5 anledningar till att använda Geogebra i klassrummet

05. Aug 2019 |

Geogebra är ett gratis matematikverktyg som tillåter dig och dina elever att rita grafer, experimentera med geometri och 3D och göra beräkningar.

© Clio, 2019. Sara Lillie Gornitzka.

Geogebra är översatt till 50 språk och används i 200 länder, vilket betyder att det är ett verktyg att räkna med. Ändå är användandet fortfarande lågt i Sverige. Vi har träffat Jonas Hall, förstelärare och biträdande föreståndare på Svenska Geogebrainstitutet, för att förstå mer om varför man som mattelärare ska bemöda sig med att lära sig ytterligare ett digitalt verktyg.

Varför ska jag som mattelärare använda Geogebra tycker du?
Jag kan komma på fem anledningar faktiskt, säger Jonas och listar dem.

  1. Eleverna tycker att det är roligt

Många elever tycker att Geogebra är lite knepigt i början. Men efter ett tag tycker de att verktyget är det bästa de har haft. Så länge läraren låter eleverna jobba med verktyget så lär de sig snabbt. Jag brukar bygga saker på skärmen så eleverna ser hur jag gör, det är ett bra sätt för dem att komma igång.

  1. Ett bra stöd för elevernas lärande

Elever som tycker att algebraiska uppgifter är svåra tycker ofta att uppgifterna är lättare att lösa grafiskt. Med Geogebra kan eleven lätt se om den algebraiska uppgiften man har kämpat med verkar stämma. Med en snabb bekräftelse på om man är på rätt väg så är det motiverande att fortsätta sin matematikresa.

  1. Med Geogebra räcker det med ett enda verktyg

Om du använder Geogebra så behöver du inte lära dig en massa olika verktyg. Det är väldigt lite som Geogebra inte hanterar. Oavsett om det är räta linjer, beräkningar eller pedagogiska instruktioner av hur kvadreringsreglerna fungerar så kan du använda Geogebra. Geogebra är för matten som Word är för skrivandet brukar jag säga.

  1. Du kan enkelt visa olika representationer

Geogebra är byggt så att du kan visa olika representationer. Du kan till exempel visa en funktion i numerisk, algebraisk och grafisk form samtidigt. En hel del forskning visar att ju fler representationer eleven ställs inför, desto lättare har eleven att förstå olika begrepp och sätta ihop dessa med andra.

  1. Geogebra blir en ny standard

Geogebra kommer inte att försvinna. Det har blivit så stort så att det har blivit en standard. Skolverket kommer snart att börja använda Geogebra i sina nationella prov. Geogebra har nått en kritisk massa och kommer att finnas kvar, kan man anta. Tekniskt så fortsätter Geogebra att utvecklas så tekniken hänger med sin tid.

Så, hur kommer man igång?
Bara prova att göra något! Ha en liten uppgift som du vill lösa och kolla på instruktionsfilmerna. Om du till exempel vill visa räta linjens ekvation, så kan du skriva in ekvationen för en rät linje som y = k x + m i Geogebra som då skapar glidare för parametrarna k och m. Eleverna kan då själva undersöka hur olika värden på k och m ändrar grafens form.

Vad vill du säga till den lärare som tvekar?
Varför inte testa? Matematik och teknik går så nära hand i hand. Det finns en feedback-loop mellan matematik och teknik. Ny teknik gör ny matematik möjlig och vice versa. Vi lever i en matematisk guldålder som många av oss kanske inte är medvetna om. Jag tror att vi kommer att se tillbaka på den här tiden som att det hände väldigt mycket inom matten när datorerna kom. Det är klart att vi mattelärare vill vara med när tekniken transformerar matten från ett antikt till ett modernt ämne!

Jonas Hall, ”The Mad Mathematician”, är förstelärare i matematik och fysik och IKT-pedagog på Rodengymnasiet i Norrtälje. Jonas är också biträdande föreståndare på Svenska Geogebrainstitutet.

Geogebra är helt integrerat i Clio Matematik som lanseras i mars. Här kan du läsa mer om Clios nya matematikportal »

Prova gratis i 30 dagar