En värld av möjligheter

07. Aug 2020 | Signe Boddum Voelding

Tekniken tar mer och mer plats i vår vardag – och det gäller även i undervisningen. Här får du en inblick i den värld av möjligheter som väntar vid slutet av den digitala undervisningsregnbågen 🌈

muligheder Har du inte tillgång till alla spännande möjligheter? Här kan du ansöka om en gratis provperiod.


Vi anser att största fokus alltid ska ligga på att skapa ett meningsfullt lärande, och därför ska självklart analoga och digitala metoder användas där de skapar mest värde. Samtidigt öppnar användningen av digital läromedelsteknologi upp för många spännande möjligheter i din undervisning, speciellt inom differentieringsområdet där du enkelt kan anpassa undervisningen efter den enskilda eleven.

Vill du få överblick över vad digital läromedelsteknologi kan innebära för din undervisning? Vi har sammanfattat vilka möjligheter tekniken kan ge både dig och dina elever – så kan du själv avgöra om det passar dig!

Alla elever får möjlighet att göra sitt bästa

Vissa elever behöver bara få en hint för att kunna lösa en uppgift, medan andra behöver lite mer hjälp på vägen – och lektionen därpå kan rollerna vara helt ombytta. Hur mycket eller lite stöd eleverna behöver varierar naturligtvis en hel del.

Därför är många av Clios differentieringsfunktioner utvecklade så att eleven kan få olika grader av hjälp till samma text eller uppgift. Funktionerna är utvecklade med syftet att stötta elevernas möjligheter att vara en del av inlärningsgemenskapen och samtidigt utmanas på sin egen nivå.

Ett exempel är våra ledtrådar i matematik. När eleven har fastnat i en uppgift kan hen få en ledtråd till hur uppgiften ska lösas, och på så sätt få en knuff i rätt riktning utan att svaret avslöjas.

Differentieringsfunktionerna innebär för dig som lärare att undervisningen kan anpassas till varje enskild elevs nivå och att du i stället kan lägga extra tid på de elever som behöver ditt stöd för att kunna delta i undervisningen.

Här får du en överblick över alla olika differentieringsmöjligheter som våra läromedel innehåller »

Varierad undervisning, både med och utan skärm

Vårt läromedelsuniversum är uppbyggt som ett multimodalt läromedel där eleverna uppmuntras att aktivt delta i undervisningen genom att arbeta med en stor samling av texter, arbetsområden och aktiviteter.

Vi gör vårt bästa för att inkludera och utveckla så många relevanta och varierande ämnen i vårt material som möjligt, och framför allt ämnen som eleverna själva kan relatera till. Ett exempel är att det fanns undervisningsmaterial om covid-19 kort efter att det blev aktuellt, och när vi nu närmar oss det amerikanska valet finns material med passande aktiviteter om detta.

Vi uppmuntrar eleverna att vara kreativa, såväl digitalt som bortanför skärmen. Det innebär bland annat att eleverna får komma ut i naturen, röra på sig och stärka gemenskapen i klassen under lärandet. Du får stöd och tips på hur du kan anpassa din undervisning så den kan hållas utomhus och förslag på roliga brain breaks.

Många undersökningar visar dessutom att motion och rörelse i undervisningen främjar inlärningen. Det är också ett effektivt sätt att motivera dina elever i klassrummet. Du hittar rörelsekataloger till alla ämnen med inspiration till roliga och relevanta fysiska aktiviteter. Rörelsekatalogerna kan du hitta på din favoritportal under resurser – arbetsformer – rörelsekatalog.

Vad tycker lärarna?

Det är du som lärare som allra bäst kan berätta för oss hur digitaliseringen påverkar undervisningen. Därför har vi i samarbete med Analyse Danmark och Enkätfabriken genomfört en undersökning av digitala läromedel med fokus på hur svenska grundskolor arbetar med att lära om och med teknik. Över 1400 lärare och rektorer deltog i undersökningen och deras svar visas här:

Fördelar för eleverna med digital lärandeteknologi:

39 % tycker att eleverna blir mer motiverade att delta i undervisningen

35 % tycker att det bidrar till att lättare och bättre kunna rusta eleverna för framtiden 

34 % upplever att det är en fördel för eleverna att arbeta med material som är relevant för dem

Fördelar för lärarna med digital lärandeteknologi

50 % tycker att de enklare kan skapa en varierande undervisning 

47 % tycker att det är bra att materialet alltid är uppdaterat

34 % upplever att de lättare kan anpassa undervisningen efter elevernas behov

Detta är bara ett axplock av resultaten från undersökningen – du kan läsa hela här »

Få hjälp med digitala strategier

Den tekniska utvecklingen innebär att digitala texter blir allt vanligare i vår vardag och i skolan. Den analoga boken är en stor del av skolundervisningen och välkänd av alla lärare, men de digitala texterna kan vara en utmaning för många.

För att göra eleverna till kompetenta läsare både i och utanför skolan är det viktigt att vi lär dem att digitala texter är annorlunda än de analoga texterna. Det krävs nämligen att eleverna arbetar med andra strategier för förståelse när de läser digitala texter.

Därför har vi tillsammans med lektor Rikke Christoffersen Denning utvecklat KNASTER, sju strategier för att läsa digitala texter. En strategi som KNASTER ger dig en hjälpande hand i undervisningen så att du kan förbereda dina elever på en framtid som med största sannolikhet kommer att bli mer digital.

Vill du utnyttja alla möjligheterna? Prova Clio gratis i 30 dagar här

7 viktiga differentieringsmöjligheter

07. May 2020 Här får du en överblick över de olika differentieringsmöjligheter som våra läromedel innehåller. De är särskilt utvecklade för att stötta, motivera och inkludera varje enskild elev. Läs mer

6 löften från Clio

01. May 2020 Att välja läromedel kan ibland kännas som en hel djungel av priser, differentieringsmöjligheter och didaktisk kvalitet. Just nu är det många som står inför detta val och snart behöver ta ett beslut. Därför vill vi ge dig en överblick av vad du som använder Clio alltid kan räkna med. Läs mer

Clio och Skolon – ett suveränt samarbete!

25. Mar 2020 Om du och din skola redan använder er av Skolons samlingsplattform för digitala läromedel är det enkelt och smidigt att få tillgång till ett helt universum av undervisningsmaterial hos Clio. Läs mer