Vi har brug for teknologi, men ikke for enhver pris

21. nov 2019 | Andreas Rasmussen

Som udbyder af læremidler, der bruger læringsteknologi, føler vi et enormt ansvar for at skabe transparens og adgang til teknologisk viden, kompetencer og færdigheder. Derfor har vi udviklet 6 etiske principper, der skal være retningsgivende for vores brug af data og fremtidige udvikling af kunstig intelligens.

Lommelygte der lyser spørgsmålstegn op
Data og kunstig intelligens er på alles læber. Emnet er interessant på tværs af alle brancher og vil i fremtiden få indflydelse på alles hverdag.

”Data giver os nogle helt unikke muligheder i læringssituationer – herunder for at løfte og understøtte den enkelte elevs behov. Men vi skal være forsigtige og velovervejede med brugen af data og altid sikre, at forældre og elever er trygge ved, at vi forvalter deres data på en ordentlig måde. Derudover skal det også være let at forklare og gennemskue, hvilke data vi bruger og til hvilke formål” siger Ann-Birthe Overholt Nicolaisen, Educational Innovation Manager hos Clio.

Data skal være med til at give bedre undervisning for den enkelte elev
Vi tror på, at mennesker og teknologi sammen kan være med til at løse nogle af nutidens og fremtidens uddannelsesmæssige problemer. Teknologien kan fx være med til at øge elevernes læringsudbytte ved at lære elevernes niveau at kende og derigennem tilbyde udfordringer, der sikrer, at den enkelte elev hele tiden ligger inden for nærmeste udviklingszone.

”Hos Clio ser vi nogle helt særlige muligheder for gennem teknologien at kunne støtte og udfordre eleverne personligt i deres faglige arbejde i skolen. Vi kan se, at fx kunstig intelligens kan være med til at give alle elever mere lige vilkår for at deltage i læringsfællesskaberne og dermed understøtte differentieringen” siger Ann-Birthe.

For at kunne udvikle algoritmer, der for alvor kan være med til at øge læringsudbyttet for den enkelte elev, kræves der i fremtiden masser af data. Denne øgede brug af data på undervisningsområdet aktualiserer imidlertid også behovet for retningslinjer og refleksion. Det er et ansvar, som vi er bevidste om og tager meget alvorligt.

Behov for etiske principper, der sikrer læringsværdi
Teknologi skaber dog også udfordringer og stiller nye spørgsmål til fremtidens velfærdssamfund. Derfor arbejder vi hos Clio ud fra etiske principper, som fokuserer på de menneskelige fordele ved AI og er udviklet i samarbejde med AI Sustainability Center. Vi er der ikke endnu, men nedenstående principper skal fungere som vores ledestjerne, når vi skal imødekomme de mange vanskelige spørgsmål, der er forbundet med håndtering af store mængder data samt udvikling og fremtidig brug af kunstig intelligens. De 6 etiske principper er:

Læringsværdi
Når vi udvikler teknologiske løsninger, er det bærende formål at forbedre læringsværdien for den enkelte elev. Med andre ord er det den enkeltes læringspotentiale – og ikke den bagvedliggende teknologi – der er i højsædet.

Integritet
Data har en pris, som brugeren aldrig må betale. Derfor har vi som leverandører af læringsteknologi et unægteligt ansvar for at behandle data med omhu og respekt for den enkelte bruger.

Ansvarlighed
Teknologi bør forankres i ansvarlighed. Det er mennesker, der designer og udvikler kunstig intelligens. Derfor har vi som udbydere af læringsteknologi også ansvaret for, at systemet lever op til vores høje standarder.

 Forklarlighed
Vi bestræber os på at skabe tydelighed om, hvordan vores fremtidige kunstig intelligens-løsninger kommer frem til de konklusioner, de gør, så det fagligt og pædagogisk er lettere at handle på de informationer, der formidles.

Digital myndiggørelse
Vi ønsker at deltage aktivt i at forberede fremtidens verdensborgere til et digitalt samfund. Fremtiden er også digital, og flere jobs vil fremover kræve digitale og tekniske kompetencer. Derfor skal det være nemt at lære om og finde støtte til dette i undervisningen, hvilket også indebærer en øget forståelse for data etik.

Diversitet
Vi bestræber os på en bred diversitet både bag teknologien, i vores sammensætning af udviklingsteams og foran skærmen, hvor vi tester på tværs af den samlede elevgruppe i vores brugerfelt.