Clio bäst i test!

02. May 2019 | Evelyn Berkeley

Efter en gedigen utvärderingsprocess utsåg Partille kommun nyligen Clio till bäst i test. Läs om vilka kriterier referensgrupperna har tittat på.


Har du inte tillgång till vårt läromedel ännu? Prova våra portaler gratis i 30 dagar med dina elever och kollegor.


Referensgrupper som bestod av elever och lärare i Partille kommun utvärderade olika läromedel och utsåg Clio till bäst i test! Clios material ansågs ha stor bredd samtidigt som innehållet går på djupet ämnesmässigt. Dessutom uppskattade referensgrupperna Clios möjligheter till anpassad undervisning och de olika differentieringsverktygen som finns att tillgå.

Så här gick utvärderingsprocessen till:

  • Tester utfördes på utvalda skolor i kommunen.
  • En referensgrupp som bestod av förstelärare och andra särskilt initierade pedagoger fick i uppdrag att bestämma vilka funktioner som var viktiga i ett digitalt läromedel. Dessa funktioner jämfördes sedan i de olika diskussionsgrupperna.
  • IKT-pedagogerna testade materialet i sina elevgrupper.
  • Särskilda analyser av läromedlet gjordes i ämnena matematik och svenska som andraspråk. Studiehandledare och en matematiklektor undersökte hur materialet fungerade i respektive ämne utifrån ämnesdidaktiska utmaningar.
  • Stödenheten fick dessutom i uppdrag att analysera och testa läromedlen. Fokus låg då särskilt på hur det går att anpassa till elever med särskilda behov, till exempel läs- och skrivsvårigheter.

Utvärderingen visade att Clio med sin vetenskapliga grund, tilltalande layout, tillgängliga struktur, lärarhandledningar samt omfattande material och stödfunktioner var bäst i test. Därmed beslutade kommunen att gå vidare med Clio och skriva avtal på kommunlicens.

Referensgruppernas utgångspunkt var att “eleverna ska ha likvärdig tillgång till relevant material och lärarna ska få fokusera på att planera sin undervisning utifrån sin elevgrupp med tillgång till läromedel med hög kvalitet, såväl digitalt som på andra vis. Det digitala läromedlet måste effektivisera och förenkla för- och efterarbete och utnyttja digitaliseringens möjligheter för att ha sin plats i skolans vardag”.

På minussidan såg referensgrupperna en risk för att undervisningen kan bli enformig om läromedlet lämnas som självinstruerande verktyg – något som inte heller är tanken med Clios läromedel. Clio erbjuder råd och stöd i hur vårt material används på ett varierande och motiverande sätt.

Vi är såklart väldigt stolta över att Partille kommun anser att Clio är det läromedel som bäst uppfyller deras kriterier, och önskar dem stort lycka till på deras framtida Clioresa!

Här kan du läsa mer om Partilles val av Clio som deras läromedel »

Vårt redaktionsteam arbetar hårt varje dag för att alla lärare ute i landet ska ha tillgång till det bästa undervisningsmaterialet, och det gläder oss att Partille kommun uppmärksammar våra insatser.

Här kan du läsa mer om Clios olika portaler »

Är du också intresserad av att testa? Clio erbjuder dig en gratis testperiod på 30 dagar!

Starta testperiod

Mitt Clio är lärarnas favoritkollega

04. Sep 2019 Är du redo att träffa alla lärares favoritkollega? En som hjälper dig att få en översikt och som vägleder dig när tekniken strular. Du ska strax få möta Mitt Clio, men först ett varningens ord – det finns risk att du blir upprörd över att du inte har träffat denna vän tidigare .... Läs mer

4 tips för att maxa din undervisning

17. Sep 2019 Vi har en rad olika funktioner i våra portaler som gör det möjligt för dig att anpassa dina lektioner efter elevernas behov och önskemål. Här hittar du 4 tips på hur du bäst kan maxa din undervisning. Läs mer

Nya differentieringsfunktioner

26. Aug 2019 Har några av dina elever läs- och skrivsvårigheter? Eller är du bara nyfiken på vilka nya sätt klassen kan producera text på? Då kommer Clios nya funktioner för uppläsning och tal-till-text definitivt att glädja dig (och dina elever)! Läs mer