Clio Innovativa skolor

Följ med på resan mot en modern, kreativ och innovativ skola! Bli medlem i
Clio Innovativa skolor, så att vi tillsammans kan ge alla barn möjligheten att lära mer.

Mot en framgångsrik skola

På Clio vill vi att alla elever ska få möjlighet att lära mer. Därför har vi tagit fram Clio Innovativa skolor, med målet att belysa ett innovativt lärande med hög kvalitet och goda resultat. Tillsammans med er vill vi bidra till en mer framgångsrik skola.

Läs mer här

Ni vågar ifrågasätta praktiken

En skola som är medlem satsar allt på att inspirera och skapa kreativa utbildningsupplevelser. Skolan har ett uttalat fokus på att låta eleverna utveckla framtidskompetenser utöver de kunskapskrav och förmågor som betonas i läroplanen. Med ett innovativt förhållningssätt till lärande och mod att ifrågasätta sin praktik är skolan ett föredöme för andra skolor.

Ansök om medlemskap

Fiffiga förmåner

o Fortbildning av två lärare på skolan.
o Förtur vid event som arrangeras av Clio.
o Möjlighet att synas i Clios kommunikation.
o Mall med färdigt pressmeddelande till lokala medier.
o Digitalt och fysiskt bildmaterial med logotyper, så att ni kan profilera skolans nya titel på er webbplats, i ert intranät, i sociala medier etc.

Lär mer om förmånerna

Bli medlem

Om er skola uppfyller kriterierna för att bli medlem i Clio Innovativa skolor kan ni bli nominerade av oss, eller själva ansöka om medlemskap. Två av de tre nedanstående kriterierna måste stämma in på er skola för att den ska kunna bli medlem. Om ni inte riktigt når hela vägen fram kan vi självklart hjälpa er dit!

Det här är kriterierna vi utgår från:
o Skolan har en IT-plan/digital vision.
o Skolan har inhandlat minst 80% av Clios produkter.
o Skolan besitter stor kunskap om Clios produkter.

Kontakta en läromedelsrådgivare för mer information

Vill du veta mer om medlemskapet?