KNASTER – 7 bokstäver, 7 digitala lässtrategier

21. Jan 2020 | Rebecka Ragnhäll

Digitala texter är mer komplexa och ställer andra krav på läsaren än analoga texter. Det kan vara både en fördel och en nackdel, och därför är det viktigt att eleverna även lär sig att läsa digitala texter.


Vill du ha ämnesrelaterade idéer och tips till undervisningen? Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få dem direkt i din inkorg.


KNASTER – 7 strategier för att läsa digitalt

I samarbete med lektor Rikke Christoffersen Denning har vi utvecklat KNASTER, sju strategier för att läsa digitala texter. Strategierna stärker elevernas läsförmåga och förbereder dem på att möta de olika kraven i digitala texter.

  • K-Strategin handlar om kommunikation: Vem är avsändare och vem är mottagare? Vad är intentionen med texten? Är texten trovärdig?
  • N-strategin handlar om navigering: Hur får jag en överblick över texten? Vilken läsväg ska jag använda?
  • A-strategin handlar om att bedöma textens användbarhet: Vad är syftet med min läsning? Vilken texttyp och genre har texten? Kan jag använda texten för mitt syfte?
  • S-strategin handlar om att bedöma samspelet mellan textens modaliteter: Vilka modaliteter finns i texten? Vilket samspel har de? Vilken betydelse har de för budskapet?
  • T-strategin handlar om att förstå texten, dess ord och begrepp: Vilka stödfunktioner kan jag använda? Vilka digitala strategier kan jag använda?
  • E-strategin handlar om att bearbeta och elaborera den nya kunskapen: Vilka andra texter och egna erfarenheter kan jag jämföra med?
  • R-strategin handlar om att reflektera över den egna läsningen: Vad gick bra under läsningen? Vilka utmaningar ställdes jag inför? Vilka strategier använde jag?

Här hittar du KNASTER

På Svenska för högstadiet kan du arbeta med de digitala lässtrategierna i arbetsområdet Digital läsning. Här hittar du både filmer, texter och aktiviteter under varje enskild strategi.

Du hittar även strategierna i alla portaler under “resurser” → “till eleven” → “digital läsning”, om du hellre arbetar med en strategi i taget. Se länkar till respektive portal längst ned ↓

Varje strategi har en förklarande video som hjälper eleven att förstå vad strategin handlar om. Förklarande videor är bara en av fördelarna som det digitala har att erbjuda och som kan göra materialet lättare tillgängligt.

Därför är digitala lässtrategier viktiga 

Vad är egentligen skillnaden mellan digitala och analoga texter? Vilka krav ställer de respektive texterna på läsaren? Och hur kan vi hjälpa eleverna med lässtrategier som ger positiva läsupplevelser och förbättrar läsförståelsen, oavsett om det är i en bok eller på en skärm?

I analoga texter är det vanligtvis lätt att överblicka texten och se var den börjar och slutar. Du kan snabbt märka om en bok är lätt- eller svårläst och därmed få en uppfattning om textens omfång. I digitala texter är det svårare att överblicka textens längd då du måste skrolla. Kanske fortsätter texten dessutom via länkar till andra sidor. Eleverna ska alltså kunna navigera sig och få en överblick över en mer komplex struktur, som består av hypertexter i ett nätverk av texter och sidor.

Det är även nödvändigt att kunna bedöma digitala texters trovärdighet, avsikt och relevans, eftersom det är fritt fram för vem som helst att publicera på webben. Det ställer högre krav på elevernas källkritiska färdigheter.

Olika medier har olika fördelar

Gäller det exempelvis djupgående läsning av en roman kan det vara fördelaktigt att ha en pappersbok så att eleverna inte störs av pop up-meddelanden under läsningen. Omvänt kan en digital faktatext erbjuda en förklarande video av svåråtkomligt material, vilket en analog faktabok inte kan. Sedan finns det sms-litteratur, som ger en helt annan, intensiv läsupplevelse. Så entydiga svar på val av medium finns inte. Det beror på texttyp, läsändamål och situation.

LÄS MER om hur vi kan förbättra läslusten »

Eleverna ska alltså lära sig strategier för att läsa både analoga och digitala texter. De ska även vara uppmärksamma på fördelarna och utmaningarna med de olika medierna. KNASTER innehåller strategier för att läsa digitala texter.

Trevlig läsning!

Länkar till KNASTER i portalerna:

Mellanstadiet

Svenska »
Historia »
Geografi »
Biologi »
Svenska som andraspråk »
Religionskunskap »
Teknik »
Fysik »
Engelska »
Samhällskunskap »
Kemi »

Högstadiet:

Svenska »
Historia »
Geografi »
Biologi »
Svenska som andraspråk »
Religionskunskap »
Teknik »
Fysik »
Engelska »
Samhällskunskap »
Kemi »

Har du inte tillgång till Clios läromedel? Prova våra portaler gratis i 30 dagar och kom igång med KNASTER på en gång!

Vi behöver teknologi, men inte till varje pris

21. Nov 2019 Som utgivare av digitala läromedel känner vi ett enormt ansvar. Vi vill vara transparenta kring hur vi använder teknologi, och i vilka syften. Därför har vi tagit fram 6 etiska riktlinjer för hur vi använder data, och förhåller oss till den framtida utvecklingen av artificiell intelligens. Läs mer

Går det framtida författare i din klass?

28. Nov 2019 En novell är en kort berättande text som ofta fokuserar på några få händelser och utspelar sig under kort tid. För att skriva en riktigt bra novell är det viktigt att du planerar din text innan du börjar skriva. Läs mer

Vart försvann läslusten?

11. Oct 2019 Flera studier visar att vi har färre läslöss – speciellt bland barn och ungdomar. Vad behövs för att göra litteratur lika intressant som Netflix? Läs mer