9 forskellige muligheder for differentiering

01. maj 2020 | Ann-Birthe Overholt Nicolaisen

Her får du et overblik over de forskellige muligheder for differentiering, som vores læremiddel indeholder, og som er særligt udviklet til at støtte, motivere og inkludere den enkelte elev. Du får også en lille teaser for det næste nye (differentierings)skud på stammen.

differentieringEr du i tvivl om, om Clio er noget for dig? Ring og få en snak med vores læremiddelkonsulenter »


Det handler om læringsfællesskabet

Nogle elever har blot brug for et lille hint for at komme videre med deres opgave, og andre har måske behov for lidt mere vedvarende støtte. Og så kan det være omvendt i timen efter. Det varierer naturligvis en hel del, hvor meget eller lidt støtte eleverne har behov for.

Derfor er mange af differentieringsfunktionerne udviklet, så det er muligt at få forskellige grader af hjælp til den samme tekst eller opgave. Fx er ledetrådene i matematik sat sådan op, at der for hver ledetråd, eleverne åbner, hintes mere og mere. Og i vores tekster er de tilhørende læseguides delt op i bidder, så eleven løbende bliver guidet i sin læsning.

Funktionerne er udviklet med det formål at understøtte elevernes muligheder for at føle sig som en del af læringsfællesskabet, fordi de oplever at kunne deltage i de samme opgaver og snakke som deres kammerater. Det er med til at skabe nogle vigtige succesoplevelser, som kan gøre en stor forskel for elevens personlige og faglige motivation og tilhørsforhold i klassen.

Som lærer får du med disse funktioner en hjælpende hånd til at håndtere den store udfordring med differentiering, der kan være i en klasse med mange elever, og du kan fokusere på de elever, der særligt har brug for din personlige støtte for at kunne deltage i undervisningen.

Herunder får du et overblik over de snart 9 funktioner, som er til rådighed i vores læremiddel.

1. Tale-til-tekst

Dine elever har mulighed for at lave deres besvarelser på opgaver gennem tale-til-tekst og siden få læst svaret op. Det er en særligt god støtte til elever med skrivevanskeligheder, som også gennem oplæsningen af egne talte eller skrevne svar bliver støttet i at høre ordlyden.

På den måde kan alle elever deltage på lige fod i undervisningen uden at skulle åbne særlige tekstprogrammer, og manglende skrivefærdigheder bliver ikke en hindring, når de skal vise faglig viden.

Det er funktionens vigtigste formål, og det giver en unik mulighed for at deltage i læringsfællesskabet til trods for eventuelle skrivevanskeligheder.

Læs mere om funktionen lige her »

Se den forklarende video herunder ↓

 

2. Højtlæsning

I alle vores tekster findes muligheden for at få teksten læst højt, samtidig med at ordene i teksterne løbende markeres, så det er nemmere at følge med i læsningen.

Funktionen har især en god effekt på elever med svære læse- og skrivevanskeligheder. Den løbende markering i teksten sammen med højtlæsning lader eleverne se stavningen og høre udtalen af de enkelte ord samtidig, og det støtter deres læseudvikling.

I menuen til højre for teksten er funktionen markeret med en lille højtaler. Eleverne kan selv vælge mellem tre forskellige hastigheder, og om teksten skal markeres undervejs eller ej.

differentiering

Man kan desuden få læst enkelte ord eller linjer højt ved at markere et tekststykke og vælge Læs højt fra den menu, der popper frem.

3. Interaktive læseguides

De interaktive læseguides støtter elevernes faglige læseforståelse og sproglige udvikling.

De hjælper eleverne med strategier til at gribe teksten an med læseformål, forforståelse, ordkendskab, evalueringer via interaktive elementer, der stilladserer, aktiverer og guider eleven gennem læsningen.

Med interaktive læseguides oplever eleverne, at læsningen bliver en aktiv proces, som de finder både motiverende og engagerende.

De interaktive læseguides aktiveres i menulinjen til højre for en tekst. Her er de markeret med studenterhatten. Trykker eleven på den, dukker der læseguides op gennem hele teksten:

differentiering

4. Niveaudelte tekster

De fleste af vores tekster kan vælges i en svær eller en let udgave. I den lette tekst er de sværeste ord fra den svære udgave forenklet, og den lette tekst indeholder flere muligheder for ordforklaringer og har en mere simpel sætningskonstruktion – primært bestående af hovedsætninger og uden henførende stedord.

Da den svære og den lette udgave formidler det samme faglige indhold, vil eleverne opleve at have læst den samme tekst og dermed også have samme udgangspunkt for det videre faglige arbejde i klassen.

Øverst i menuen i højre side af en tekst finder du muligheden for at vælge mellem let og svær tekst.

differentiering

5. Læsemotoren

Læsemotoren er en indholdsbaseret læseteknologi, der stilladserer læsetræningen efter den enkelte elevs behov og forudsætninger og gør det muligt at læsetræne med den samme tekst i hele klassen på forskellige niveauer.

Læsemotoren tilbyder differentieret støtte under læsning ved hjælp af tre forskellige trin af stilladsering. Stilladseringen er baseret på de mest effektfulde afkodningsstrategier inden for den internationale læsepædagogiske forskning.

Med Læsemotoren har du altså som lærer mulighed for at koble litteraturundervisningen med læsetræningen i indskolingen og dermed få en mere meningsfuld sammenhæng mellem alle de tekster, eleverne læser i klassen. Dette resulterer blandt andet i en bedre læseforståelse for eleverne.

Forskning med Læsemotoren viser, at når eleverne bruger Læsemotoren i indskolingen, opnår de lige så gode afkodningskompetencer som ved det mest anvendte læsemiddel i Danmark og en signifikant bedre effekt i forhold til at styrke elevernes læseforståelse i samme sammenligning.

Læs mere om forskningsresultaterne her » 

Læs mere om Læsemotoren, og se video om, hvordan den fungerer »

Læsemotoren findes primært på Danskfaget Indskoling. Se, hvor du finder den, herunder: 

differentiering

Når du har valgt en tekst, skal du bagefter vælge, om den skal læses med Læsemotoren:

differentiering

På Børnehaveklassen kan du også finde nogle tekster, som kan læses med Læsemotoren »

6. Ledetråde i matematik

På Clio Matematik er ledetråde integreret i forløbene, så eleverne kan få små hints til, hvordan de skal gribe opgaverne an. Ledetrådene er ikke facitter, men de hjælper eleverne, så de i højere grad kan arbejde videre med opgaverne på egen hånd.

Det betyder, at du får mere tid til det, der er behov for i forbindelse med de enkelte opgaver. Hvad enten det er at udfordre de elever, der har brug for sværere opgaver og større udfordringer – eller at koncentrere noget tid om at støtte de elever, der har brug for det.

Læs mere om ledetrådene, og se, hvordan de fungerer, her »

Læs også: Nu gør Clio matematikken til et problem »

7. Dyslexie-font

Dyslexie-fonten er en skrifttype, som er specifikt designet til folk med dysleksi – ordblindhed – og som skal lette læseoplevelsen.

Skrifttypen er designet, så hvert enkelt bogstav er unikt og lettere at skelne fra andre bogstaver. Formålet er at forebygge, at læseren – i dette tilfælde eleven – bytter om på bogstaver, spejler dem eller vender dem på hovedet, som ellers er almindeligt for dyslektikere.

Skrifttypen er en stor hjælp for både børn og voksne med dysleksi, som oplever at kunne læse hurtigere og lave færre fejl, når de bruger skrifttypen.

Bogstaverne har forskellige former, så man undgår at forveksle dem med hinanden. Der er større mellemrum mellem bogstaverne, og nogle af dem har en hældning, der gør, at de skiller sig ud fra lignende bogstaver, fx b og d.

I menuen til højre for teksten er funktionen markeret med et d. Tryk på den for at skifte til Dyslexie-fonten:

differentiering

8. Feedback på elevbesvarelser

I vores læringsunivers kan man give feedback på elevbesvarelser. Det betyder, at du som lærer kan give en mere detaljeret og kontekstnær feedback på dine elevers individuelle opgavebesvarelser direkte i materialet.

Eleverne vil opleve en mere meningsfuld og personlig kommunikation med dig om indholdet, hvilket kan hjælpe dem videre med det faglige arbejde og støtte deres videre deltagelse i læringsfællesskabet.

Læs mere om funktionen og dens fordele, og se, hvordan den fungerer, her »

Nyt intelligent læseværktøj udkommer snart 

Vores Clio Lab-team arbejder hver dag dedikeret på at finde nye og bedre veje til at møde den enkelte elev.

Ud fra den nyeste forskning, deres egen viden og erfaring som lærere og ved hjælp af den mest effektive teknologi undersøger, tester og udfordrer de mødet mellem teknologi og didaktik og omsætter den viden til ny læringsteknologi og nyt læringsmateriale.

Derfor kan vi med jævne mellemrum lancere nye fantastiske differentieringsmuligheder til dine elever. Og det gør vi igen lige om lidt. For i løbet af maj kommer det nyeste skud på stammen: en støttefunktion, der baseret på kunstig intelligens vil tilbyde eleven personligt tilpassede synonymer og ordforslag i teksterne. Læs mere under punkt 9.

9. Intelligente ordforslag og synonymer

I det kommende læseværktøj bruger vi intelligent teknologi i form af kunstig intelligens, som gør, at dine elever kan læse den samme tekst i vores læremidler, men bare i 3, 45, 63 eller endda 1.004 eller flere forskellige sværhedsgrader. Det kommer helt an på, hvilken støtte fra nye ordforslag den enkelte elev vælger at bruge under læsningen.

Når din elev aktiverer funktionen i en tekst, vil den bytte svære ord ud med lettere synonymer og derved gøre det lettere at forstå teksten som helhed.

Den intelligente teknologi i værktøjet lærer elevernes læsemønstre at kende og kan derved bedre give den enkelte elev en mere personlig stilladsering i forståelsen af tekstens svære ord – ikke kun ud fra elevens egen tidligere brug og behov for støtte, men også ud fra andre elever med samme læsemønstre.

Hold øje! Funktionen bliver lanceret i en beta-udgave til alle vores læremidler til udskolingen (på nær sprogfagene) i løbet af maj. 

Kontakt vores læremiddelkonsulenter her, og få svar på alle dine spørgsmål »

6 garantier, når du bruger Clio

23. apr 2020 Uanset om det er på kommunalt eller skoleniveau, kan det være rigtig svært at udvælge digitale læremidler. Når vi skal vurdere dem, er det nemlig helt anderledes, end når vi vælger analogt materiale. Ikke desto mindre står mange lige nu over for at skulle træffe det valg, Derfor forsøger vi her at hjælpe dig til et overblik over, hvad du som minimum kan regne med, når du får Clio i hænderne. Læs mere

Tale-til-tekst-funktionen

02. apr 2020 I vores materiale har dine elever mulighed for at lave deres besvarelser gennem tale-til-tekst og siden få læst svaret op, hvilket giver en unik mulighed for at deltage i læringsfællesskabet. Se bare her. Læs mere

6 digitale værktøjer, du ikke kan undvære i undervisningen

10. aug 2019 Et nyt skoleår melder snart sin ankomst, og vi vil naturligvis gerne hjælpe dig godt fra start. Derfor har vi her samlet 6 digitale værktøjer, som du ikke kan undvære i din undervisning. Læs mere