ge dem chansen att bli publicerade!

Har du inte tillgång till våra portaler ännu? Prova portalerna gratis i 30 dagar tillsammans med dina elever och kollegor.


För tredje året i rad arrangerar Clio en novelltävling för Sveriges åttondeklassare. Syftet med tävlingen är att stimulera elevernas skrivande, lyfta fram unga skribenter i landets skolor och presentera deras historier för en större läsarkrets.

Tävlingen pågår till den 15 november, sedan kommer vinnarna att utses av en jury. Årets tema är FRAMTIDEN och får tolkas fritt. Det kan vara skräck, deckare, drama, komedi eller någon annan genre som lockar skribenterna.

Skicka in bidrag

Tävlingen pågår till och med den 15 november. Efter det kommer juryn att sätta sig ner och gå igenom alla bidrag. Vinnarna publiceras i februari. Din elev kan skicka in sitt bidrag till novelltavling@clio.me och bifoga följande:
Namn:
Skola:
Lärarens namn:
Mejladress för kontakt:
Bidrag:

Stöd i novellskrivandet

I samband med tävlingen har språkredaktionen på Clio tagit fram ett arbetsområde för svenska och svenska som andraspråk, som helt och hållet handlar om novellskrivande. Det består av texter och aktiviteter som ska ge eleverna inspiration och verktyg att skriva fängslande, och är utformat efter årets tema. När eleverna jobbat färdigt med arbetsområdet är det tänkt att de ska ha en färdig novell som de kan delta i tävlingen med.

Du hittar arbetsområdet för årets novelltävling här:

Svenska högstadiet »

Svenska som andraspråk högstadiet

Du hittar ett arbetsområde för att skriva en novell här:

Svenska Mellanstadiet »

Svenska Högstadiet »

Svenska som andraspråk Mellanstadiet »

Svenska som andraspråk Högstadiet »