Clio Förberedelseklass

Interaktiv ämnesportal för förberedelseklass från Bonnier Education.

Tala och samtala

Genom våra egenproducerade filmer och dialogtexter får eleverna öva muntlig produktion och interaktion i vardagsnära sammanhang som att be om ursäkt, prata runt matbordet och fråga om vägen.

Läsa och skriva

Arbeta med texter om allt från alfabetet till mer avancerade texttyper som sagor och faktatexter. Eleverna får läsa och analysera olika texttyper för att sedan producera egna texter – i grupp och individuellt.

Anpassa undervisningen

Alla texter finns i en lätt och en svår version för att passa elevernas individuella läsnivå. Det finns även ett speciellt teckensnitt anpassat för elever med dyslexi och en högläsningsfunktion där eleverna själva kan välja hastighet.

Övriga skolämnen

På portalen finns bland annat texter i SO, NO och engelska. Texterna och aktiviteterna är anpassade för nyanlända som har vistats i Sverige under en längre period och är tänkta att förbereda eleverna för undervisningen i ordinarie klasser.

Clio Quiz till Förberedelseklass

Clio Quiz till Förberedelseklass

Prova våra tjänster gratis i 30 dagar