Årlig marknadsundersökning av digitala läromedel i Sverige 2021

09. Jun 2021

Analyse Danmark har för fjärde året i rad på uppdrag av Clio genomfört en marknadsundersökning av digitala läromedel i den svenska grundskolan. Den visar att mer än hälften av lärarna fortfarande främst använder analoga läromedel i sin undervisning, men att användandet av digitala läromedel ökar. Vidare får vi veta att lärare och skolledare framför allt ser tre fördelar med digitala läromedel.

Marknadsundersökning av digitala läromedel


Totalt deltog 1 443 personer – främst lärare och skolledare – i undersökningen om digitaliseringen på svenska skolor. Undersökningen har genomförts årligen sedan 2018 och sätter fokus på:

  • Digitaliseringnivå i grundskolan
  • Fördelar med digital lärandeteknologi
  • Utmaningar med digital lärandeteknologi
  • Digital strategi och handlingsplan

Nytt för i år är att undersökningen även fokuserar på undervisningen under coronapandemin.

Här kommer en kort överblick över några intressanta resultat från marknadsundersökningen. Är du mer nyfiken hittar du hela undersökningen här »

61 % av skolorna har en digital strategi

Enligt 61 % av undersökningsdeltagarna har deras skola en digital strategi. Samtidigt ser vi även en viss osäkerhet, då 20 % svarar att de inte vet om skolan har en digital strategi. I skolorna som har en digital strategi visar studien dessutom att det inte är alla lärare som har inblick i den.

Sverige ligger efter digitalt jämfört med Danmark 

Trots en minskning med 4 % under de senaste två åren använder mer än hälften av svenska lärare fortfarande främst analoga läromedel i undervisningen. Endast 12 % använder främst digitala läromedel. Jämförelsevis är samma siffra i Danmark 38 %.

Det är en liten ökning av lärare i Sverige som enbart använder digitala läromedel. 8 % av respondenterna svarade att de enbart använder analogt material, jämfört med 0 % i Danmark. Skolan i Sverige är med andra ord mer analog än i vårt grannland.

Använder du digitala läromedel i din undervisning? Se vilka fördelar lärarna framhäver för både sig själva och eleverna »

Dåligt internet och otillräcklig it-utrustning är de största hindren

41 % av lärarna upplever att dålig internetanslutning och otillräcklig it-utrustning är de största hindren för att använda digitala läromedel. Det är en minskning på 4 % sedan förra året. Många upplever även att de saknar it-färdigheter, trots en liten minskning på 1 % under det senaste året.

Klicka på bilden för att se hela infografiken av marknadsundersökningen.

Fördelar med digital lärandeteknologi

Trots hindren ser lärarna och skolledarna även en hel del fördelar med digitala läromedel – både för dem själva och för deras elever. Till exempel upplever 49 % att de kan skapa en mer varierad undervisning, och 37 % menar att eleverna blir bättre förberedda inför framtiden.

Se de andra fördelarna för lärare och elever respondenterna nämner i en infografik här »

Lärarna är generellt sett nöjda med sina jobb

Slutligen visar undersökningen att en stor majoritet av lärarna – 78 % för att vara exakt – är “nöjda” eller “mycket nöjda” med sina jobb.

I år har skolorna dessutom stått inför nya utmaningar och oförutsedda förändringar på grund av coronapandemin. Här råder en utbredd enighet bland lärarna: 64 % svarar att deras skola har hanterat förändringarna under pandemin “bra” eller “mycket bra”.

Se hela undersökningen här »

Få fler nyheter från Clio. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

6 anledningar att säga ja till digitala läromedel

07. May 2021 Du kommer säkert ihåg hur det kändes att bära en tung ryggsäck full av skolböcker. Idag är ryggsäckarna lite lättare eftersom många av läromedlen har blivit digitala. Men en lättare skolväska är inte den enda anledningen till att vi är så förtjusta i digital lärandeteknologi. Läs vidare om varför digitala läromedel är fördelaktigt för både dig och dina elever. Läs mer

Ny föräldraundersökning om undervisning

04. May 2021 På uppdrag av Clio har Analyse Danmark genomfört en föräldraundersökning med svar från 502 föräldrar med barn i förskoleklass och till och med årskurs nio i Sverige. Undersökningen ger en inblick i deras uppfattning av undervisningen under covid-19. Läs mer

"Att använda Clio har förändrat min undervisning"

18. Dec 2020 Mer praktiskt arbete, aktiva elever, stöd i planeringen – och tid för reflektion. Läs om Caroline Almborgs första tid med Clio. Läs mer