Bakom kulisserna: Så skapas våra quiz

20. Aug 2018 |

När vi ställer frågan vad ni lärare uppskattar särskilt med Clio svarar ni ofta: Clio Quiz! Vi tog en pratstund med Nathalie Sandstedt, ansvarig för våra quiz, där hon berättar hur redaktionen arbetar fram nya quiz. Följ med bakom kulisserna!


Har du inte tillgång till våra portaler ännu? Prova portalerna gratis i 30 dagar tillsammans med dina elever och kollegor.


Hej Nathalie! Du går internt under namnet Queen of Quiz – hur blev du det?

– Haha! När jag började arbeta på Clio för två år sedan fick jag uppdraget att göra uppföljningar för alla ämnen i våra portaler. Då var det mitt enda uppdrag – i dag skapar jag även annat innehåll. Jag har helt enkelt erfarenheten av väldigt många quiz nu!

Hur går det till när ni skapar ett quiz?

– Först tittar vi på temat och syftet – vad är det som eleven ska kunna? Det kan vara en förmåga eller ett faktakunskapsområde som vi vill att de ska träna eller testas på. Sedan väljer vi vilket quizformat vi tycker passar bäst. Det kan vara att vi lägger in ett filmklipp som eleven ska titta på för att därefter svara på frågor. Det kan också vara att de ska para ihop begrepp med rätt begreppsförklaringar. När vi har skapat quizet bildsätter vi det, eftersom vi tror att det bidrar till helhetsintrycket och gör det mer lättsamt.

Nästa steg är att skicka det vidare för en didaktisk granskning hos en kollega som ger feedback på innehållet. Därefter bearbetar vi quizen igen innan det skickas till språkgranskarteamet.

Vad är ett bra quiz tycker du?

– Jag tycker att det ska vara renodlat och enkelt. Ernst Kirchsteiger säger “I det enkla bor det vackra”. Jag tycker att det är ett bra citat, för ett quiz behöver inte innehålla mycket text för att det ska vara klurigt eller utmanande.

Vad tycker du själv är så bra med quizen?

– Att de är självrättande och lätta att använda som övning för eleverna. Det har jag märkt är väldigt uppskattat när vi har varit ute och testat på elever. Jag tycker också att det är bra att det finns individuella övningar så att eleven kan jobba vidare utifrån sin kunskapsnivå. Vad gäller proven är det bra att eleverna får feedback direkt. När jag jobbade som lärare upplevde jag bedömningsarbetet som tidskrävande. Lärandeeffekten blir ju ganska dålig om eleven får veta det rätta svaret först efter flera veckor.

Har du några tips på hur lärare där ute kan använda quizen?

– Om vi tänker Clio Träning kan man avsluta en lektion med ett träningsquiz som en exit note. Då får du direkt svar på hur eleverna tagit till sig undervisningen. Du kan också börja med ett test för att se hur gruppen ligger till. Clio Uppföljning är till för att utvärdera elevernas kunskaper efter ett arbetsområde, medan Clio Prov kan användas som ett klassiskt prov när du vill ha underlag för bedömning. De olika quizen stöttar upp och kompletterar varandra!

Läs mer om Clio Quiz »
Läs mer om våra 500 nya quiz för alla ämnen »