Læsemotor styrker elevers læsefærdigheder i indskolingen

02. dec 2016 |

Digitalt læremiddel har vist sig at styrke børns læseindlæring mere effektivt end et af de mest anerkendte lærebogssystemer. Det konkluderer en effektmåling fra Center for Anvendt Skoleforskning, UCL og SDU.

Som en del af et ph.d.-projekt ved University College Lillebælt og SDU har lektor Stig Toke Gissel udviklet et digitalt læremiddel, der har vist sig at styrke børns læseindlæring mere effektivt end et af de mest anerkendte lærebogssystemer. Stig Toke Gissel har i samarbejde med Clio udgivet læremidlet under navnet Læsemotoren.

“For at afprøve effekten af Læsemotoren blev den som et led i mit forskningsprojekt testet op imod Den første læsning til 2. klasse, der er et af de mest anvendte og anerkendte lærebogssystemer til læseindlæring”, forklarer Stig Toke Gissel.

“De to læremidler har vist sig stort set lige gode til at lære eleverne at afkode de enkelte ord i en tekst, men Læsemotoren viste en signifikant bedre effekt i forhold til at styrke elevernes læseforståelse.”

En grundig metode

Læsemotoren er skabt til at støtte eleverne i at læse tekster, som de ikke kender på forhånd. Eleverne skal selv afkode og forstå teksterne med forskellige grader af støtte. Læsemotoren indeholder derfor en trindeling, der gør, at de mere sikre læsere udfordres, mens de mindre sikre læsere får støtte under læsningen, selv om de alle læser den samme tekst.

Det var derfor oplagt for Stig Toke Gissel at lave en effektmåling op mod et tilsvarende læremiddel for at finde ud af, om Læsemotoren gav en egentlig effekt i læseindlæring.

Derfor valgte han at sammenligne Læsemotoren til 2. klasse med Den første læsning til 2. klasse i et effektmålingsforløb, hvor 47 dansklærere og mere end 1000 elever deltog.

“Min forskning viser, at vi kan styrke elevernes læsning ved at udnytte de digitale mediers muligheder i forhold til differentiering og integration af forskellige modaliteter, som kan give dem den nødvendige støtte under læsningen.”

Læs Lam-bor-ghi-ni i stedet for Sko-da

Ifølge Clios it-didaktiske konsulent, Ann-Birthe Overholt Nicolaisen, er en af de største fordele især de omfavnende muligheder, Læsemotoren giver:

“Det, der gør Læsemotoren helt unik, er, at dens forløb og tekster er bundet op på danskfaglige emner, så læseundervisningen ikke skal foregå ved siden af den øvrige danskundervisning, men nu også kan indgå som en naturlig del af det litterære arbejde med både de skøn- og faglitterære tekster.”

“I Læsemotoren møder eleverne meningsfulde tekster, hvor fx en Lamborghini ikke reduceres til en Skoda, fordi det er et mere lydret ord. Den indbyggede stilladsering vil i stedet hjælpe eleven med de ord, der er særligt svære at læse, og dermed give en bedre og mere helstøbt læseoplevelse.”

Om Stig Toke Gissel

Stig Toke Gissel er ph.d. og lektor i dansk ved Center for Anvendt Skoleforskning, University College Lillebælt. Han har i samarbejde med Simon Calmar Andersen, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, søsat et forskningsprojekt, der effektmåler, om det i hans ph.d. designede digitale læremiddel kan gøre læsning mere effektivt. I forsøget har forlagene Clio og Alinea givet adgang til Læsemotoren og Den første læsning til 2. klasse, så de kunne blive testet i effektmålingen. Stig Toke Gissel forsvarede sin ph.d.-afhandling i august 2016.

Om Læsemotoren

Læsemotoren er et forskningsbaseret, digitalt læremiddel, der er udviklet af lektor Stig Toke Gissel som led i hans ph.d.-forløb og udgivet af Clio. Læs mere om Læsemotoren her »

Prøv læsemotoren