"Man känner sig så dum"

26. Nov 2019 |

Pulsen ökar och blicken flackar, hon är väl bekant med känslan. Det är stress. Hon är orolig, känner sig värdelös – kommer hon bli utpekad? Tvingas följa med i en genomgång som låter som ett främmande språk? Moa, 17 år, berättar om sin matematikångest.

Moa går andra året i gymnasiet och har känt oro och stress över matematik så länge hon kan minnas. Hon vill dela med sig av sina erfarenheter för att andra ska känna att de inte är ensamma och så att lärare och skolledare blir uppmärksamma på problemet.

När Moa beskriver sina känslor för en matematiklektion så passar de väl in på symptomen för så kallad matematikångest: stressen ökar, särskilt om det ska vara en genomgång på tavlan. Oron över att bli utpekad att svara inför klassen är stor. Hon känner sig dum.
– Man känner sig så korkad helt plötsligt, för att man inte förstår matte. Då är man helt hjärndöd känns det som.

Själv tror Moa att anledningen till att hon känner stress och ångest för just matematik och inte andra ämnen är att det är ett så viktigt ämne, som påverkar möjligheterna i framtiden.

– Man måste ju klara matten för att kunna gå vidare. Först till gymnasiet och sen för att ta studenten. Samtidigt är det ju ett eget språk med helt andra bokstäver. Svenska kan man ändå läsa. Man känner sig så dum. Hur svårt ska det vara, liksom? Matte har stämpeln att man är smart om man kan matte och man vill ju inte inte vara smart.

En vanlig matematiklektion skapar stress

Moa beskriver att en vanlig matematiklektion är uppbyggd precis på det sätt som ger henne mycket stress:
– Oftast har vi haft en genomgång på 20 minuter på tavlan. Då finns risken att man blir utpekad att svara. Sen har vi jobbat i böckerna själva. Det har inte gått bra för mig. Jag och några till fick underkänt och går om 1:ans matte nu.

Moa säger att det är stressande att inte kunna komma fram till rätt svar.
– Ibland rättar de hårt genom att jag har svarat i fel form. Men själva svaret är liksom rätt, ändå får jag fel. Det hade varit skönt att känna att det finns fler alternativ för att få rätt.

”Matte ska vara det man behöver i livet”

Moa återkommer till att hon inte tycker att matematiken är meningsfull och så känner hon inte för något annat ämne.
– Plus, minus och procent och det vi använder i vardagen. Resten är bara onödig ångest. Pythagoras sats använder man ju aldrig i livet, bara om man ska bli mattelärare. Det känns taskigt nästan. Matte ska vara det man behöver i livet. Ta bort det onödiga!

Hjälpt av undervisning i mindre grupp

Moa har kämpat med matematik i många år och får nu extra stöd i en mindre grupp. Det har förändrat synen på ämnet.
– Nu går det långsammare. Det är världens lättnad. Då känner jag mig smart! Och nu jobbar vi tillsammans så vi hjälper varandra.

Om du skulle hälsa något till skolor, lärare eller rektorer där ute. Vad skulle du vilja hälsa då?
– Att ta bort det onödiga i kurserna! Så fort nån elev frågar, pusta inte. Att någon förklarar så mycket den kan för dig, men du förstår ändå inte. Och så känner man att andra blir irriterade. Ta det lugnt och repetera så mycket det behövs. Om du har valt att bli mattelärare så måste du ha tålamod. Man känner ändå pressen av att man är i vägen för de som förstår.

"Det gäller min framtid!"

26. Nov 2019 ”Det gäller min framtid. Jag tänker att jag inte kommer att nå målen som jag har. Det känns hopplöst.” Så säger My, 14 år, om matematiken i skolan. My går i 9:an och är en av de elever som upplever så kallad matematikångest. Läs mer

Vad är matematikångest?

26. Nov 2019 Matematikångest är ett erkänt problem, både i skolorna och i forskarvärlden. En tydlig definition av matematikångest saknas, vilket gör att det är svårt att göra jämförelser över tid och mellan olika studier. Det är därmed svårt att säga hur utbrett problemet är. Trots detta finns det tydliga indikationer på vad som orsakar matematikångest och hur det kan förebyggas. Läs mer

Problemlösning i matematiken

02. Feb 2019 Inför utvecklingen av Clios nya matematikportal ringade vi in problemlösning och undersökande matematik som en vanlig brist i de läromedel som finns på marknaden i dag. Samtidigt finns en stor efterfrågan på detta hos er lärare. Läs mer