Clio Prov

Clio Prov består av ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk, engelska, NO och SO för högstadiet.

Slut på rättningsarbetet

Clio Prov är utformat för att spara tid. Dess digitala dimension gör nämligen att du slipper rätta elevernas uppgifter – det klarar systemet helt själv.

Direkt återkoppling

Clio Prov ger formativ och summativ återkoppling. Det gör att du kan individanpassa din undervisning, och eleverna blir medvetna om vad de har lärt sig.

Förbereder inför de nationella proven

Eleverna kan använda Clio Prov för att bekanta sig med ett digitalt provformat i svenska, engelska, NO och SO. Proven kan användas som förberedelse inför de nationella proven eller som ämnesprov.

Utformat enligt Skolverkets riktlinjer

Clio Prov är uppbyggt efter de riktlinjer som Skolverket har satt upp för nationella prov i skolan. Detta försäkrar att dina elever får bästa möjliga grund för sin praktiska provförberedelse.

Testa Clio Prov till ditt ämne

Testa Clio Prov till ditt ämne

Testa Clio Prov gratis i 30 dagar