Formativ vurdering ved hjælp af digitale værktøjer

05. okt 2021

Formativ vurdering kan være enormt tidskrævende for den enkelte lærer. Samtidig er læringseffekten af den slags feedback uvurderlig. Derfor har vi samlet nogle tips til, hvordan du kan lette dette arbejde ved at bruge nogle af Clios digitale værktøjer.


Formativ vurdering kan opleves som mere tidskrævende end summativ vurdering, fordi det kræver individuel feedback. Konkret, fremadrettet feedback og nye muligheder for at repetere og øve sig udvikler elevens evner og faglige viden. Derudover virker det motiverende for de fleste elever at blive mødt af en lærer, der udviser engagement og er aktiv modtager af elevens produkt. Det giver i sig selv en positiv læringseffekt, fordi eleven motiveres til at udvikle sig mere og give sig i kast med endnu sværere udfordringer.

Så hvordan kan du arbejde med formativ vurdering på en effektiv måde?

  • Klik her, hvis du endnu ikke har abonnement og ønsker en gratis prøveperiode med adgang til alle portaler med tilhørende evaluering.

Følg dine elevers arbejde digitalt

Glem bunkerne med skrivehæfter, opgavehæfter og gamle kopisider. I stedet får du adgang til elevernes arbejde online. Det letter ikke kun på det rent praktiske, men skaber også overblik over hver enkelt elevs arbejde. Et overblik, du har brug for, når du skal danne dig et billede af elevens nuværende vidensniveau – så kan du nemlig senere give eleven den formative feedback, han eller hun har brug for for at kunne udvikle sig.

Når du bruger Clio, følger du dine elevers arbejde digitalt. I vores aktiviteter og i vores forløb har du mulighed for at se elevernes arbejde i funktionen Elevbesvarelser, og du har også adgang til et statistikmodul, hvor du kan følge elevernes præstationer. Alle aktiviteter og forløb indeholder desuden en evaluering. Du kan bruge evalueringerne til løbende at vurdere elevernes faglige standpunkt og som grundlag for formativ, fremadrettet feedback.

Mundtlig feedback i grupper

Skriftlig feedback er godt, men mundtlig feedback er bedre. Studier har vist, at elever ikke tager skriftlig feedback til sig lige så godt som mundtlig feedback. Mundtlig feedback indebærer nemlig en samtale, hvor du møder eleven dér, hvor han eller hun befinder sig. Du registrerer elevens reaktion og tilpasser feedbacken på en måde, så den opleves motiverende og fremadskuende.

Du behøver ikke give alle elever feedback på én gang, og det behøver heller ikke ske inden for ét kort tidsrum. Jeg anbefaler, at du opretter små feedbackgrupper, så du ud fra et skema kan fokusere på få elever ad gangen. Til det formål kan du oprette og administrere mindre elevgrupper direkte i Mit Clio. Du kan endda lave en tilpasset version af vores forløb til den bestemte gruppe. Den tilpassede version kan fx indeholde en refleksionsøvelse, som du så giver mundtlig feedback på.

Brug selvrettende opgavesæt formativt

Træningsøvelser og evalueringsopgaver, som er to af Clios opgavetyper, er gode at bruge til formativ feedback. Vores træningsøvelser er korte og evaluerer mindre stykker af forløbene. Brug dem fx som exit tickets: en kort status i slutningen af lektionen.

Øvelsen er selvrettende, så både du og eleven får direkte feedback på, hvad eleven har fået ud af lektionen, og hvad der skal trænes mere. Et tip til at synliggøre læringen er, at du laver to versioner af samme træningsøvelse. Den ene lader du eleverne lave i begyndelsen af lektionen, og den anden i slutningen. Eleven får på den måde to forskellige resultater, som kan sammenlignes med hinanden. Læringen bliver synlig, og det bliver også tydeligt, hvad eleven skal øve sig mere på.

Clios evalueringsopgaver er lidt længere opgavesæt, som følger op på vores forløb. Et tip er at bruge resultatet fra evalueringsopgaven som grundlag for den mundtlige formative feedback.

  • Klik her, hvis du endnu ikke har abonnement og ønsker en gratis prøveperiode med adgang til alle opgavesæt.

Sæt fokus på trivsel med 15 udvalgte aktiviteter

30. jul 2021 Træk vejret; pust ud. Den første uge er gået, og skoleåret er i gang. Vi håber, at du har fundet dig til rette mellem nye læremidler, madpakker i sølvpapir og elever, der er fulde af gensynsglæde. Du sprudler sikkert også af energi og inspiration efter en lang ferie, og det smitter af på både lærere og elever. Grib den gode stemning, og sæt fokus på, hvordan I kan bevare den i løbet af hele skoleåret. Vi inspirerer med tips og 15 udvalgte aktiviteter fra vores fagportaler. Læs mere

6 grunde til, at du bør du sige "ja" til digitale læremidler

11. maj 2021 Du husker sikkert følelsen af din tunge skoletaske på ryggen, propfyldt med faglitteratur og en enkelt skønlitterær roman, som du så frem til at læse i frikvarteret. I dag vejer skoletaskerne det halve. Særligt fordi mange af læremidlerne er blevet digitale. Men en lettere skoletaske er ikke den eneste grund til, at Danmark er langt foran sine nabolande, når det gælder digital læringsteknologi. Vi gør dig opmærksom på seks fordele ved digitale læremidler for dig og dine elever. Læs mere

Den ultimative guide til prøveklare elever!

18. feb 2021 Her finder du gode greb til, hvordan du og eleverne kommer godt igennem prøverne. Læs mere