7 viktiga differentieringsmöjligheter

07. May 2020 | Rebecka Ragnhäll

Här får du en överblick över de olika differentieringsmöjligheter som våra läromedel innehåller. De är särskilt utvecklade för att stötta, motivera och inkludera varje enskild elev.

Differentieringsmöjligheter

Är du osäker på om Clio är något för dig? Ring och prata med våra läromedelsrådgivare » 


Det handlar om lärandegemenskap

Vissa elever behöver bara en liten ledtråd för att komma vidare med sina uppgifter medan andra behöver mer stöd – och lektionen därpå kan rollerna vara helt ombytta. Hur mycket eller lite stöd eleverna behöver varierar naturligtvis en hel del.

Därför är många av våra differentieringsfunktioner utvecklade så att det ska vara möjligt att i varierande grad få hjälp med en och samma text eller uppgift. Till exempel blir ledtrådarna i matematik lättare och lättare ju fler ledtrådar eleverna öppnar, och i våra ämnestexter är de tillhörande läsguiderna uppdelade i olika delar så att eleverna blir kontinuerligt guidade i sin läsning.

Funktionerna är utvecklade för att stötta eleverna så att alla kan känna sig inkluderade i lärandegemenskapen. Inkludering bidrar till viktiga positiva upplevelser som kan göra stor skillnad för elevens motivation och tillhörighet i klassrummet.

För dig som lärare kan dessa funktioner fungera som en hjälpande hand när det kommer till att hantera differentieringsutmaningen som uppstår i en klass med många elever. På så sätt kan du i stället lägga extra tid på de elever som behöver ditt personliga stöd för att kunna delta i undervisningen.

Här är en överblick av de sju funktioner som finns tillgängliga i våra läromedel:

1. Tal-till-text

Dina elever har möjlighet att svara på sina uppgifter genom tal-till-text. Detta kan vara ett särskilt bra stöd för elever med skrivsvårigheter, och de kan även få sina svar upplästa så att de kan höra hur de formulerar sig.

Genom tal-till-text kan alla elever delta i undervisningen utan att behöva använda särskilda textprogram. Bristande skrivkunskap blir inte heller ett hinder när de ska visa prov på sin akademiska kunskap.

Denna inkludering är det främsta syftet med funktionen, och ger en unik möjlighet att delta i lärandegemenskapen trots eventuella skrivsvårigheter.

Läs mer om funktionen här och se den förklarande videon nedan:

2. Uppläsning

I alla våra texter finns möjligheten att få texten uppläst. Eleverna kan även välja att följa med i texten samtidigt som de lyssnar med hjälp av funktionen Markera uppläsning.

Funktionen fungerar extra bra för elever med läs- och skrivsvårigheter. Den löpande markeringen i texten tillsammans med högläsningen innebär att eleverna kan se stavning och höra uttalet av varje enskilt ord, samtidigt som det stöder deras läsutveckling.

I menyn till höger om texten finns funktionen markerad med en liten högtalare. Eleverna kan själva välja mellan tre olika hastigheter och om texten ska markeras eller inte. Det är dessutom möjligt att få enskilda ord eller rader upplästa högt genom att markera det önskade textstycket och välja Läs högt från menyn som poppar upp.

Uppläsning

3. Interaktiva läsguider

De interaktiva läsguiderna stöttar elevernas akademiska läsförståelse och språkliga utveckling.

Läsguiderna hjälper eleverna med strategier för hur de ska ta till sig texten. De innehåller t.ex. syfte med läsningen, förförståelse, ordkunskap och utvärderingar genom interaktiva element, som både aktiverar och guidar eleven genom hela läsningen.

Med interaktiva läsguider upplever eleverna att läsningen blir en aktiv process som både är motiverande och engagerande.

De interaktiva läsguiderna aktiveras i menyraden till höger om en text. Om eleverna trycker på ikonen med en studenthatt kommer läsguiderna dyka upp genom hela texten:

Läsguider

4. Nivåuppdelade texter

De flesta av våra texter finns i både svår och lätt version. Den lätta versionen har samma innehåll som den svåra, men innehåller färre svåra ord, fler ordförklaringar och har en enklare meningsuppbyggnad som främst består av huvudsatser och har färre relativa pronomen.

Eftersom den lätta och den svåra versionen förmedlar samma akademiska innehåll upplever eleverna att de läst samma text och därmed också har samma utgångspunkt för det vidare akademiska arbetet i klassen.

Det lätta och svåra alternativet hittar du överst i menyn till höger.

Lätt eller svår text

5. Ledtrådar i matematik

Clio Matematik har integrerade ledtrådar i arbetsområdena, så att eleverna kan få hjälp med hur de ska ta sig an uppgiften.

Ledtrådarna är inte ett facit, utan hjälper eleverna att i större utsträckning arbeta vidare på egen hand. På så sätt frigörs tid för dig som lärare att hjälpa de elever som behöver mer stöd eller utmana de elever som behöver svårare uppgifter.

Läs mer om ledtrådarna och se hur de fungerar här »

Läs också: 5 bra saker med Clio matematik »

6. Dyslexitypsnitt

Alla texter går att ändra till typsnittet Dyslexie. Typsnittet är särskilt utformat för att underlätta läsningen för personer med dyslexi.

Typsnittet är utformat så att varje enskild bokstav är unik och därmed lättare att skilja från andra bokstäver. Det är dessutom bredare mellanrum mellan bokstäverna, och några av bokstäverna har en lutning så att de skiljer sig från liknande bokstäver, som t.ex. b och d. Syftet är att förhindra att läsaren – i det här fallet eleven – byter plats på bokstäver, spegelvänder dem eller vänder dem uppochned, vilket annars är vanligt för dyslektiker.

Dyslexitypsnittet är till stor hjälp för både barn och vuxna med dyslexi. Många upplever att de både kan läsa snabbare och göra färre fel med typsnittet.

I menyn till höger om texten finns funktionen markerad med ett dTryck på det för att ändra texten till dyslexitypsnittet.

Dyslexitypsnitt

7. Feedback på elevsvar

I vårt kunskapsuniversum är det möjligt att ge feedback på elevsvaren. Det betyder att du som lärare kan ge mer detaljerad och kontextrelaterad feedback på dina elevers individuella uppgiftssvar direkt i materialet.

Eleverna kommer att uppleva en mer meningsfull och personlig kommunikation med dig om innehållet, vilket kan hjälpa dem vidare med skolarbetet och stötta deras kommande deltagande i lärandegemenskapen.

Läs mer om funktionen och dess fördelar, och se hur den fungerar här »

Clio Lab

Vårt Clio Lab-team arbetar varje dag med att hitta nya och bättre sätt att möta varje enskild elev.

Utifrån den senaste forskningen, deras egen kunskap och erfarenhet som lärare och den mest effektiva teknologin undersöker, testar och utforskar de mötet mellan teknologi och didaktik som de sedan omsätter till kunskap för ny lärandeteknik och nytt lärandematerial.

Kontakta våra läromedelsrådgivare och få svar på alla dina frågor

6 löften från Clio

01. May 2020 Att välja läromedel kan ibland kännas som en hel djungel av priser, differentieringsmöjligheter och didaktisk kvalitet. Just nu är det många som står inför detta val och snart behöver ta ett beslut. Därför vill vi ge dig en överblick av vad du som använder Clio alltid kan räkna med. Läs mer

Nya differentieringsfunktioner

26. Aug 2019 Har några av dina elever läs- och skrivsvårigheter? Eller är du bara nyfiken på vilka nya sätt klassen kan producera text på? Då kommer Clios nya funktioner för uppläsning och tal-till-text definitivt att glädja dig (och dina elever)! Läs mer

Terminsplaneringar för läsåret 2020/2021

06. May 2020
Snart börjar det bli dags att pussla ihop planeringen inför nästa läsår. Här hittar du de nya terminsplaneringarna för läsåret 2020/2021 – i en ännu smidigare upplaga än tidigare!
Läs mer