Formativ feedback i klassrummet

06. Nov 2019 |

Låt feedback bli en del av undervisningen och lätta på din egen arbetsbörda. Clios redaktör Nathalie Sandstedt ger tips på hur du skapar ett formativt arbetssätt i klassrummet.


Har du inte tillgång till vårt läromedel ännu? Prova våra portaler gratis i 30 dagar tillsammans med dina elever och kollegor.


Hur formulerar du formativ feedback som hjälper dina elever att utvecklas samtidigt som du undviker att själv gå på knäna? Vi har sammanställt några användbara tips till dig som vill utveckla din undervisning.

Feedback på vad?

Formativ feedback ska vara tydligt kopplad till undervisningen. Undervisningen i sin tur ska vara tydligt kopplat till ett mål. Vad är det eleven ska lära sig? Och hur ska eleven lära sig? Kunskapskraven i respektive ämne är de långsiktiga målen som eleven i slutändan utvärderas mot och betygsätts på. I arbetsprocessen på vägen mot målen är det viktigt att formulera tydliga delmål. Det kan till exempel vara ett lärandemål för en lektion eller mer omfattande lärandemål för ett längre moment.

Utveckla ditt resonemang …

Känner du igen kommentaren? Har du använt dig av liknande feedback till dina elever? I så fall är du inte ensam. Det är troligtvis en av de mest återkommande kommentarer som eleverna möts av. Det beror på att det i grund och botten är en alldeles utmärkt uppmaning med en tydlig koppling till kunskapskraven. Problemet är att det inte ger eleven någon vägledning i hur hen ska utveckla sitt resonemang. För i ärlighetens namn så hade väl eleven fört ett mer utvecklat resonemang om hen hade kunnat?

Eleven äger sitt lärande

Du vill att dina elever ska utveckla sin förmåga att resonera i flera led. Hur arbetar du formativt? Tänk att eleven har gjort en skriftlig uppgift där det ingår att resonera. Då kan du låta eleven välja ut en del av textens innehåll som hen anser bör ha ett utvecklat resonemang. Eleverna kan sedan sitta i grupper och diskutera varför innehållet kräver ett resonemang och vad det bör innehålla. Slutligen kan de tillsammans formulera ett resonemang.

Stödstrukturer

Stödstrukturer i form av exempelvis en mall eller checklista kan vara till stor hjälp för eleverna när de övar på att utveckla sina svar. För vad betyder det att resonera i flera led? Och vad innebär det att resonera från olika perspektiv?

En hållbar arbetssituation

Det är fullt möjligt för dig som lärare att arbeta med formativ feedback utan att det behöver innebära ett tidskrävande arbete för dig. I stället för att det är du som ger feedbacken och lägger stor del av din arbetstid på detta, låter du det bli en del av undervisningen. Lägg in feedback som en del av ett moment och låt eleverna fungera som läranderesurser för varandra. Får eleverna rätt förutsättningar i form av tydliga mål, konkreta och avgränsade uppgifter och stödstrukturer skapar du en lärandesituation där elever lär sig tillsammans. I samarbetet med andra utvecklas elevens egen förmåga. Du som lärare stöttar, vägleder och uppmuntrar. På detta sätt skapar du ett formativt arbetssätt där eleverna utvecklas utan att du drunknar i arbetsbörda.