Clio Geografi

Interaktiva ämnesportaler i geografi för årskurs 4–9 från Bonnier Education.

Allt till geografilektionen

Våra redaktörer skapar mängder av texter och aktiviteter som handlar om bland annat geografiska informationssystem, aktuella hållbarhetsfrågor och fältstudier.

Alltid relevant innehåll

Portalerna är alltid uppdaterade med relevanta texter och aktiviteter. Detta ger dig uppdaterat material till dina lektioner, vilket underlättar när du ska undervisa om aktuella händelser.

Fältstudier

Clio Geografi erbjuder en stor variation av fältstudier som kan användas i miljöer överallt i Sverige, antingen med smartphone eller penna och papper. Fältstudierna är progressiva i svårighetsgrad alltefter årskurs.

Interaktivitet

Portalernas många texter, bilder, interaktiva kartor och medielänkar gör geografiundervisningen mer levande. Detta motiverar eleverna till att lära sig mer, vilket stärker deras kunskaper i ämnet.

Clio Quiz till Geografi

Clio Quiz till Geografi

Prova våra tjänster gratis i 30 dagar