Arbeta stressförebyggande med dina elever

12. Sep 2019 | Evelyn Berkeley

Strävan efter att få bra betyg kan skapa en känsla av att vara otillräcklig och leda till stress. Så hur vänder vi denna i grunden goda ambition till något positivt? Clios redaktör Nathalie Sandstedt har sammanställt fem tips på hur du som lärare kan arbeta stressförebyggande med dina elever.


Har du inte tillgång till våra portaler ännu? Prova portalerna gratis i 30 dagar tillsammans med dina elever och kollegor.


Allt fler skolungdomar uppger att de känner sig stressade. Läxor och prov brukar ofta anges som orsak. Här är fem tips på hur du kan minimera stress och underlätta för eleverna.

 1. Identifiera stressituationer

Ett sätt att förebygga stress är att prata om det. Hjälp eleverna att identifiera sina känslor och sätta ord på dem. Ställ frågor utifrån perspektiven när? och hur?

Här är fyra frågor som kan hjälpa eleverna att identifiera stressituationer:

  • När blir du stressad?
  • Hur känns det i kroppen när du är stressad?
  • Kan du ge exempel på hur du reagerar när du känner dig stressad?
  • Kan du ge exempel på en situation då skolarbetet gjort dig stressad?

Att kunna identifiera situationer som orsakar stress är första steget till att förebygga stress. Att sätta ord på hur stress påverkar en är första steget för eleven att lära sig att hantera situationen.

2. Självskattning

Att skatta sig själv är ett bra sätt att ta kontroll över en känsla. Låt eleverna skatta sin personliga stress på en skala mellan 1 och 10, där 1 är ingen stress och 10 är hög stress. Efter självskattningen kan du uppmana dina elever att reflektera över vad de kan göra för att minska sin stressnivå. Målet är att eleven själv kommer fram till en lösning.

Självskattning passar bra att använda som ett återkommande moment, till exempel en gång i veckan. Ett tips är att eleverna har en personlig reflektionsbok som de skriver i. Efter några veckor kan du låta dem gå tillbaka och jämföra hur deras stressnivå har förändrats över tid.

3. Planering

Planering och struktur är det bästa sättet att undvika stress. För barn och unga kan detta vara lättare sagt än gjort. Många behöver hjälp med att planera och hitta en struktur för skolarbetet. Planera veckan tillsammans med dina elever och uppmana dem att föra anteckningar. De kan till exempel använda kalendern i sina mobiler.

Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att skriva ner sin planering. Många unga tror att det räcker att hålla planeringen i huvudet men det är väldigt ansträngande för hjärnan. Förklara för dina elever att hjärnan avlastas om de skriver ner sin planering, och att energin då kan läggas på andra saker. Förklara att det handlar om hur hjärnan och minnet fungerar. Målet är att flytta tanken till en anteckning. Då frigörs energi och hjärnkapacitet som kan användas till det faktiska skolarbetet.

4. Schemalägg återhämtning

Vi behöver alla återhämtning och vila för att orka med. Inför en pluggfri dag för dina elever – en dag i veckan då det är förbjudet att göra läxor, plugga eller ens tänka på skolarbetet efter skoltid. Betona också att helgen är ledig tid. Poängen är att effektivisera tiden och energin eleverna lägger på skolarbetet. Det kan vara precis lika energikrävande att tänka på allt man måste göra, som att faktiskt göra arbetet. Därför är det viktigt att ha perioder då hjärnan får vila.

5. Hantera provnerver

Nervositet i samband med prov är helt normalt och leder i de flesta fall till ett positivt stresspåslag som ökar motivationen och prestationen. Men för vissa elever tar nervositeten överhand och hindrar eleven från att prestera. Här handlar det om att lugna, peppa och försäkra eleven om att det kommer att gå bra. Gå fram till nervösa elever under provtillfället. Om ni har arbetat med självskattning kan du be eleven att skatta sin stressnivå, som ett sätt att hantera känslan. Målet är att eleven ska komma ur känslan av blackout och börja skriva ner sina svar.

För den här typen av elever är det viktigt att skapa en situation där de känner att de kan göra sitt bästa. En positiv provsituation är precis lika viktig som elevens resultat. Förmågan att fokusera och prestera under en pressad provsituation kan övas upp. Och det är en förmåga som eleven bär med sig under resten av sin studietid.

 

Kom igång med förberedande prov snabbt och enkelt

09. Mar 2019 Visste du att du har tillgång till över hundra självrättande prov i Mitt Clio? Ta en minut och titta på filmen, och lär dig hur du hittar till proven med bara tre klick. Läs mer

Äg din muntliga redovisning

26. Feb 2019 För vissa är muntliga redovisningar väldigt pirrigt – vi har listat fyra sätt att förebygga och få pli på nervositeten. Läs mer

Komplett guide till Clio Quiz

31. Aug 2018 Clio Quiz är samlingsnamnet för alla våra självrättande prov och uppgifter. Här visar vi hur du kan använda våra olika quiz – och skapa helt egna! Läs mer