Ny stor undersøgelse af digitale læremidler i Danmark 2020

11. jun 2020 | Andreas Rasmussen

Analyse Danmark har – på vegne af Clio og Skolernes Akademi – gennemført en undersøgelse af digitale læremidler med fokus på, hvordan skolerne arbejder med at lære med og om teknologi. Den viser, at lærerne er langt fremme, når det kommer til brugen af digital læringsteknologi. Lærerne oplever især, at eleverne bliver klædt bedre på til fremtidens kompetencebehov. Men selvom lærerne har lagt sig i det digitale spor, er 46 procent af dem udfordret af ustabilt internet og dårligt it-udstyr, når de skal undervise.

Undersøgelse af digitale læremidler


4.094 har deltaget i undersøgelsen (primært lærere og skoleledere fra grundskolen), som giver et indblik i, hvordan det står til med digitaliseringen rundt omkring på landets skoler. Undersøgelsen er lavet årligt siden 2016 og fokuserer især på:

• digitaliseringsgraden i grundskolen
• fordelene ved digital læringsteknologi
• udfordringerne ved digital læringsteknologi
• digital strategi og handlingsplan
• fremtidens kompetencer.

Hent hele undersøgelsen her »

Dårlig it-infrastruktur bremser lærerne

Den danske grundskole er digital frontløber inden for digital undervisning, men ustabile internetforbindelser og utilstrækkeligt it-udstyr opleves for fjerde år i træk som en væsentlig forhindring ude i klasseværelserne at kunne undervise med digitale læremidler.

46 % af underviserne oplever dårlig it-infrastruktur som den største hæmsko for at bruge læringsteknologi i undervisningen. Det er en stigning på 3 procentpoint fra året før.

Hent hele undersøgelsen her »

40 % af lærerne svarer “Nej” eller “Ved ikke” om deres skole har en digital strategi

40 % af lærerne svarer “Nej” eller “Ved ikke”, når de bliver spurgt, om deres skole har en digital strategi og/eller handlingsplan for, hvordan skolens elever skal lære med og om teknologi i undervisningen.

Tilskudspuljen 2012-2017 har bragt Danmark foran på digital læring og undervisning, og vi er i dag langt foran vores nabolande, når det gælder om at udnytte det digitale potentiale i grundskolen.

Men selvom statslige initiativer har ført til en tydelig fremgang for digitalisering i undervisningen, har der sideløbende ikke været et lige så stort fokus på at støtte skolerne og kommunerne i at lave en egentlig strategi for digitaliseringen.

Det kommer i undersøgelsen til udtryk ved, at det blot er 60 %, der svarer ja til, at deres skole har en offentlig tilgængelig strategi for, hvordan de arbejder med og om teknologi i undervisningen.

Se markedsundersøgelsen i en infografik her »

Fremtidens kompetencer

Undersøgelser viser, at op mod halvdelen af vores nuværende professioner ikke længere vil eksistere i 2030. 41 % af lærerne siger, at de føler sig godt klædt på til at forberede eleverne til en uvis, men helt sikkert digital fremtid. Af skolelederne mener 54 %, at lærerne er forberedt på dette.

Dog siger 15 % af lærerne, at de er dårligt forberedt på fremtiden, og omkring 2/3 af dem siger, at kurser og mere tid til praksisøvelse vil hjælpe dem.

Desuden viser undersøgelsen, at lærere generelt føler sig forberedt nok til at inkludere kreativitet, problemløsning, kritisk tænkning og samarbejde i deres undervisning. Teknologiforståelse og iværksætteri er de områder, som de ikke føler sig godt nok forberedt på at undervise eleverne i.

Størstedelen af ​​lærerne er tilfredse med deres arbejde

Endelig siger 84 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde.

Hent hele undersøgelsen her »

Prøv Clios læremidler gratis i 30 dage