Lærerne rider på en digital bølge, men bremses af drilsk internet og dårligt it-udstyr

16. aug 2019 | Andreas Rasmussen

Ny undersøgelse fra Analyse Danmark foretaget på vegne af Clio viser, at lærerne er langt fremme, når det kommer til brugen af digital læringsteknologi. Lærerne oplever især, at eleverne bliver klædt bedre på til fremtidens kompetencebehov. Men selvom lærerne har lagt sig i det digitale spor, er 43 procent af dem udfordret af ustabilt internet og dårligt it-udstyr, når de skal undervise.


5.970 primært lærere og skoleledere fra grundskolen har deltaget i undersøgelsen, som giver et indblik i, hvordan det står til med digitaliseringen rundt omkring på landets skoler. Undersøgelsen er lavet årligt siden 2016 og fokuserer især på:

  • I hvilket omfang anvendes digital læringsteknologi?
  • Hvad er effekten og udbredelsen af en digital strategi?
  • Hvilke barrierer og fordele er der for lærere og elever ved digital læringsteknologi?

I år har undersøgelsen taget udgangspunkt i digital læringsteknologi, herunder at undersøge hvordan undervisere og ledere forholder sig til digitale læremidler.

Hent hele undersøgelsen her » 

Dårlig it-infrastruktur bremser lærerne
Den danske grundskole er digital frontløber inden for digital undervisning, men ustabil internetforbindelse og utilstrækkeligt it-udstyr opleves for tredje år i træk som en væsentlig forhindring ude i klasseværelserne for at kunne undervise med digitale læremidler.

43 procent af underviserne oplever dårlig it-infrastruktur som den største hæmsko for at bruge læringsteknologi i undervisningen.

»Infrastruktur opleves som en mindre forhindring end sidste år, hvor det var godt to tredjedele. I år er det så under halvdelen. Det går den rigtige vej, men det er stadig ikke godt nok, når vi lever i 2019«, siger Jesper Eiby Christoffersen, CEO hos Clio, som efterlyser en mere aktiv strategi fra politikere og større ambitioner på vegne af de danske skoler.

Hent hele undersøgelsen her » 

Fire ud af ti skoler har en digital strategi – men det ved lærerne ikke
Tilskudspuljen 2012-2017 har bragt Danmark foran på digital læring og undervisning, og vi er i dag langt foran vores nabolande, når det gælder om at udnytte det digitale potentiale i grundskolen.

Men selvom statslige initiativer har ført til en tydelig fremgang for digitalisering i undervisningen, har der sideløbende ikke været et lige så stort fokus på at støtte skolerne og kommunerne i at lave en egentlig strategi for digitaliseringen.

Det kommer i undersøgelsen til udtryk ved, at det blot er 40 procent, der svarer ja til, at deres skole har en offentlig tilgængelig strategi for, hvordan de arbejder med it i undervisningen, til trods for at skolen anvender digital læringsteknologi.

Derudover viser undersøgelsen, at 42 procent af lærerne ikke ved, om deres skole har en digital strategi.

Den hyppigste årsag til, at skolerne ingen digital strategi har, er, at skolen har interne retningslinjer på området. Men dernæst er det manglende ressourcer til at kunne drive en digital strategi.

For de skoler, der har etableret en digital strategi, er effekten bl.a., at it-didaktiske kompetencer hos både lærere og elever forbedres, at der skabes et inkluderende læringsrum, samt at indsigten i skolens faglige niveau øges.

Hent hele undersøgelsen her »