5 vägar till en bra undervisning

22. Aug 2019 | Evelyn Berkeley

Vi har bett vår SO-redaktion om hjälp, och snälla som de är har de sammanställt en checklista med viktiga punkter att få med i undervisningen. Checkar du av dessa punkter?

bra undervisning
Har du inte tillgång till vårt läromedel ännu? Prova våra portaler gratis i 30 dagar med dina elever och kollegor.


Synligt lärande

En bra undervisning utgår från ett tydligt mål och gärna flera delmål. Vad ska eleverna lära sig och hur ska de lära sig det? Med tydliga planeringar och lärandemål synliggör du målet med undervisningen.

Formativ feedback

För att dina elever ska kunna utveckla sina kunskaper och förmågor behöver de få återkoppling på sina prestationer. Formativ återkoppling kan vara skriftlig eller muntlig, det kan ske på individnivå eller gruppnivå. Metoden kan du med fördel variera och du väljer det sätt som passar dina elever bäst. Det viktigaste är att dina elever får kontinuerlig feedback på hur de förhåller sig gentemot målen och att de får möjlighet att träna vidare baserat på din feedback.

Var sann mot kursplanen

Lgr 11 är den heliga skriften för oss lärare. När vi planerar, genomför och utvärderar vår undervisning ska det alltid ske utifrån respektive ämnes kursplan. Detta kan låta som en självklarhet men ibland är det inte helt enkelt. Vi är många som planerat fantastiska lektioner och utmanande uppgifter och för sent insett att elevernas prestationer inte går att utvärdera utifrån kunskapskraven. För att undvika detta bör du ha med kursplanens samtliga tre delar i din planering: förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav.

Ett tips är också att du konkretiserar dessa delar utifrån det som din undervisning kommer att kretsa kring. På så vis säkerställer du att din undervisning utgår från kursplanen och dina elever får möjlighet att öva och visa sina kunskaper utifrån vad som bedöms i kunskapskraven.

Variation och individanpassad undervisning

Som lärare möter du olika individer med olika behov. Med en varierad undervisning kommer du att kunna möta fler elevers behov än om du endast använder dig av en metod. Variera arbetssätt, redovisningsformer och olika former av elevaktivitet. Tänk också på att låta din undervisning röra sig från gruppnivå till individnivå på ett medvetet sätt. Vilka uppgifter passar att lösas i grupp och vilka passar att lösas individuellt?

Lär mer om individanpassad undervisning »

Demokratiuppdraget

Skolan har utöver sitt kunskapsuppdrag ett viktigt demokratiuppdrag och detta ska genomsyra undervisningen. Teorin bakom de demokratiska principerna undervisar skolans SO-lärare om, men den demokratiska praktiken är alla lärares ansvar. Det handlar om att alla elever ska känna sig trygga, att ingen ska diskrimineras och att mobbning och utanförskap aktivt ska motverkas. I en trygg lärandemiljö ges eleverna förutsättningar att inte bara lyckas – utan också att våga misslyckas. Att misslyckas, och pröva igen för att lyckas, innebär en maximal lärandeeffekt.