Sådan bruger du sms-noveller i undervisningen

13. dec 2018 |

Sms-novellen kan tage læseren med ind i de mest private og hemmelige samtaler. Den kan vise sine karakterers indre liv, og så kan den fylde læseren med spænding og undren i ventetiden inden den næste besked. Hvis du ikke har prøvet at arbejde med sms-noveller i undervisningen, så vil jeg i den grad opfordre dig til det – og her på bloggen her kan du læse mere om genren og få 5 gode råd til at komme i gang.

  • Klik her, hvis du ønsker gratis adgang til undervisningsmaterialet i blogindlægget.

En nyere digital litteraturform

Sms-noveller hører til blandt en række nyere digitale litteraturformer, der er opstået, i takt med at den digitale teknologi har udviklet sig. Sms-noveller er skrevet med særligt henblik på at blive distribueret og læst i et sms-format. Det betyder, at sms-noveller er korte, fortællende tekster, som er sammensat af sms-beskeder fra en eller flere afsendere sendt direkte til læserens mobiltelefon. Sms-beskederne kan komme fra et ukendt nummer eller fra en person med et navn, som forfatteren har valgt, og de tikker ind på læserens mobiltelefon over en periode, der kan vare fra få timer til flere dage.

En indgang til det private

Særligt for sms-noveller er, at de giver læseren adgang til karakterernes indre liv og private samtaler, som læseren bliver lukket ind i gennem sms’erne. I nogle tilfælde er læseren en flue på væggen og læser med i afsendernes dialoger med hinanden. I andre tilfælde bliver læseren inviteret helt ind i fortællingen, når afsenderen henvender sig direkte til ham eller hende. Sproget og dialogformerne i sms-novellen vil de fleste læsere kunne genkende fra deres eget liv. Derfor vil sms-noveller ofte opleves som mere virkelige, end traditionelle noveller almindeligvis gør.

Tæt på virkeligheden

Den virkelighedstro læseoplevelse skabes også af andre virkemidler, fx brugen af tid, stilhed og timing, som netop muliggøres af det digitale medie. Hvis der går et døgn mellem to sms’er i fortællingen, går der også et døgn, før læseren modtager den næste sms. På den måde forstærkes læserens fornemmelse af tid i fortællingen. Samtidig bruges stilheden mellem sms’erne til at skabe spænding og undren hos læseren og fungerer som en form for tom plads i fortællingen, som læseren selv skal fylde ud. Timing bruges til at skabe uhygge i sms-noveller, fx når læseren modtager en stalker-sms fra et ukendt nummer sent om aftenen. Det skete i 2012, da forfatteren Sten Langstrup udgav sms-novellen “I morgen skal du dø” på forlaget SMSpress. Den indledende sms, der kom fra et ukendt nummer, fik flere læsere til at politianmelde sms-novellen. De troede simpelthen, at beskeden “Jeg fulgte efter dig til morgen. Så du mig ikke?” var skrevet af en virkelig person og dermed en personlig trussel mod dem.

Sms-noveller i undervisningen

De fleste, der har undervist i grundskolens mellemste og ældste klasser, er helt fortrolige med at undervise i litterære former på papir eller som e-bøger. Men når det kommer til sms-litteraturen, er mange nok på udebane. For hvad er det lige, denne genre kan, og hvordan underviser man i noget, der er så uhåndterligt som en sms-novelle, der tikker ind på elevernes telefoner i tide og utide, og som på den måde lever sit eget liv uden for klasselokalet?

Fire nye forløb

På Danskfaget har vi de seneste måneder kastet vores kærlighed på sms-novellegenren, og det har resulteret i fire nye forløb med sms-novellen i fokus. Vi har skabt forløbene ud fra et ønske om at lade eleverne opleve litteraturen på en ny måde og på et medie, de er fortrolige med – samtidig med et ønske om at styrke elevernes analytiske og fortolkningsmæssige kompetencer igennem undersøgende, kreativt, æstetisk og meddigtende arbejde.

Samtidig har det været vigtigt for os at klæde læreren grundigt på til at arbejde med genren. Vi har derfor udformet nogle udførlige lærervejledninger ledsaget af manuskriptet til den sms-novelle, der arbejdes med i det enkelte forløb. I punkterne herunder har jeg kondenseret noget af indholdet i lærervejledningerne og samlet det til fem gode råd til dig, der gerne vil lukke sms-novellen ind i din undervisning.

5 gode råd

  1. Start før eleverne. Modtag sms-novellen selv, før du læser manuskriptet. På den måde snyder du ikke dig selv for at få den fulde oplevelse ud af sms-novellen.
  2. Tilrettelæg undervisningen efter sms-novellen i stedet for omvendt. Ryk rundt i skemaet hvis muligt, så I har tid til at dykke ned i teksten og fx arbejde med tomme pladser i ventetiden mellem sms’erne.
  3. Informer og involver forældre og kolleger. Beskederne i en sms-novelle kommer ikke altid på et lige belejligt tidspunkt for alle. Derfor kan det være en god idé at have forældre og kolleger til at bakke op i den periode, I modtager sms-novellen.
  4. Vis forståelse, hvis nogle elever oplever sms-novellen som en forstyrrende indtrængen i deres privatsfære. Mind dem evt. om, at det kun er i en begrænset periode, de vil modtage sms’erne. De fleste elever vil dog synes, det er sjovt at modtage lektier på sms.
  5. Hjælp eleverne med at skabe overblik løbende. I nogle tidsrum vil dialogen være intens, og der vil blive sendt mange sms’er lige efter hinanden – præcis som i virkeligheden. Giv eleverne tid til i fællesskab at undersøge og strukturere dialogens forløb og udvikling, inden I går i gang med analyse- og fortolkningsarbejdet.