Går det framtida författare i din klass?

28. Nov 2019 | Linn Wigen

En novell är en kort berättande text som ofta fokuserar på några få händelser och utspelar sig under kort tid. För att skriva en riktigt bra novell är det viktigt att du planerar din text innan du börjar skriva.

Har du inte tillgång till våra portaler ännu? Prova portalerna gratis i 30 dagar tillsammans med dina elever och kollegor.


Under hösten hölls Clios årliga novelltävling för alla åttondeklassare i Sverige. I samband med tävlingen har språkredaktionen på Clio tagit fram ett arbetsområde för svenska och svenska som andraspråk, som helt och hållet handlar om novellskrivande. Det består av texter och aktiviteter som ska ge eleverna inspiration och verktyg att skriva fängslande, och är utformat efter årets tema, “Framtiden”, arbetsområdet fungerar året runt, närhelst skrivlusten faller in hos eleverna.

Du hittar arbetsområdet här:

Svenska högstadiet »

Svenska som andraspråk högstadiet

Du hittar ännu ett arbetsområde för att skriva en novell här:

Svenska Mellanstadiet »

Svenska Högstadiet »

Svenska som andraspråk Mellanstadiet »

Svenska som andraspråk Högstadiet »

Prova våra portaler gratis i 30 dagar tillsammans med dina elever och kollegor →