Teknologiforståelse bliver for alle med 6 nye tværfaglige aktiviteter

19. apr 2022

Uddannelse handler i høj grad om at undervise børn, så de kan udvikle kompetencer, de får brug for i fremtiden. Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer, men vi er ret sikre på, at den er digital. Alligevel har teknologiforståelse endnu ikke fundet vej til alle folkeskoler, men det vil vi gerne gøre noget ved. Vi har udviklet seks tværfaglige aktiviteter, som gør det lettere for lærerne at inddrage teknologiforståelse i fag, de allerede kender.

TeknologiforståelseLær mere om teknologiforståelse på Clio 🡪 Klik her


Vi bevæger os ind og ud af den digitale verden dagligt – uden nævneværdig støtte til at begå os i den. Det gælder også børn. De bruger teknologi hver eneste dag, og alligevel findes teknologiforståelse ikke som et selvstændigt fag på skoleskemaet. Det er først for nyligt blevet tilføjet til læreruddannelsen, og det gør det svært for mange lærere at undervise i området.

De seneste tre år er faget blevet testet for at afklare, om det skulle fungere som et selvstændigt fag eller indlejres i de eksisterende fagligheder. Men der er endnu intet svar fra politisk hold. Når beslutningen engang bliver truffet, kommer forandringen til at tage tid. Lærere skal uddannes, og udviklingen skal finde vej ind i klasseværelserne.

Hos Clio har vi besluttet, at vi ikke længere kan vente på en beslutning fra regeringens side. Elevernes faglighed og udvikling bliver ikke sat på hold, imens politikerne debatterer. Hos Clio er teknologiforståelse allerede et fag, man kan undervise i som selvstændig faglighed. Men når faget ikke findes på skemaet, og lærerne ikke er uddannede i det, er det svært at skabe forandring. Derfor har vi taget sagen i egen hånd og sat skub i materialerne.

Gratis: 6 nye tværfaglige aktiviteter

Jf. formålsparagraffen er det blandt andet skolens ansvar, at eleverne får tillid til egne muligheder, f.eks. når eleverne er kreative medskabere af teknologien. Det kan være, når de koder kreative visualiseringer, laver retningslinjer for deres eget sociale medie eller bruger teknologi til at løse problemer for andre. Det er netop, når vi designer til andre, at det bliver tydeligere, hvordan andre designer til os – en indsigt, der styrker vores baggrund for at tage stilling og handle. Denne todeling afspejles i fagets nuværende form, der på ambitiøs vis favner både de humanistiske tænkere og tekniske skabere. Derfor giver det rigtig god mening også at tænke fagligheden ind i fagene, så eleverne mødes med en så bred faglig vifte som muligt. Det er også grundlaget for den seneste tilføjelse til vores læringsunivers.

Vores dygtige redaktører har udviklet seks nye aktiviteter, som på bedste tværfaglige manér arbejder med teknologiforståelse i hhv. dansk, idræt, samfundsfag, religion og fysik/kemi. Det betyder, at du som lærer kan inddrage teknologiforståelse i et fag, du allerede kender og føler dig tryg i. Vi kalder det teknologiforståelse for alle, fordi vi vil gøre teknologiforståelse tilgængeligt for alle lærere på tværs af fag og trin.

I de seks aktiviteter skal eleverne bl.a. arbejde med etik på sociale medier, lave en skridttæller og undersøge en webavis. Alle aktiviteter ligger frit tilgængelige i det nye Clio beta. Så ud over fagligheden vil du opleve indholdet i et helt nyt og mere intuitivt design.

Du finder aktiviteterne her:

👉 Lav en skridttæller | Teknologiforståelse | Idræt | 4.-6. klasse »

👉 Hvorfor måler vi? | Teknologiforståelse | Fysik/kemi | 7.-8. klasse »

👉 Undersøg en webavis | Teknologiforståelse | Dansk | 8. klasse »

👉 Etik på sociale medier | Teknologiforståelse | Religion | 7.-10. klasse »

👉 Krigen om fortællingen | Teknologiforståelse | Samfundsfag | 8.-10. klasse »

👉 Who do they think you are? | Teknologiforståelse | Engelsk | 7.-10. klasse »

Få hjælp og vejledning i vores “Guide til læreren”

Det kræver mod at kaste sig ud i en ny faglighed. Derfor har det været særligt vigtigt for os at tilbyde intensiv lærerstøtte i aktiviteterne, således at alle lærere – uanset teknisk forståelse – kan gå til indholdet og selv lære i klasseværelset. Det kommer til at skabe forandring. Ikke først om nogle år, men så snart materialerne tages i brug i klasselokalerne.

Under indledningen i hver aktivitet finder du vores “Guide til læreren”, som du med ét klik kan folde ud. Her stiller vi skarpt på formål og proces og giver desuden gode råd til, hvordan undervisningen kan organiseres. Sidst, men ikke mindst, har vi listet de materialer/ressourcer, som aktiviteten kræver.

📌 Har du brug for ekstra vejledning, er du altid velkommen til at kontakte en af vores Clio-lærere på +45 42 60 60 20 eller .

Lær mere om teknologiforståelse på Clio