Tænk, hvis skrivning ikke var en hindring for læring?

02. apr 2020 | Charlotte Sørensen

I vores materiale har dine elever mulighed for at lave deres besvarelser gennem tale-til-tekst og siden få læst svaret op, hvilket giver en unik mulighed for at deltage i læringsfællesskabet. Se bare her.

tale-til-tekst
Få adgang til Clio og vores læringsteknologi her »


Dine elever aktiverer helt enkelt funktionen ved at klikke på mikrofonen, der findes i tekstfelterne. Hvis de bagefter vil have læst deres tekst op for at være sikre på, at det står, som de ønsker, så klikker de på taleboblen til venstre for mikrofonen (se videoen nederst på siden).

På den måde kan alle elever deltage på lige fod i undervisningen uden at skulle åbne særlige tekstprogrammer, og manglende skrivefærdigheder bliver ikke en hindring, når de skal vise faglig viden. Det er funktionens vigtigste formål og kan blive en kæmpe støtte for den enkelte elev.

Fra støttefunktion til didaktisk redskab 
Men du kan også bruge funktionen som et didaktisk redskab i undervisningen for hele klassen til fx at øge variationen, skabe bevægelse via walk-and-talk og understøtte målene for undervisningen. 

Alt det har jeg samlet fem gode eksempler på her, som du er velkommen til at se nærmere på. Måske bliver du endda lige så begejstret for den lille mikrofon i tekstfeltet, som vi er!

 I historie: Hjemstavnsrap
Brug funktionen til at indtale hurtige tanker og associationer i arbejdets opstartsfase. 

 I biologi:

  • Motion og sundhed
    Tag på en walk-and-talk i forløbets opstart, og indtal refleksionsspørgsmålene på en smartphone.
  • Charles Darwin og evolution
    Træn eleverne i at bruge og sige fagbegreberne højt, når de mundtligt indtaler og forklarer, hvordan livet på Jorden er opstået, i opstarten og evalueringen af forløbet.

I dansk: Interviewundersøgelse
Undersøg, hvordan sproget forandrer sig fra tale- til skriftsprog.

I engelsk: Who Are We Now?  
Lad eleverne optage deres samtale, så de bagefter kan undersøge, hvordan de bruger gambits.

Kom i gang på et øjeblik
Der skal kun få klik til, før dine elever er i gang med at bruge de to hjælpemidler. De skal bare klikke på mikrofonen eller taleboblen for at indtale og høre deres svar, og så er de i gang. Se videoen her:

 

Få gratis adgang til alt vores materiale her