"Det gäller min framtid!"

26. Nov 2019 |

”Det gäller min framtid. Jag tänker att jag inte kommer att nå målen som jag har. Det känns hopplöst.” Så säger My, 14 år, om matematiken i skolan. My går i 9:an och är en av de elever som upplever så kallad matematikångest.

När My beskriver en vanlig lektion innebär den enskilt arbete i läroboken. Det är enformigt och hon tappar snabbt koncentrationen.
– Alltså jag blir liksom stressad. Jag blir rastlös, tappar koncentrationen. Börjar tänka på annat och jämföra mig. För vissa faller det naturligt och då blir det en ännu större press.

My tycker att matematiklektionerna idag är anpassade för en viss grupp elever, inte för alla.
– Lektionerna fungerar för folk som klarar av att hålla koncentrationen längre, folk som kan sitta still i ett antal timmar. Om man har lätt för matte så är det ju enkelt att förstå.

My tror att stressen kommer av att hon vet att matematiken är viktig för hennes möjligheter i framtiden.
– Skolan är betyg och man ska prestera. Till varje gymnasium man söker gäller det att ha bra betyg i matten. Det gäller min framtid!

Önskar mer variation och kreativt arbete

My tror att alla kan lära sig matematik om de får rätt hjälpmedel. Och att det skulle hjälpa henne, och andra med hennes upplevelser, om lektionerna varierades mer.
– Jag önskar att man gjorde grupparbeten oftare, att man jobbade muntligt, att man kunde vara utomhus. Små saker skulle göra stor skillnad. Att jobba praktiskt, kreativt och använda kroppen mer.
– Vissa lärare gör sitt bästa. Men är svårt med hur skolan ser ut. Det är många elever, alla har sina behov och olika sätt de behöver jobba på. Då är det svårt att anpassa för alla.

Motivation

My återkommer till att hon vill ha hjälp med motivationen. Hon tycker att mycket av det hon läser i matematiken är för avancerat och att det känns meningslöst.
– Om man ska plugga svår matte på gymnasiet så behöver man ju det. Men annars så är matten för avancerad. Det känns som man inte alltid kommer behöva det i vuxenlivet för att klara sig själv. Hjälp eleverna att se en mening med det man jobbar med. ”Det här kommer ni att behöva i framtiden därför att…”, så man blir mer motiverad.

Om du skulle hälsa något till skolor, lärare eller rektorer där ute, vad skulle du vilja hälsa då?
– Peppa lite mer. Ge mer beröm. Variera så mycket ni kan. Och anpassa miljö och läromedel och genomgångar för olika personer, på fler än ett sätt. Och fler grupparbeten. Och säg till tidigt om en elev behöver plugga mer, vänta inte till slutbetyget eller utvecklingssamtalet.

"Man känner sig så dum"

26. Nov 2019 Pulsen ökar och blicken flackar, hon är väl bekant med känslan. Det är stress. Hon är orolig, känner sig värdelös – kommer hon bli utpekad? Tvingas följa med i en genomgång som låter som ett främmande språk? Moa, 17 år, berättar om sin matematikångest. Läs mer

Vad är matematikångest?

26. Nov 2019 Matematikångest är ett erkänt problem, både i skolorna och i forskarvärlden. En tydlig definition av matematikångest saknas, vilket gör att det är svårt att göra jämförelser över tid och mellan olika studier. Det är därmed svårt att säga hur utbrett problemet är. Trots detta finns det tydliga indikationer på vad som orsakar matematikångest och hur det kan förebyggas. Läs mer

Problemlösning i matematiken

02. Feb 2019 Inför utvecklingen av Clios nya matematikportal ringade vi in problemlösning och undersökande matematik som en vanlig brist i de läromedel som finns på marknaden i dag. Samtidigt finns en stor efterfrågan på detta hos er lärare. Läs mer