"Mellemtrinnet læser" – Sådan tager du oplæggene med i din undervisning

13. Nov 2018

Hvad skal der til for at fastholde elevernes læselyst? Og hvad er det, vi skal præsentere eleverne for i undervisningen? Det var nogle af de spørgsmål, der blev stillet på “Mellemtrinnet læser”. Læs med, og find ud af, hvad jeg tog med fra oplæggene, og hvilket undervisningsmateriale jeg vil anbefale til de forskellige pointer.

På konferencen “Mellemtrinnet læser” i Viborg i starten af november blev der holdt fine oplæg med forskellige vinkler.

  • Klik her, hvis du ønsker gratis adgang til undervisningsmaterialet i blogindlægget.

Styrk elevernes læselyst – Mette Finderup

Forfatter Mette Finderup holdt et inspirerende oplæg, hvor hun tog fat i sine spændende romaner, men hvor hun også præsenterede en litteraturmodel, hun selv havde udviklet.

I Mette Finderups litteraturmodel kan en roman placere sig inden for fire områder: Den kan være stærk inden for plot, spændende karakterer, en interessant verden og/eller et særligt sprog, som fx kan være poetisk eller minimalistisk.

Mette Finderup pointerede desuden, at børn i dag har brug for at få vist litteraturen – i modsætning til for ti år siden, hvor litteraturen skulle udvide deres verden. Det skal den også i dag, men børn vælger ikke længere bøgerne til i samme omfang som tidligere.

Hun problematiserede, at lærerne for ofte vælger romaner til eleverne, der er for svære. Fx romaner med et svært, poetisk sprog. Det førte til diskussion og input fra lærerne. For at rumme elevernes læselyst og vise dem, at romaner kan være lette at læse, men samtidig virkelig spændende, er det vigtigt, at lærerne også vælger romaner til eleverne, der indeholder et fedt plot, spændende karakterer og en interessant verden. Hendes opfordring lyder, at man skal introducere eleverne for romaner, der avler læselyst.

Hvis man ønsker at læse romaner af Mette Finderup med eleverne, vil jeg anbefale “Det (d)øde hus” eller “Hacker” – men husk at arbejde med elevernes læseforståelse.

Nedenfor finder du en aktivitet og tre undervisningsforløb, som jeg mener i allerhøjeste grad kan skabe læselyst:

– Lav en bogtrailer
– Værkforløb om Skæbnemageren
– Værkforløb om Zenobia
– Værkforløb om Skammerens datter

Læsebånd – Merete Brudholm

Forfatter Merete Brudholm holdt et interessant oplæg, hvor hun italesatte, at eleverne stadig ikke får sat gang i deres læseforståelse og læsestrategier. De er gode til at afkode, men deres læsning bliver ikke sat i spil.

Merete Brudholm fremlagde sit eget bud på, hvordan læseforståelse kan udvikles gennem målrettet undervisning før, under og efter læsning med de fire fantastiske. De fire fantastiske er forudsigspørgforklar og opsummér.

Når klassen fx har læsebånd, så husk at sætte elevernes læseforståelse og læsestrategier i spil. Tal med dem om, hvad de forventer af romanen. Gør dem opmærksomme på at stille spørgsmål, hvis der er noget, der undrer dem, eller hvis der er noget, de ikke forstår. Lad dem opsummere deres læsning, så de forholder sig til det, de har læst.

Læsebånd, hvor eleverne sidder 20 minutter i stilhed, er fint for den dygtige og reflekterende læser. For alle de andre er det blot fred og ro i 20 minutter. Og måske ligefrem kedeligt.

Du kan læse mere om læsestrategier her, men jeg vil også anbefale at prøve Læsekursus I og Læsekursus II med dine elever.

Arbejd multimodalt med eleverne – Lone Nielsen

Adjunkt, cand.pæd. Lone Nielsen holdt et oplæg, hvor hun pointerede vigtigheden af de multimodale tekster i undervisningen. Eleverne skal ikke kun læse multimodale tekster. De skal have et sprog om multimodale tekster, der sætter dem i stand til at give hinanden respons på de multimodale tekster, de selv skal producere.

Det er ikke nok, at eleverne først stifter bekendtskab med det arbejde i udskolingen. Der er så mange muligheder for eleverne på mellemtrinnet, hvor de også selv kan producere multimodale tekster.

Her er mit bud på aktiviteter og forløb, hvor eleverne arbejder med multimodale tekster:

– På jagt efter udtryksformer
– Lav dit eget videoindlæg
– Lav en videoanmeldelse

Skriv med eleverne – Birgitte Therkildsen

Freelance danskkonsulent Birgitte Therkildsen holdt et oplæg, der pointerede vigtigheden af at skrive med eleverne i undervisningen. Eleverne skal ikke skrive derhjemme. De skal have vist, hvad der kendetegner kompositionen og sproget i en genre.

Til det arbejde har eleverne brug for modeltekster. De kan undersøge sproget, de kan finde kendetegn for genren, og de kan efterligne modelteksten, når de selv skal skrive.

Her kan du finde masser af eksempler på modeltekster, og du kan finde endnu mere materiale om genreskrivning her.