Clio Quiz

Inget rättningsarbete. Direkt feedback. Kunskapsöverblick. Och du bestämmer hur den enskilda elevens quiz ser ut.

Läs mer

Läs mer

Träning, uppföljning och prov

Vi älskar att alla är olika, elever som lärare. Därför erbjuder vi tre olika typer av quizuppgifter som med lätthet kan anpassas till den enskilda elevens liksom klassens behov. En elev känner sig kanske osäker på ett kommande prov och kan då öva sig med Clio Träning. Som lärare är det kanske svårt att veta på vilken kunskapsnivå klassen ligger och kan då ta till Clio Uppföljning. Oavsett klassens behov finns något för alla – och självklart kan du som lärare redigera som du vill. Bäst av allt är att alla Clio Quiz är självrättande, lättillgängliga och ger direkt feedback till både lärare och elev.

Jag vill testa

Kom igång med din provperiod hos Clio