1. Den nye platform

1. Den nye platform

Her finder du svar på spørgsmål, du måske sidder med til den nye platform. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål? Ring til vores support på 42 60 60 10.

1.1 Abonnement

Du køber stadigvæk adgang til Clios portaler på den måde, som du kender i dag. Når den nye platform bliver lanceret, vil du som minimum få adgang til fagene tilsvarende dem, du har i dag.

 • Dit nuværende abonnement fortsætter.
 • Du vil stadigvæk have adgang til de portaler, du har adgang til nu, og derudover får du adgang til den nye platform, hvor al vores nyudvikling fremover vil ske.
 • Når Clio 3.0 er færdigudviklet, vil vi afvikle den gamle platform.

1.2 Adgang og brug

De portaler, du har adgang til på nuværende tidspunkt, vil du stadigvæk have adgang til efter lanceringen af den nye platform.

1.3 Fra portaler til én platform

Vi har ikke ændret ved vores nuværende portaler, men har udviklet en helt ny platform, fordi vi ønsker at have en enklere og mere fleksibel platform, der kan imødekomme de behov, vi har mødt i klasselokaler og på lærerværelser landet over.

I det moderne klasselokale er der behov for et læremiddel, der kan skabe endnu mere meningsfuld, varieret og velunderstøttet undervisning på tværs af fagene.

Nej, det er ikke et opgør. Vi er stadig glade for fagene. Vi er bare også glade for ikke at være låst fast i fagene og for at kunne give lærere og elever bedre mulighed for at arbejde på tværs af kompetencer og fag i en meningsfuld sammenhæng.

1.4 Indhold

Alt det gode indhold fra vores nuværende portaler bliver løbende en del af den nye platform, hvor alle fagene stadig er at finde.

Alle vores forløb inklusive tekster, læseguides og aktiviteter vil løbende komme med over på den nye platform.

Når vi er færdige med at overføre et forløb til den nye platform, bliver det ikke fjernet fra vores nuværende portaler. Portalerne vil først blive afviklet, når den nye platform er 100 % færdigudviklet og indeholder alt det indhold, du lige nu har adgang til.

 • Den nye platform kører uafhængigt af Mit Clio.
 • Indholdet forbliver derfor, hvor det er, indtil vi er klar til at optimere Mit Clio, ligesom vi gør med portalerne.
 • Når du bruger forløb fra Mit Clio, vil de derfor stadig blive vist på de nuværende portaler.
 • Træningsøvelser, Evalueringsopgaver og Prøver vil også stadig køre videre på Mit Clio, som de plejer.

1.5 Funktionalitet

 • Du vil kunne tilgå Mit Clio, som du kender det. Men Mit Clio hænger kun sammen med de nuværende portaler. Der vil dog blive linket til vores opgavesæt fra den nye platform.
 • Planen er på længere sigt, at Clios opgavesæt skal integreres i den nye platform.
 • Den nye platform kommer til at indeholde mange af de samme hjælpefunktioner, som du kan anvende på vores nuværende portaler.
 • Under udviklingen af den nye platform samarbejder vi med både elever og lærere for at blive helt skarpe på, hvilke funktioner der skaber allermest værdi for elevernes læring. Det er disse funktioner, du vil kunne finde på den nye platform.
 • Ved lancering af den nye platform vil du stadig kunne bruge Forløbsbyggeren fra Mit Clio, som du kender den i dag. Dine forløb vil du stadig kunne bruge og få vist i de nuværende portaler.
 • Derudover undersøger vi, hvordan vi på en ny og bedre måde kan sikre lærerens mulighed for at redigere og dermed målrette indholdet specifikt til sin elevgruppe på den nye platform.

De forløb, du selv har lavet, kan du stadigvæk finde og bruge på vores nuværende portaler.

 • Nej. Vi ønsker ikke at være et LMS med vores platform. Der er så mange gode LMS’er, som vi sørger for, at vores nye platform spiller godt sammen med.
 • Clios kerneprodukt er et velfunderet, meningsfuldt og velunderstøttet læremiddel til undervisningen.