Intervju med utvecklaren av KNASTER

27. Feb 2020 | Rebecka Ragnhäll

I samarbete med lektor Rikke Christoffersen Denning har vi tagit fram KNASTER – sju strategier för att hjälpa eleverna att även läsa digitala texter. Men vad är egentligen skillnaden på att läsa analoga och digitala texter? Och hur upptäckte hon behovet att utveckla KNASTER? Vi har intervjuat Rikke för att lära oss mer om projektet.


Vill du ha ämnesrelaterade idéer och tips till undervisningen? Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få dem direkt i din inkorg.


Hej Rikke! Vad roligt att du ville ställa upp på en intervju. Först och främst, hur upptäckte du behovet av att utveckla KNASTER?

Hej! Jo, den tekniska utvecklingen innebär att digitala texter tar upp mer och mer plats i vår vardag och i skolans undervisning. Den analoga boken är en klassiker i undervisningen och är välkänd av alla lärare, men digitala texter kan för många vara en utmaning. För hur undervisar man eleverna i att läsa digitala, multimodala texter?

Läs mer om vad KNASTER är här »

Hört i klassrummet:

– Var hittar du den?

– Längst ner på sidan.

– Det står inte något där.

– Du måste bara gå till den andra fliken.

– Men min sida ser annorlunda ut än din…

– Nej, det är bara annonserna som är annorlunda. Den är längst ner!

Så kan det låta mellan två elever som letar efter samma information på en digital hemsida. Det beror på att det krävs en annan navigering och en annan typ av information på sidan vid digital läsning. Med andra ord krävs det fler och nya strategier för att läsa digitala texter, vilket är precis vad KNASTER handlar om.

Vad är det för skillnad på att läsa på papper jämfört med att läsa på en skärm?

När vi läser en analog bok så har vi en fysisk läsram, vi har en avgränsning av texten och vi kan därmed få en överblick över texten i helhet. Med digitala texterna är det lite tvärtom. Den fysiska ramen är självklart skärmen, men skärmen visar oss endast utdrag av texten. Texten är således obegränsad på många sätt och kan verka oändlig med länkar till nya sidor och nya texter. Det är därför svårt för oss att få en överblick över texten.

Varför är det viktigt för elever att lära sig att läsa digitala texter?

Texten du läser nu är en digital text. Digitala texter är överallt, och om vi vill göra våra elever till kompetenta läsare både innan- och utanför skolan, är det viktigt att vi gör det klart för dem att digitala texter skiljer sig från analoga. Det krävs något annat av dem för att läsa dessa texter med god förståelse och ett kritiskt öga. Eftersom alla idag kan göra texter tillgängliga digitalt, är det väsentligt att kunna bedöma avsändaren av texten och textens trovärdighet. När du till exempel läser den här texten bör du överväga vem avsändaren är och vad avsikten är med texten. Är den trovärdig? Hur lång är den egentligen? Var hittar man det väsentliga? Vart leder länkarna i texten?

Hur har lärare och elever tagit emot strategierna?

När det kommer till lärarna så har de varit mycket nöjda över att få ett konkret förslag på hur man kan arbeta med läsning av digitala texter. Även eleverna har varit nöjda eftersom KNASTER hjälpt dem med strategier för att läsa de digitala texterna. De har även fått en medvetenhet om att digitala texter förekommer i många former och kräver något annat av dem som läsare. Man kan väl säga att de blivit medvetna om vilka utmaningar som finns med digital läsning 😊

Intervju_med_utvecklaren_av_KNASTER
Lektor Rikke Christoffersen Denning

Arbeta med KNASTER-strategierna i portalerna

Vill du också komma igång med KNASTER? Hitta arbetsområdet i Clio svenska högstadiet här »

Du hittar även strategierna i alla portaler under “resurser” → “till eleven” → “digital läsning”.

Har du inte tillgång till Clios läromedel? Prova våra portaler gratis i 30 dagar och kom igång med KNASTER på en gång!

KNASTER – 7 bokstäver, 7 digitala lässtrategier

21. Jan 2020 Digitala texter är mer komplexa och ställer andra krav på läsaren än analoga texter. Det kan vara både en fördel och en nackdel, och därför är det viktigt att eleverna även lär sig att läsa digitala texter. Läs mer

Det digitala är här för att stanna

08. Mar 2019 Vi står alla på samma sida – vi vill rusta barnen för framtiden. Det vi måste börja med är att fråga oss hur framtiden ser ut. Läs mer

5 digitala verktyg du inte vill missa!

19. Sep 2019 Det nya läsåret är i full gång och i vårt digitala läromedel finns flera verktyg som förenklar undervisningen. Vi har sammanställt 5 verktyg som du inte får missa. Läs mer