Det digitala är här för att stanna

08. Mar 2019 | Ann-Birthe Overholt Nicolaisen

Vi står alla på samma sida – vi vill rusta barnen för framtiden. Det vi måste börja med är att fråga oss hur framtiden ser ut.

Vi tror att det digitala är här för att stanna och därför är det vår uppgift att ge eleverna de verktyg de behöver för att bli starka digitala användare och skapare – i undervisningen måste vi både reflektera kring och utmana deras digitala vardag.

Vi har listat fem nyckelkompetenser för att stärka barnen nu och i framtiden.

 1. Delta i det digitala samhället
  Vi måste hjälpa eleverna att utveckla den kompetens som krävs för att kunna delta i, navigera i, reflektera kring och kritiskt granska det digitala samhället, där de tillbringar större delen av tiden. För att göra det måste de bland annat ha kunskap om navigationsalternativ och säkerhetsinställningar, samt vara bekanta med sina egna och andras rättigheter på internet.
 2. Applicera digitala lässtrategier
  Barn måste få lära sig att se källkritiskt på vinklade och kritiska uppgifter på nätet. Det innebär att de måste få lära sig att använda digitala lässtrategier, som bland annat tar hänsyn till den hierarkiska strukturen och den komplexitet digitala texter har.
 3. Förstå den grundläggande konstruktionen av digital teknik
  Eleverna måste få en teknisk förståelse för vad de olika komponenterna i en dator används till, både när det gäller mjukvara och hårdvara. På så sätt förvärvar de kunskap om olika tekniska metoder som finns för att lösa verkliga problem i vardagen.
 4. Skapa innovativa digitala lösningar på verkliga problem
  Vi vill ge eleverna förmågan att experimentera och våga misslyckas med digitala verktyg i en kreativ och innovativ process, samt ge dem kunskap om de element som finns i den digitala produktutvecklingen. De måste kunna arbeta med enkla algoritmer och med programmering i ett meningsfullt sammanhang genom att kunna formulera problem och lösningar så att en dator kan agera enligt dem. De måste ges kunskap om hur de kan vara medskapare i verkligheten vi lever i.
 5. Reflektera över vikten av digital teknik i samhället
  Eleverna måste ges möjlighet att kunna relatera till digital utveckling och historia – de måste kunna relatera till användningen av digital teknik och social betydelse i nuet och i framtiden de möter.

Vad för utmaningar tror du att barn i dag står inför? Och viktigast av allt – hur kan vi hjälpa dem?