Clio

Clio Quiz

Inget rättningsarbete. Direkt feedback. Kunskapsöverblick. Och du bestämmer hur den enskilda elevens quiz ser ut.

Träning, uppföljning och prov

Vi älskar att alla är olika, elever som lärare. Därför erbjuder vi tre olika typer av quizuppgifter som enkelt kan anpassas efter såväl den enskilda elevens som hela klassens behov. Bäst av allt är att alla Clio Quiz är självrättande, lättillgängliga och ger direkt feedback till både lärare och elever. Läs mer och prova de olika quiztyperna genom att klicka på respektive “Läs mer”-knapp.

Clio Träning

Clio Träning innehåller kortare träningsuppgifter som eleverna kan göra själva och direkt få feedback på. Vill du som lärare ta del av elevernas resultat delar du enkelt ut träningsquizen själv.

Läs mer om Clio Träning

Clio Uppföljning

Clio Uppföljning följer upp Clios arbetsområden och kan användas för att snabbt och effektivt utvärdera dina elevers ämneskunskaper.

Läs mer om Clio Uppföljning

Clio Prov

Clio Prov är självrättande prov du kan använda som bedömningsunderlag eller som förberedelse inför de nationella proven.

Läs mer om Clio Prov

Vill du veta mer? Kontakta våra läromedelsrådgivare!

Vill du veta mer om hur du kan använda Clio i din undervisning? Kontakta någon av våra läromedelsrådgivare så hjälper vi dig.

Kontakta din läromedelsrådgivare

Vill du också prova Clio Quiz?

Om du är nyfiken på Clio Quiz kan du prova vårt digitala läromedel gratis.