4 tips för att följa upp dina elevers kunskaper

04. Jun 2018 | Mathilda Hogg

Hur säkrar du att dina elever har förstått det ni har gått igenom? Våra tips kanske kan hjälpa dig på traven …

Uppföljning är viktigt för att säkerställa dina elevers utveckling i skolan. På det viset kan du snappa upp om de saknar viktiga kunskaper, har missförstått något eller har behov av större utmaningar.

Att göra en bra uppföljning behöver inte alls vara svårt. Här listar vi fyra uppföljningstips!

1. Tänk uppföljning tidigt

Börja tänka på uppföljning så tidigt som möjligt – gärna redan när du börjar planera mål, aktiviteter och metoder för terminen. På så sätt kan du ta reda på vilken typ av uppföljning som kommer att fungera bäst under året.

2. Följ upp dina elevers kunskaper lätt och effektivt med Clio Uppföljning

Med Clio Uppföljning kan du följa upp dina elevers ämneskunskaper. Uppgifterna är självrättande, vilket gör att du sparar tid på rättningsarbete och i stället kan ägna dig åt dina elevers utveckling. Alla uppgifter är sammansatta för att möta respektive ämnes kunskapskrav. Dessutom finns det en smidig resultatsammanställning som snabbt ger dig överblick över dina klassers och varje elevs resultat. Du hittar Clio Uppföljning i Mitt Clio.

3. Släpp lös fantasin och skräddarsy uppgifter

Du hittar ett stort antal färdiga uppgifter i Mitt Clio, redo att användas som de är. Du kan också sätta ihop helt egna uppgifter, eller ändra i de redan befintliga så att de passar dina elever. Det gör att du kan få skräddarsydda och individanpassade uppgifter efter varje elevs behov.

4. Prata med dina kollegor!

Kanske har dina kollegor hittat bra metoder för att följa upp sina elever? Var nyfiken och prata med dina kollegor om hur de gör, så kommer du garanterat att få fler tips på bra sätt att jobba med uppföljning.

Läs mer om Clio Quiz

Vad mer kan du göra med Clios quiz? En hel massa faktiskt! Hör när Adina berättar om självrättande Clio Prov och öva på ämneskunskaperna med Clio Träning!

Här kan du läsa mer om alla Clios Quiz (länk till brand site)


Prova gratis i 30 dagar!

Har du inte tillgång till Clio Uppföljning ännu? Prova våra portaler gratis i 30 dagar tillsammans med dina elever och kollegor.