4 tips som gör dina elever till novellförfattare

28. Jun 2018 |

Till och med den 15 november pågår Novellix Lilla Novelltävling i samarbete med Bonnier Education. Parallellt lanserar vi det nya arbetsområdet om novellskrivande i portalerna för svenska och svenska som andraspråk. För alla skrivsugna elever tipsar vår svenskredaktör Anni om hur eleverna blir riktigt vassa novellförfattare.


Har du inte tillgång till våra portaler ännu? Prova portalerna gratis i 30 dagar tillsammans med dina elever och kollegor.


Temat för årets novelltävling är spänning och eleverna får tolka det hur de vill. Eleverna kan använda sig av de fyra skrivtipsen nedan för att få en röd tråd i sitt skrivande och skapa en tydlig planering från början till slut.

  • Här kan du läsa mer om Novellix Lilla Novelltävling.
  • Här hittar du arbetsområdet om novellskrivande i svenska.
  • Här hittar du arbetsområdet om novellskrivande i svenska som andraspråk.

1. Hämta inspiration från din omgivning

Kriminalförfattaren Elizabeth George har sagt att hon skulle önska att det fanns en idébutik någonstans, en butik dit hon kunde gå och snabbt handla en bra idé för att sedan sätta sig ner och arbeta. Men så enkelt är det förstås inte.

Ett sätt är att uppmana eleverna att samla inspiration från saker och ting som finns runt omkring dem. Det kan vara ett samtal de hör som sätter igång fantasin, eller en bild som får dem att börja fundera. Vad kan ha lett till situationen på bilden? Vad var det egentligen som låg bakom samtalet?

Tips från portalen: Bygg en novell
Svenska » | Svenska som andraspråk »

Lästips: Eller sjunk i havet av David Mohseni »

2. Planera din novell från början till slut

För att lyckas skriva en riktigt bra novell är planering viktigt. Eftersom en novell är relativt kort gäller det att hålla läsarens intresse uppe från början till slut. Utan plan är det lätt hänt att början av novellen blir spännande men att slutet måste knytas ihop på några få rader. Då tappar man läsaren.

Det finns flera sätt att planera. En del författare skriver noggranna och detaljerade planeringar, medan andra sätter sig och skriver ner bakgrundsinformation om sina karaktärer. Åter andra föredrar punktlistor eller tankekartor.

Tips från portalerna: Planera och skriv en novell 
Svenska » | Svenska som andraspråk »

Lästips: Så som du hade berättat det för mig (ungefär) om vi hade lärt känna varandra innan du dog av Jonas Hassen Khemiri »

3. Jobba med gestaltning

Skräckmästaren Stephen King har beskrivit skrivandet som tankeöverföring. Du ska ta en tanke från ditt eget huvud, sätta den på pränt, och ge den till en annan person. En riktigt bra text ska ge läsaren en film i huvudet. Genom att använda gestaltning och beskriva såväl karaktärer som miljö kan skribenten ge läsaren en så tydlig bild som möjligt.

Ett känt tips för gestaltande skrivande är Visa, berätta inte, eller som det heter på engelska: Show, don’t tell. Tala inte om för läsaren att Niklas är arg – beskriv i stället hur han reagerar. Med hjälp av gestaltning kan dina elever skriva texter där de verkligen lyckas med tankeöverföringen.

Elizabeth George ger ett annat skrivtips: skapa spänning genom att få läsaren att bry sig om någonting. Det är först när vi bryr oss om något som vi blir engagerade. Oftast är det karaktärerna som skapar engagemanget. Beskriv den skrämmande skogen men kom ihåg att det är frågan om hur din huvudkaraktär ska ta sig därifrån, som skapar den verkliga spänningen.

Tips från portalerna: Skapa spänning
Svenska » | Svenska som andraspråk »

Lästips: Speciella omständigheter av John Ajvide Lindkvist »

4. Skriv, skriv och skriv!

När det gäller första utkastet av en text finns det en enda viktig regel: skriv, skriv och skriv! Det är först när du har din text nedskriven som du kan bearbeta den och göra den bättre. Stephen King menar att den första versionen av en story är till för att du ska berätta storyn för dig själv. När du sedan skrivit ner allt du vill berätta och börjar bearbeta din text ska du se till så att läsaren blir lika fast i storyn som du.

Efter att ha läst igenom din text själv kan du låta en annan person läsa. Den personen kan hjälpa dig att till exempel hitta upprepningar eller saker som inte är helt logiska. Efter det kan det vara lättare att ta bort och rensa i texten. Det som kan vara allra svårast att ta bort är de saker vi tycker bäst om. Den där vackra miljöbeskrivningen av det spöklika slottet kanske inte passar in i den spännande deckarens snabba tempo. Genom att ta bort det som är onödigt kan du finslipa din novell. En bra novell som i första utkastet var fem sidor lång kan bli en fantastisk novell på två sidor.

Tips från portalerna: Elevresurser – ge respons
Svenska » | Svenska som andraspråk »

Lästips: Knackningar av Johan Theorin »

Vill du läsa mer om Kings och Georges tankar om hur man blir en bra författare? Då kan jag tipsa om följande titlar:

  • Stephen King – Att skriva: en hantverkares memoarer
  • Elizabeth George – Skriv på! En handbok i skrivandets konst