CSR

Alla har rätt till utbildning

Alla barn har inte samma förutsättningar när det kommer till utbildning. Vårt uppdrag är att ge dem det.
Vår största ambition är att alla barn ska ha tillgång till utbildning.
Läs mer om Clios sociala ansvar.

Clios sociala ansvar

Vi vill gärna göra skillnad för barn och känner därför ett stort ansvar. Vi arbetar varje dag för att så många barn som möjligt ska få möjligheten att lära sig mer.

Därför prioriterar vi olika initiativ och samarbeten med föreningar och NGO:er så att vi kan vara med och göra skillnad.

Vi gör detta utifrån det tydliga målet att stödja FN:s fjärde globala mål: god utbildning för alla.

På så sätt kan vi vara med och säkerställa att alla barn får möjlighet att nå sin fulla potential.

Här nedanför kan du läsa om ett av våra CSR-initiativ och ett av våra samarbeten som ska få barn som är på flykt att tro på en ljusare framtid.

Vi letar hela tiden efter meningsfulla samarbeten med andra som delar samma önskan.

5 Skoler

Vi är stolta över att stötta föreningen 5 Skoler – ett projekt som förbättrar villkoren för flyktingbarn genom att se till att barnen får gå i skolan och ge dem en tro på framtiden. 5 Skoler arbetar med barnen i flyktingområdet vid den syriska gränsen, och Clio stöttar projektet bl.a. genom att donera hårdvara, samla in pengar från Clios medarbetare och skänka julklappar!

Vilka är 5 Skoler?
5 Skoler arbetar för att förbättra förhållandena för barn i flyktingläger, med fokus på att bygga skolor och förse barnen med utbildningsmaterial. Utöver det arbetar organisationen för att ge barn och ungdomar ett värdigt liv med hopp om framtiden.

Läs mer om 5 Skolers viktiga arbete här
Clio

Clio Förberedelseklass

Ett annat initiativ vi är stolta över är portalen Clio Förberedelseklass. Den vänder sig i första hand till nyanlända elever i årskurs 4–9 och elever som behöver en gymnasieförberedande språkintroduktion. Med hjälp av texter på två olika nivåer, studiehandledningar på flera olika språk och interaktiva aktiviteter får eleverna möjlighet att utveckla sin svenska.

Fokuset i förberedelseklasserna ligger givetvis på att stötta elevernas språkutveckling, men även på att ge eleverna en inblick i det svenska samhället och kunskaper i övriga skolämnen. Därför innehåller portalen också en introduktion till det svenska samhället, "Välkommen hit!", samt texter och aktiviteter som ger eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper i skolans övriga ämnen.

Läs mer om portalen här

Clios dataetiska riktlinjer

Som utgivare av läromedel som innehåller lärandeteknologi känner vi ett stort ansvar för att skapa öppenhet och tillgång till teknologiska kunskaper, kompetenser och färdigheter. Därför har vi tagit fram sex dataetiska riktlinjer.