Clio Matematik

Interaktiv ämnesportal i matematik för årskurs 4–9 från Bonnier Education.

Matematik som utvecklar förmågor

Clio Matematik lägger fokus på problemlösning och undersökande matematik. Med andra ord betonar vi processen, inte bara resultatet.

Digitala och analoga element

Clio Matematik kombinerar digitala läromedels fördelar – interaktivitet, differentiering och direkt feedback på träningsuppgifter med mängder av aktiviteter bortom skärmen som tränar deras kollaborativa förmågor.

Meningsfullt och relevant

Vi vill göra matematik meningsfullt och relevant för alla elever. Det gör vi genom att använda övningar som ligger nära deras vardag och sammanhang som de kan relatera till.

learn

Differentiering och stödstrukturer

Med Clio Matematik får du didaktiska överväganden och förslag på hur du kan differentiera undervisningen för att möta eleverna på deras nivå och erbjuda dem olika vägar på deras matematikresa.

Allt eleven behöver på ett ställe

Clio Matematik kombinerar problemlösning och undersökande matematik med teori och träningsuppgifter. Du och dina elever har allt på ett ställe, vilket bland annat ger eleverna fler vägar till hjälp och mer stöd i sitt lärande.

Vill du läsa mer om det nytänkande läromedelet i matematik?