Clio Teknik

Interaktiva ämnesportaler i teknik för årskurs 4–9 från Bonnier Education.

Allt till tekniklektionen

Med Clio Teknik får du allt behöver för en komplett digital undervisning i teknik. Portalerna har ett brett utbud av undervisningsmaterial, allt från klassiska försök med elevbyggen till interaktiva övningar.

Alltid relevant innehåll

Clio Teknik är alltid uppdaterad med relevanta texter och aktiviteter. Detta underlättar när du ska undervisa om aktuella ämnen och nya resultat inom forskningen.

Färdiga terminsplaneringar

Med hjälp av terminsplaneringarna kan du planera hela årets undervisning. I planeringsverktyget kan du även lägga till egna moment och skapa en planering som är skräddarsydd efter dina behov.

Interaktivitet

Ämnesportalerna innehåller mängder av interaktivitet som stimulerar elevernas lärande. I en aktivitet får eleverna till exempel styra ett vindkraftverk och en solpanel för att ge ström till några hem.

Clio Quiz till Teknik

Clio Quiz till Teknik

Prova våra tjänster gratis i 30 dagar