Antingen analog eller digital undervisning? Använd både och!

04. Sep 2020 | Ditte C. Jensen

Frågeställningen är inte ny men den har i hög grad blivit allt mer aktuell i kölvattnet på nödundervisningen som uppstod i och med covid-19. Men har debatten kommit att handla om fel sak?

Clios redaktionschef Ditte C. Jensen har tröttnat på diskussionen om huruvida undervisningen ska vara digital eller analog. För lärande ska vara lärande och vi ska använda den bästa metoden för att uppnå elevernas högsta potential. Hon har satt sig vid tangentbordet för att förklara varför vi ska prata mer om blended learning istället för antingen eller.

Varför måste det vara antingen eller?

I mina ögon har debatten om digitala läromedel kontra analoga felaktigt kommit att handla om huruvida digital undervisning kan ersätta det fysiska klassrummet. Det har blivit ett “antingen eller” istället för “både och”.

En fördom om digitala läromedel jag ofta stöter på är att läromedlen gör eleverna passiva framför skärmen. Jag kan definitivt förstå kritiken i det, men det är stor skillnad mellan de olika digitala läromedlen. Några är uteslutande baserade på övningar i ett interaktivt system där eleverna kommer att vara bundna till skärmen. Det kan vara bra om ändamålet är att öva upp en specifik färdighet. Problemet med det är att det ofta blir isolerat från resten av undervisningen och att eleverna lär sig något som kan verka långt ifrån verkligheten eller direkt oanvändbart.

 

“Jag är trött på diskussionen om huruvida inlärning ska ske digitalt eller analogt”

 

Jag tror på att inlärning sker i meningsfulla sammanhang – till exempel när vi undersöker ett samhällsproblem, utforskar ett naturfenomen eller betraktar ett konstverk. Inlärning sker genom dialog, reflektion och gemensamt skapande. Vi lär oss när vi relaterar till något. Det kan vi göra på flera sätt men en avgörande faktor är tillgången till den problemställning, det naturfenomen eller det konstverk som vi önskar relatera till. Här ger kombinationen av det fysiska klassrummet och det digitala rummet massor av möjligheter.

Lärande ska vara lärande

Hos Clio är vi övertygade om att blended learning är den bästa metoden för att så många elever som möjligt ska lära sig så mycket som möjligt.

Det fantastiska med blended learning är att det sätter fokus på själva lärandet, inte mediet eller metoden. Undervisningen skiftar mellan att vara digital och analog där det har störst inverkan för att skapa ett mervärde i inlärningen. Det är precis det vi vill utnyttja i våra läromedel – vi underlättar inlärningsprocesser på en plattform men pekar på både analoga metoder såväl som digitala verktyg under förloppet.

Det öppnar klassrummet och bjuder in hela världen till diskussion och reflektion. Med digitala hjälpmedel kan ni se filmklipp av naturfenomen, höra experter uttala sig och undersöka hur andra i världen förhåller sig till precis det som ni jobbar med.

 

“Vi ska utan tvekan värna om den analoga och taktila inlärningen när det är förnuftigt, men jag tycker också att vi ska börja erkänna att digital undervisning i vissa sammanhang kan vara särskilt givande”

 

Det betyder inte att inlärning inträffar framför skärmen. Inlärning uppstår i dialogen och interaktionen i klassrummet. När ni diskuterar demokratins grunder baserat på nyheten om att president Trump benådar sin tidigare rådgivare från ett fängelsestraff; när ni granskar rasism, bild- och mediekultur i samband med rapporteringen om George Floyds död; när ni analyserar innehåll, presentation och politiskt budskap i statministerns tal från Almedalen.

Jag är trött på diskussionen om huruvida inlärning ska ske digitalt eller analogt. Lärande ska vara lärande och vi ska använda den bästa metoden för ändamålet.

Använd det bästa av alla världar

Vi ska utan tvekan värna om den analoga och taktila inlärningen där det är förnuftigt att använda den, men jag tycker också att vi ska börja erkänna att digital undervisning i vissa sammanhang kan vara särskilt givande. Istället för att se det digitala som ett tillägg borde vi se det som en möjlighet för att utvidga både tid och rum. Genom att släppa in världen i klassrummet skapar vi en koppling mellan skolan och omvärlden, vilket leder till en mer närvarande inlärning.

Vi vet redan att en stor del av barnens fritid äger rum digitalt. Istället för att motverka det ska vi försöka se att det finns en stor inlärningspotential här och möta barnen där de befinner sig. Jag är bestämt inte förespråkare för obegränsade mängder “skärmtid” och jag är väl medveten om att det är stor skillnad på kvaliteten på det innehåll som barnen stöter på i sitt digitala liv. Vi ska vara observanta på vad barnen möts av och att de ska lära av det! Blended learning ger oss möjligheten att använda det bästa av det digitala i undervisningen på ett meningsfullt sätt. På så sätt kan det barnen gör på sin fritid bli ett ämne för analys, diskussion, reflektion och produktion.

Min 11-åriga dotter producerar – precis som resten av landets barn – videor med komplext berättande och imponerande filmiska effekter som gång på gång förvånar och imponerar mig. Hon kommunicerar på engelska, följer med i nyheter och är fascinerad av TikTok-videor. Hon lär sig av medier och av andra barn men hon har inte ett språk för vad hon gör. Det har vi vuxna och det språket ska vi inte vara rädda för att dela med henne och alla andra barn.

Var börjar du?

Du har garanterat redan införlivat blended learning i din undervisning. Om du vill använda det ännu mer eller få nya idéer är här ett axplock av material du kan ha nytta av.

digitalGeografi Mellanstadiet
Ojämlika levnadsvillkor
Gå till arbetsområdet här »
Biologi Högstadiet
Norra Ishavet
Gå till arbetsområdet här »
Samhällskunskap Mellanstadiet
Vi går till val
Gå till arbetsområdet här »
digitalReligion Mellanstadiet
Rätt eller fel
Gå till arbetsområdet här »
digitalKemi Högstadiet
Mat och kemiska processer
Gå till arbetsområdet här »
digitalMatematik Mellanstadiet
Dansa med koordinater
Gå till arbetsområdet här »
digitalGeografi Högstadiet
Klimathotet
Gå till arbetsområdet här »
digitalMatematik Mellanstadiet
Leka med multiplikation
Gå till arbetsområdet här »

Pröva Clio i din undervisning. Ansök om en gratis provperiod här.

Bakom kulisserna på Clio

05. Jun 2020 Du har kanske undrat varför ett arbetsområde ser ut på ett visst sätt, varför du inte kan hitta ett arbetsområde om ett visst ämne eller hur en funktion har blivit till? Det finns alltid en anledning bakom vad vi utvecklar och varför. Det får du veta mer om här! Läs mer

Undersökning om digitala läromedel i Sverige 2020

26. Jun 2020
Clio har med hjälp av Analyse Danmark och siffror från Enkätfabriken genomfört en undersökning om digitala läromedel i svenska grundskolor. Den visar att svenska lärare ligger efter digitalt jämfört med de danska. Vidare känner sig lärarna inte helt rustade inför framtidens kompetensbehov. Läs mer om undersökningen och ta del av hela rapporten.
Läs mer

En värld av möjligheter

07. Aug 2020 Tekniken tar mer och mer plats i vår vardag – och det gäller även i undervisningen. Här får du en inblick i den värld av möjligheter som väntar vid slutet av den digitala undervisningsregnbågen 🌈 Läs mer