Få mer tid med dina elever

11. Aug 2020 | Signe Boddum Voelding

En lärares främsta uppgift är att undervisa och utveckla skolbarnens färdigheter och kunskaper. Det är en uppgift som bör tas på största allvar! Därför kan det vara frustrerande när planering och administrativt arbete kommer i vägen och äter upp majoriteten av tiden. Här får du några råd om hur du kan få ännu mer tid till det viktigaste – dina elever!

mere tid med dine eleverVill du också få mer tid med dina elever? Få tillgång till våra läromedel och verktyg här »


Så här får du mer tid med dina elever:

1. Mindre planering — mer undervisning!

Hitta undervisningsmaterial, planera lektioner och strukturera – att planera undervisningen är utan tvekan tidskrävande. Men det finns hjälp att få! Med Clio vid din sida har du nämligen alltid allt undervisningsmaterial du behöver nära till hands. Det gäller både texter, aktiviteter, arbetsområden och mycket mer.

Allt är redo att användas precis som det är, men du kan också enkelt sätta din personliga prägel på materialet genom att redigera och utforma våra arbetsområden. På så sätt ser du till att undervisningsmaterialet passar dig och dina elever som handen i handsken.

Här kan du läsa hur du redigerar vårt material »

2. Spara tid med terminsplanering

Vi har satt ihop förslag på terminsplaneringar som du kan använda som utgångspunkt när du planerar din undervisning så att den passar just dina elever.

Här hittar du terminsplaneringar för läsåret 2020/2021 »

Terminsplaneringarna är indelade några månader i taget för att skapa större flexibilitet i planeringen av läsåret på varje enskild skola. Dessutom har vi utvecklat en ny visning för arbetsområdena så att de blir lättare att överblicka.

3. Prov som rättar sig själva

Rättningsarbete. Behöver vi säga mer? Att sitta och rätta är en av de största tidstjuvarna, och det kan gå ut över tiden du får med dina elever.

I Mitt Clio hittar du autentiska provuppgifter. Här kan dina elever öva på och bli trygga i digitala prov genom en stor mängd självrättande prov. Att de är självrättande innebär att du som lärare kan tillbringa mer tid med eleven på just det område hen behöver bli säkrare i. Här kan du med fördel även låta eleverna utnyttja de många övningsuppgifterna.

4. Personlig feedback

I vårt lärandeuniversum kan du ge feedback på elevsvaren. Det innebär att du som lärare kan ge en mer detaljerad och kontextnära feedback på dina elevers individuella svar – direkt i materialet.

Eleverna upplever på så sätt en mer meningsfull och personlig kommunikation med dig om innehållet, vilket kan hjälpa dem vidare med arbetet i ämnet och stötta deras deltagande i lärandegemenskapen. Funktionen ger dig möjlighet att komma ännu närmare dina elevers utveckling, och du behöver aldrig oroa dig för att anteckningar ska försvinna eller att eleverna glömmer vad du har sagt.

Läs mer om funktionen och dess fördelar och se hur den fungerar här »

5. Till matteläraren

Visste du att vi i Clio Matematik har integrerat ledtrådar direkt i arbetsområdena så att eleverna kan få hjälp med hur de ska ta sig an uppgifterna? Ledtrådarna är inte ett facit, men de hjälper eleverna att i högre grad kunna arbeta vidare med uppgifterna på egen hand.

Det innebär att du får mer tid till att hjälpa till med de enskilda uppgifterna – oavsett om det innebär att ge vissa elever en extra utmaning eller avsätta tid till att stötta de elever som är i behov av det.

Här kan du läsa mycket mer om hur ledtrådarna fungerar »

6. Stärk gemenskapen i klassen

För att eleverna ska trivas i klassen är det viktigt med en stark gemenskapskänsla. När eleverna arbetar gemensamt lär de känna varandra på nya sätt. Dessutom ger samarbete energi, bryter ner barriärer och skapar tolerans. Och du behöver inte lägga flera timmar på att tänka ut komplicerade övningar – du kan använda eller få inspiration av våra övningar för att stärka gemenskapen och trivseln i klassen.

Ja tack! Visa mig några samarbetsövningar »

Jag vill gärna få tips på övningar som ökar trivseln »

7. Se till att dina elever har det bra i provtider

Idag är det fler och fler skolungdomar som känner sig stressade. Orsaken är ofta lektioner och prov. Strävan efter att få bra betyg kan ge en känsla av otillräcklighet som i sin tur leder till stress.

Så hur kan vi vända denna välmenta ambition till något positivt? Vi har samlat några tips på hur du som lärare kan arbeta för att förebygga stress hos dina elever. Du hittar dem här:

5 tips för att arbeta stressförebyggande med eleverna »

8. Få hjälp att hitta i Clio

Det kan vara stor skillnad på hur lärarna på en skola eller till och med inom samma ämne använder ett läromedel i undervisningen. Även om du är välbekant med vårt material kan det vara svårt att hitta tid i vardagen till att själv undersöka möjligheterna.

Oavsett om du är Clio-nybörjare eller t.ex. vill lära dig hur du sätter ihop ditt eget arbetsområde håller vi gärna en presentation som passar just ditt och dina kollegors behov. Presentationen kan hållas antingen på er skola eller online. På så sätt behöver du inte lägga tid på att leta efter svar. Du får lära dig allt du behöver så att du kan visa eleverna dina nya tricks!

Här kan du läsa mer om våra gratis workshops och kurser »

 

Har du inte tillgång till våra läromedel eller funktioner? Anmäl dig till en gratis testperiod här